”Yhä nuoremmat kytköksissä terrorismiin”, varoittaa viranomainen.

0

 

Australialainen oikeusviranomainen George Brandis kehoitti torstaina kiinnittämään enemmän huomiota terrorismi-kytköksiä omaaviin henkilöihin. ”Jopa niin nuoret kuin 14-vuotiaat ovat sekaantuneet terrorismiin liittyviin aktiviteetteihin”, sanoi Brandis.

Vuonna 2015 poliisi joutui ampumaan 15-vuotiaan pojan poliisiasemalla käydyssä tulitaistelussa, jossa sai surmansa myös toinen henkilö. Tänä vuonna 18- ja 16-vuotiaat on pidätetty terroristihyökkäyksen valmistelusta.

Tämänkaltaisten tapausten jälkeen Brandis suosittelee pidätysten ala-ikärajan laskemista 16:sta 14-vuoteen. Brandis näkee tarpeelliseksi myös terrorismirikoksesta tuomittujen eristämisen rajoittamattomaksi ajaksi.

Brandisin esittämä suhtautumistapa vastaisi juuri sen tyyppiseen uhkaan, jota jihadistien tämänhetkinen strategia kohdistaa eurooppalaisiin:

  • Jihadistit eivät organisoidu perinteiseen tapaan, vaan ”verkosto” on enemmän uskonnollisessa doktriinissa jota levittävät laillisesti toimivat vihasaarnaajat ja nettisivut.
  • Varsinaisia terroristeja ei ehkä jatkossa tule esiintymään, vaan terroriteot tapahtuvat tavallisten rivimuslimien toimesta, ilman tuliaseita: Ajoneuvoilla ja niillä välineillä joita jokaisesta keittiöstä löytyy.
  • Eurooppalainen maailma, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Australia, pakotetaan pitämään uhkana jokaista muslimia.

Perinteisillä terrori-iskuilla toteutettu *matalan intensiteetin sota* ei ehkä kehity kohti normaalia sodankäyntiä, vaan menee vielä matalammalle: Eurooppalaisten tappamiseen arkipäivän tilanteissa, yksitellen. Eräät terrorismia tutkineet ovat kirjoittaneet tästä mahdollisuudesta.

Antti Parosen väitöskirja käsitteli juuri tätä aihetta:

”Globaalia jihadismia tarkastellessa kävi selville sen monisyinen luonne. Tätä toimijaa ei sellaisenaan voi kutsua yhdeksi organisaatioksi, eikä pelkästään ideologiaksi. Globaali jihadistinen liike tässä tutkimuksessa hahmotettiin sosiaaliseksi liikkeeksi, joka pitää sisällään yhteisen päämäärän eteen pyrkiviä, samaa ideologiaa tunnustavia organisaatiota, soluja ja yksittäisiä toimijoita.

Vertailevan analyysin perusteella voidaan sanoa, että sosiaalis-liikemäisestä luonteesta huolimatta ja osaltaan sen ansiosta globaali jihadistinen liike on kyennyt kehittämään kumouksellisen sodan strategista ajattelua suuntaan, jossa hajaantunut organisaatiomuoto, rajaamaton toiminta-alue ja kauas tulevaisuuteen tähtäävä tavoitteenasettelu ovat yhteiseen ideologiseen katsontaan sitoutuneina muovanneet liikkeestä toimijan, joka on kyennyt selviämään hengissä mittavista vastatoimista huolimatta. Se on myös kyennyt ylläpitämään itsetarkoitukseksi muodostunutta operaatiotahtia tavalla joka asettaa modernille turvallisuusympäristölle jatkuvia ja vakavia haasteita.”

 

Veitsimies riehui Sydneyssä, -juuri niitä tapauksia, joihin Brandis edellä viittasi.

 

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.