Komissio: Suomelle huomautus liikenteen lataus- ja tankkauspisteiden kehittämisestä

1

Komissio on lähettänyt Suomelle EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan ns. perustellun lausunnon, koska Suomi ei ole ilmoittanut, miten se on pannut täytäntöön vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevat EU-säännöt.

Komissio on kehottanut Suomea ja seitsemää muuta EU-maata (Alankomaat, Irlanti, Kypros, Latvia, Portugali, Slovenia ja Unkari) saattamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevat EU:n säännöt (direktiivi 2014/94/EU) kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivin päätavoitteena on luoda yhteiset puitteet vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin laajamittaiselle käyttöönotolle Euroopassa.

Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan vähentää liikenteen öljyriippuvuutta, lieventää sen ympäristövaikutuksia ja näin saavuttaa komission vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa strategiassa asetetut tavoitteet.

Kyseessä olevassa direktiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat muun muassa sähköajoneuvojen latauspisteitä sekä maakaasun ja vedyn tankkauspisteitä.

Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 18. marraskuuta 2016.

Suomi ja muut mainitut jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole vielä ilmoittaneet komissiolle direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista.

Niillä on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistään.

Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Lähde: Europa.eu

 

1 KOMMENTTI

  1. Jep ja sosiaalipummeja lennätetään kotiin charterlennoilla. Luonto ja vihreät kiittävät

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.