Hyönteisravinto, kolmas juridinen sukupuoli, rasismin kieltäminen lailla ja muut Vihreiden puoluekokouksen aloitteet

Vihreät piti viime viikonloppuna puoluekokouksensa Tampereella. Puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin jyväskyläläinen kansanedustaja Touko Aalto.

Puoluekokouksessa hyväksyttiin useita aloitteita. Vihreiden puoluekokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan vihreiden on vaadittava järjestäytynyttä rasismia rikoslaissa kiellettäväksi.

Vihreiden puoluekokous hyväksyi myös aloitteen, jonka mukaan raiskausrikoksen tunnusmerkistöön seksuaalirikoslainsäädännössä tulee sisältyä uhrin suostumuksen puute.

Myös sukupuolineutraalin henkilötunnuksen käyttöönotosta tehtyä aloitetta käsiteltiin vihreiden Tampereen puoluekokouksessa. Esityksen perusteluiden mukaan ”pyrkimyksessä saattaa yksilöt yhdenvertaiseen asemaan lain edessä sukupuolen suhteen on yksi esteistä nykyinen henkilötunnus, joka jaottelee ihmiset syntymästään joko mieheksi tai naiseksi”.

– On tärkeää nostaa nais- ja miessukupuolen rinnalle kolmas juridinen sukupuoli, miksi sitä sitten kutsutaankaan, ehkäpä ”muu”, kertoi Espoon vihreiden Tanja Petrell.

Vihreiden puoluehallitus kannatti esitystä.

Jauhomatojauheliha ja heinäsirkkakebab

Puoluekokouksessa esitettiin myös aloitteita, joita ei hyväksytty. Puoluekokoukselle oli tehty aloite turkis-, liha- ja maidontuotannon lomituspalveluiden lakkauttamisesta. Puoluehallitus esitti aloitteen hylkäämistä.

Esille otettiin myös hyönteisruuan käyttö puoluekokouksen tarjoilussa.

– Kasvisruoan ohella meidän tulisi kuitenkin puolueena tarkastella myös muita, vaihtoehtoisia proteiinilähteitä. Maailmalla hyönteisten käyttö ruokana ja erityisesti proteiininlähteenä on yleistä monessa paikassa, aloitteessa todetaan.

–  On mielestäni aika kiistatonta, että naudan, sian tai muun korvaaminen esimerkiksi jauhomatojauhelihalla tai sirkkakebabilla vähentäisi älykkäiden eläinten kärsimystä, aloitteen puolesta puhunut Simo Raittila sanoi.

Vihreiden puoluehallitus ei päätösesityksessään kuitenkaan pitänyt hyönteisruokaa tarpeellisena.

Puoluekokouksessa esille otetut aloitteet herättivät keskustelua mm. Twitterissä.

Lähde: Verkkouutiset 1, 2, 3

9 thoughts on “Hyönteisravinto, kolmas juridinen sukupuoli, rasismin kieltäminen lailla ja muut Vihreiden puoluekokouksen aloitteet