Suomalaisen geneettisesta omalaatuisuudesta yhä mediassa pinnallisia tulkintoja.

0

Varsinaisesti tämä suomalaisten ympärillä pyörinyt geenirumba alkoi 1990-luvulla, kun geneetikko Luigi Luca Cavalli-Sforzan kartoitus eräiden geenimarkkereiden (tunnistettavissaolevien osasten) esiintymisestä Euroopan ja muiden maanosien väestöissä julkaistiin. Tiedon suomalaisten kannalta sensaatiomaisin uutus oli Suomen väestön geneettinen eurooppalaisuus. Toki sen olisi pitänyt olla selvää kaikille jo silmämääräisen tarkastelun perusteella, mutta nyt upotettiin lopullisesti myytti suomalaisten ”itäisyydestä”.

Kalabaliikki asian ympärillä ei ole vieläkään vaiennut, sillä nopeammin kuin entinen tieto otetaan huomioon yleissivistyksessä, tai edes kouluopetuksessa, ja fakta-taso vaikuttaa mielikuva-levellille, tiede tuottaa uutta entistä vaikeammin pureskeltavaa. Selvitämme ensin perusasioita:

Ennenkuin DNA-molekyylejä päästiin tutkimaan kunnolla, ihmisryhmien ja populaatioiden sukulaisuuksia ja alkuperää tutkittiin *fyysisen antropologian* työkaluilla ja mm. kraniologian kautta. Tämäkään data ei tehnyt suomalaisista itäisiä, mutta jos tieteen tulos ei vastaa mielikuvia, sitä pahempi sille.

Geeneistä saadaan seuraavanlaisia viitteitä väestöjen keskinäisistä suhteista ja alkuperästä:

 1. *Molekyyligeneettinen data* l. valittujen geenituntomerkkien esiintymisen tarkastelu, kuten Cavalli-Sforza tekikin.
 2. Vain miehillä esiintyvän Y-kromosomin DNA:n, *YDNA:n*, tarkastelu.
 3. Mitokondrioissa olevan mtDNA:n haploryhmien l. *äitilinjojen* tarkastelu.
 4. ”Mikrosatelliittidata”, joka tarkoittaa DNA-molekyylin jaksoja toisiinsaliittävien ikäänkuin liimaniittien tarkastelua. Nämä molekyylinpalaset eivät vaikuta millään tavalla yksilön ominaisuuksiin, joten ne muuttuvat hyvin hitaasti.
 5. ”Molekyylikello” so. käsitys siitä millä nopeudella DNA:ssa tapahtuu mutaatioita. Tästä on eri käsityksiä.

Se geenidata joka muotoilee meidät ainutlaatuisina yksilöina sellaisiksi kuin olemme, on tässä tarkastelussa kategoriassa 1.. Kun monenlaiset seikat vaikuttavat meidän elossapysymiseemme ja geeniemme siirtymiseen jälkeläisille, tämä data muuttuu nopeimmin. Yo. listaus onkin muuttumisnopeuden mukaan järjestetty: Nopeimmasta hitaimpaan.

Yksilön geenistöstä puolet on toiselta vanhemmalta, joten vaikka meillä on sama isälinja, kuin isoisällämme, meillä on vain 4-osa hänen geeneistään. Kun YDNA:n linjoja voidaan seurata usean tuhannen vuoden päähän, ja löytää teoreettinen ”kantaisä”, niin tämä tarkastelu ei kerro oikeastaan mitään kantaisän ominaisuuksista ja niihin vaikuttavista geeneistä.

YDNA:n tutkimuksella pääsemme tuhansien vuosien päähän, mutta mtDNA avaa ikkunan kymmenientuhansien vuosien tarkasteluun: Mitokondriossa tuman ulkopuolella oleva DNA on vähemmän muutoksen kohteena, kuin tuman geenistö.

Geneettinen data on merkittävin tietolähde ihmisen ja ihmiskunnan historiaan, mutta pelkästään siihen tukeutumalla voidaan ajautua vääriin johtopäätöksiin. Virheitä aiheuttaa poikkitieteellisyyden, historiallisen datan ja maalaisjärjen puuttuminen.

 1. Geenien perusteella ihmiskunnan vaelluksia hahmottaneet eivät aina ota huomioon paleobotaniikkaa ja esim. 200 000 – 14 000 vuotta sitten vallinnutta ilmastoa: Ihmisen *oikumeeni* so. asuttavaksi kelvollinen osa maan pintaa oli toisennäköinen.
 2. Tapahtuneesta asutushistoriasta on olemassa tietoa, jota ei aina huomioida, esm. Itä-Suomen kohdalla.

Eräs järjen läpimurto tieteessä oli ”nykyihmisenhomo sapiensa sapiensin ja ”Neanderthalin ihmisenhomo sapiens neanderthalensiksen sukulaisuuden todistuminen säilyneen DNA:n kautta. Kraniologinen, arkeologinen ja maalaisjärjellinen tarkastelu oli jo pitkään viitannut sukulaisuuden todennäköisyyteen,. mutta yliopistoissa puolustuslinjat pitivät, ja oppikirjoissa vielä sitkeemmin.

Niin se arkeologinen evidenssi: Böömissä ja sen lähialueilla vaikuttanut Szeletian-kulttuuri oli varhaisvaiheessa esineistöltään ”neanderthal-tyyppinen”, mutta saman kulttuurijatkumon myöhäisimmät asuinpauikat olivat jo varhaisen nykyihmisen läsnäoloon viittaavia. Kulttuurijatkumo oli katkeamaton ja muutos vähittäinen.

Vaaleahiuksuus on jostainsyystä poliittisesti kuuma aihe tieteessä, ja melanismi lienee hävinnyt perinnöllisyydestä kertovista kohdista biologian oppikirjoistakin?  Vaaleisiin tai punertaviin hiuksiin ja sini-viher-harmaa -silmienväriin yhdistettävissäoleva geenikompleksi ajoitettiin mutaationopeus-laskutavalla aluksi tapahtuneeksi ennen ”varhaisen nykyihmisen” saapumista Eurooppaan, siis Aurignac-migraatiota, vanhemmaksi. Tämä olikin tieteellisesti epäkorrektia, ja molekyylikelloa sumennettiin. So it goes.

Nyt kun sukulaisuutemme neandetrthalensiksiin on todettu ja myönnetty, ei pitäisi olla ongelmaa että olemme perimneet heiltä vaalean ulkonäön -keillä se on- ja mm. taipumuksen matemaattisiin ja musikaalisiin kykyihin. Tiede ei taida muuten vieläkään osata yhdistää Välimeren saarten vihellyskieltä neanderthaleihin? Kroatiassa löydetyssä neandethal-kontekstissa olevassa huilussa (luolakarhun luusta) on muuten kiinalaisen sävelasteikon mukaisesti reiät.

Kun siis Cavalli-Sforzan tutkimustulokset tulivat tunnetuiksi Suomessa, lehdet kirjoittivat: ”Suomalaisilla geenit lännestä mutta kieli idästä.” Se siitä luetun ymmärtämisestä.  Silloin tuoreet geenitutkijoiden kartat näyttivät tutkittujen geenituntomerkkien gradientteja lännestä itään ja pohjoisesta etelään, näyttämättä Suomen kohdalla mitään kummallista. Mitä kieliryhmäämme tulee, sen konteksti on enemmän  Euroopan alueen hyvin vanhoihin oloihin, kuin mihinkään Euroopan ulkopuolelle.

Seuraava suomalaisten geeneihin liittyvä mediahypetys oli tämä: ”Suomessa on kaksi kansaa!” Itä- ja lönsisuomalaisten geneettisiä eroja tutkittiin innostuksen vallassa, ja Itä-Suomen asutushistoria ymmärrettiin jännällä tavalla. -Ja ahaa-elämys koettiin Pähkinäsaaren rauhan rajaa tuijottamalla.

Svean kuningaskunta ja Novgorodin tasavalta olivat todellakin tehneet sopimuksen, jossa valtioiden raja vedettiin vanhaa karjalaisten ja hämäläisten nautinta-, erä- ja kauppa-etupiirien rajaa pitkin. Käkisalmen karjalaiset olivat tuolloin Novgorodin alamaisia, vaikkakaan eivät tottelevaisia: Eräs Novgorodin hallinnon länsimaiselle kauppiaalle myöntämä kulkulupa/turvakirja/viisumi sisältää tiedon, että luvanhaltija saa liikkua kaikkialla tasavallan valtapiirissä, mutta Karjalassa hän on omalla vastuullaan, sillä siellä novgrodilaiset viranomaiset eivät voi häntä auttaa. Tämä kertoo siitä, miten epämääräinen ja ehdollinen oli Novgoridin valta tuolla Pähkinäsaaren rauhassa heille annetulla alueella.

Kun ruotsalainen esivalta tähyile ahneesti rajan taakse itään, ja Suomessa väestö kasvoi ja perinnönjaot pirstoivat maatiloja, suhtauduttiin kannustavasti muuttoon itärajan taakse. Syntyvät uudet asutukset olivat toki lojaaleja ja verovelvollisia Ruotsille. Tämä tilanne loi kahdessa vaiheessa *kaskisavolaisuutena* tunnetun ilmiön, joka asutti nopeasti Itä- ja Pohjois-Suomea.  Nämä seudut olivat siihen asti harvaanasutettuja, nyt niille alkoi muodostua talonpoikaiskyliä.

Missä vaiheessa Itä-Suomesta tuli *geneettinen isolaatti*? Kaksi tekijää on voinut vaikuttaa tähän:

 1.  Nopea, paikoittain jopa yhden suvun per pitäjä toteuttama, talonpoikais-asutuksen perustaminen, mikä loi vahvan samaa alkuperää olevan perustajaväestön.
 2. Nykyisillä itäsuomalaisilla, joita geenitutkijat ovat mitanneet, on eri tausta kuin muilla suomalaisilla ja länsieurooppalaisilla.

Tapauksessa 1. geneettinen isoloituminen on seurausta ”pääväestöstä” irtautuneen tytärväestön eriytymisestä omanlaisekseen. Tällöin ilmiö on suhteellinen nuori: Historialliselta ajalta.

Kakkos-vaihtoehtoa ei tue tunnettu asutushistoria: Käkisalmen lääni, johon keskeinen osa itäistä Suomea kuului, koki radikaalin väestönvaihdon uskonpuhdistuksen jälkeisenä aikana. Siihen asti seuduilla oli vallinnut ortodoksinen uskonto, ja esivallan yritykset pakottaa asukkaat ainoaan Ruotsin kuningaskunnassa sallittuun ev.lut.kirkkoon, johtivat levottomuuksiin ja suureen väestöpakoon. Mm. Tverin karjalais-asutus syvällä Venäjällä on tämän muuttoliikkeen seurausta.

Pähkinäsaaren rajan itäpuolisen Suomen väestöllä on siis historiallisten tietojen mukaan vähintään hyvin vahva länsisuomalainen komponentti. Onko heillä jotain muuta, itäisempää? Arkeologisesti on osoitettu, että Keski_volgan alueelta on suuntautunut Suomeen ja koko Fennoskandiaan useita vahvoja kulttuuri-impulsseja. Näillä impulsseilla on myös ollut vaikutusta paikannimistöön Pohjanlahtea myöten, jotan on oikeutettua hahmottaa ne väestön muuttoliikkeeksi. Tämä ilmiö tekee keskivolgalaisesta geenivaikutteesta todennäköisen Suomessa, mutta silloinen muuttoliike ei totellut tuhansia vuosia myöhempiä rajoja.  Itä-länsi erilaisuudelle emme saa tukea tötäkään kautta.

Yhteenveto suomalaisten geeneihin liittyvistä mediahypetyksistä:

 1. ”Suomalaisilla geenit lännestä mutta kieli idästä.”
 2. ”Suomessa on kaksi kansaa!”
 3. ”Suomalaiset eivät ole eurooppalaisia.”

Mitä tähän sanois? ”Who is next?” Di-gold
Geenitutkijat yllättyivät: Eurooppa on nyt jaettu suomalaisiin ja ”ei-suomalaisiin

lexapro and weight gain in women viagra generico ciprofloxacin side effects after age 60 cialis copay card utilisation viagra viagra sans ordonnance cialis prices cialis on line cialis 5mg viagra nebenwirkungen zovirax dosage azithromycin vs erythromycin lexapro weight gain tamoxifen side effects in women over 55 ciprofloxacin used for azithromycin pregnancy canada cialis zithromax vardenafil vs viagra lexapro and weight loss what is ciprofloxacin used for 9 levitra at walmart canadian viagra azithromycin medscape lexapro withdrawal antibiotic ciprofloxacin viagra 100 side effects of lexapro in women effects of stopping lexapro suddenly celexa vs lexapro what is viagra cialis patent expiration azithromycin without a doctor’s prescription lexapro dosages finasteride reviews viagra receptfritt azithromycin side effects lexapro side effects buy cialis online viagra on line lexapro dosage viagra for sale generic cialis at walmart cialis 20mg levitra coupons escitalopram 20 mg viagra natural viagra vs cialis acyclovir 800 mg viagra 100mg tablets retail price ciprofloxacin 250mg lexapro 10mg azithromycin 250 mg withdrawal from lexapro escitalopram nebenwirkungen natural viagra lexapro and wellbutrin combination therapy levitra 20 mg precio farmacia levitra vs viagra acyclovir ointment 5 is azithromycin penicillin cialis generic cialis for sale finasteride effets secondaires ciprofloxacin dose azithromycine viagra vs cialis vs levitra finasteride 5mg what infections does ciprofloxacin treat how to take cialis cialis 20 mg viagra tablet is azithromycin finasteride side effects in men azithromycin three times a week ciprofloxacin uses finasteride dosage what does azithromycin treat lexapro and weight gain ciprofloxacin hydrochloride ciprofloxacin 500 levitra 10 mg prezzo cialis without a doctor’s prescription viagra wikipedia zovirax ointment generic levitra vardenafil 20mg viagra for men how much does cialis cost what does ciprofloxacin treat tamoxifen cost daily cialis tamoxifen and weight gain viagra from canada ciprofloxacin 500mg tablets cialis cost side effects of viagra what works better than viagra tamoxifen side effects cialis patent expiration date extended azithromycin 500 mg cialis side effects how long does viagra last cialis coupon azithromycine eg 500 mg bijsluiter cialis coupon 20 mg lexapro side effects in women ciprofloxacin drops sex viagra for women wellbutrin and lexapro lexapro 5mg cipro for uti buy generic viagra viagra cost of viagra cialis for daily use cialis savings card cialis pharmacy prices generic for lexapro ciprofloxacin hcl acyclovir vs valacyclovir azithromycin pregnancy category lexapro coupons wholesale cialis women viagra levitra 20 mg von bayer cialis professional tamoxifen citrate viagra prices finasteride long term effects lexapro side effects in men viagra alternative levitra without a doctor prescription what is acyclovir side effects lexapro ciprofloxacin dosierung acyclovir 400mg ciprofloxacin hcl 500 mg azithromycin pediatric dosing tamoxifen interaction ciprofloxacin 500mg azithromycin and alcohol what is acyclovir for escitalopram effets secondaires cialis effects viagra wiki lexapro vs wellbutrin cipro antibiotic viagra en ligne livraison 24h cialis generic tadalafil how does viagra work lexapro 10 mg cipro side effects in elderly side effects of acyclovir levitra 20 mg cost walmart buy generic levitra buying viagra viagra price lexapro dosing finasteride results cialis coupon print lexapro 20mg canada viagra herbal viagra viagra kaufen viagra side effects azithromycin coverage generic viagra what is cialis cialis 10 mg what is ciprofloxacin viagra generic levitra rezeptfrei deutschland azithromycin tablets cipro dosage cipro viagra bestellen viagra on line no prec first few days on lexapro escitalopram 10 mg side effects of lexapro how long for lexapro to work cialis vs viagra is lexapro a controlled substance lexapro manufacturer website lexapro vs celexa how does acyclovir work viagra coupons discount cialis side effects of azithromycin 250 mg levitra bayer 20mg meilleur prix azithromycin 500mg lexapro benefits for women cialis vs viagra viagra without a doctor prescription usa discount viagra ciprofloxacin dosage side effects of ciprofloxacin cialis daily azithromycin eye drops best price viagra zovirax pills tamoxifen and bone pain cialis 20mg directions tamoxifen side effects in women azithromycin for pneumonia tamoxifen zovirax for cold sores viagra alternatives azithromycin liquid weaning off lexapro cialis pills for sale liquid cialis generic levitra acyclovir dosing acyclovir ointment ciprofloxacin azithromycin tablet azithromycin 250 mg treatment acyclovir 800mg cialis canada viagra effects price cialis escitalopram side effects cialis dosage ciprofloxacin class ciprofloxacin 500 mg tabletten tamoxifen nebenwirkungen lexapro withdrawal symptoms viagra dosage cialis pricing viagra for sale uk finasteride 5mg side effects mayo clinic acyclovir 200mg azithromycin z pak azithromycin dosage acyclovir 800 mg 5 times a day cealis cialis or viagra buy cialis what is ciprofloxacin prescribed for ciprofloxacin side effects in women buy viagra online azithromycin 250 propecia side effects cialis finasteride side effects viagra medicine finasteride tablets what is cipro used for zoloft vs lexapro does lexapro cause weight gain buy levitra effects of stopping finasteride zithromax dosage cialis discount viagra pills what is escitalopram cost of cialis acyclovir for cold sores viagra 100 mg what is finasteride used for what does ciprofloxacin 500mg treat acyclovir 400 mg cheap levitra cialis tadalafil finasteride medication cipro uses cipro antibiotics acyclovir 800 mg for shingles viagra ohne rezept auf rechnung cialis 30 day trial coupon what is lexapro used for female viagra finasteride permanent side effects lexapro bula lexapro para que sirve cialis 5mg daily ciprofloxacin eye drops cheap cialis generic lexapro thuoc azithromycin acyclovir side effects acyclovir levitra prezzo in farmacia common side effects of ciprofloxacin 500 mg cialis coupons finasteride 5 mg tab cipro 500 ciprofloxacin 500 mg for urinary tract infection viagra soft cialis for men viagra pill tamoxifen and foods to avoid buy levitra online lowest cialis prices finasteride hair loss cialis dosage recommendations cialis online cipro dangers cialis canadian pharmacy side effects of lexapro 10 mg viagra pillen kruidvat azithromycin ciprofloxacin drug class cialis website where to buy viagra viamedic cialis generic for cialis what is lexapro azithromycine 250 mg levitra prices how to use viagra escitalopram cialis coupons printable viagra without a doctor prescription over the counter viagra lexapro generic name azithromycin drug class zithromax z-pak how to get off lexapro azithromycin 5 day dose pack finasteride and enlarged prostate cialis for bph cialis dosage strengths levitra vs viagra for hardness viagra tablets cialis samples propecia cialis for women ciprofloxacin bnf cialis free trial zithromax 500 mg sophia viagra lexapro overdose finasteride 1mg viagra 50mg cheap viagra viagra costs ciprofloxacin side effects azithromycin cost generic viagra 100mg cialis 5 mg acyclovir dosage free viagra cialis samples overnight azithromycin 250mg levitra finasteride 5mg side effects tamoxifen bijwerkingen azithromycin for strep throat ciprofloxacin 500mg antibiotics nolvadex ciprofloxacin 500 mg what is azithromycin for viagra vs cialis zovirax finasteride 5mg tab generic cialis what is cipro usually prescribed for viagra cialis tamoxifen langzeitfolgen what is acyclovir used for how does cialis work ciprofloxacin nebenwirkungen cialis sample buy viagra free cialis tamoxifen lawsuits azithromycin 250mg tablets 6 pack what is azithromycin used for what is tamoxifen used for ciprofloxacin hcl 500 mg tab cialis patent expiration 2017 generic cialis tadalafil viagra ohne rezept aus deutschland finasteride efectos secundarios viagra for women levitra 20mg is ciprofloxacin a penicillin pfizer viagra coupons from pfizer lexapro medication finasteride vs dutasteride ciprofloxacin 250 mg viagra 100mg cialis trial cialis otc what is lexapro for cipro and tendonitis acyclovir dosage for cold sores viagra single packs cialis pills what is azithromycin how to wean off lexapro without withdrawals viagra vs cialis vs levitra azithromycin 500 canadian cialis lexapro for anxiety levitra vs viagra how long for azithromycin to take effect side effects of azithromycin viagra online 200 cialis coupon levitra 20mg cost per pill cialis from canada cialis cheap how to wean off lexapro levitra dosage order viagra what does viagra do viagra cost viagra substitute viagra canada lexapro generic viagra sex cialis testimonials azithromycin 500 erfahrungen lexapro reviews cialis reviews azithromycin for uti levitra coupon viagra samples lexapro side effects men when will cialis go generic side effects of finasteride 5mg finasteride 5 mg azithromycin uses side effects of cialis side effects of ciprofloxacin 500 mg online viagra levitra 20 mg cialis generic availability revatio vs viagra zovirax cream what bacteria does ciprofloxacin kill cialis price finasteride equipe argentine viagra acyclovir for shingles cialas ciprofloxacin ophthalmic solution lexapro pfizer viagra what is cipro cipro side effects cilias cialis medication erectile dysfunction cialis what does finasteride do how does lexapro work online cialis zithromax antibiotic levitra online ciprofloxacin for dogs what is finasteride what is tamoxifen cialis coupons 2017 vardenafil 20mg acyclovir dose acyclovir cream azithromycin class viagra uk cipro drug class escitalopram oxalate cialis 30 day sample ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic finasteride for women cialis coupons from manufacturer acyclovir medication side effects of finasteride cialis alternative is tamoxifen chemotherapy ciprofloxacin hcl 500 mg side effects escitalopram 10mg viagra tesco ciprofloxacin coverage cialis voucher finasteride for hair loss tamoxifen therapy ciprofloxacin spc lexapro vs zoloft post finasteride syndrome escitalopram 10 mg para que sirve stopping lexapro levitra erfahrungen ciprofloxacin 500mg antibiotics side effects viagra activate cyalis viagra coupon side effects of tamoxifen levitra generic

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.