Sopeutumiseläkeläinen Päivi Lipponen tienaa n. 70 000 e/vuosi

Kaksi kautta istuneille kansanedustajille maksetaan sopeutumiseläkettä, jota nostaa mm. v.2015 vaaleissa pudonnut  Päivi Lipponen, SDP. Hänen toinen tulolähteensä on toimitusjohtajuus miehensä Paavo Lipposen yrityksessä.Tilikaudella 2015 Lipposten yhtiön Cosmopoliksen liikevaihto oli 324 332 euroa, liikevoiton ollessa 156 370 euroa. Päivi Lipponen on toiminut yhtiön toimitusjohtajana kaksi vuotta. 2015 hänen palkkatulonsa olivat 60 751 euroa ja pääomatuloja 5 627 euroa. Tämän päälle Päivi Lipponen nostaa kansanedustajan sopeutumiseläkettä.

Paavo Lipposen palkkatulot olivat v.2015 156 855 euroa, ja pääomatuloja hänelle tippui 16 633 euroa. Hänellä olisi siis varaa pitää vaimonsa ihan vaan kotona.

Kansanedustajan sopeutumiseläke perustettiin niitä kansanedustajia varten, jotka olivat istuneet eduskunnassa koko ikänsä, ja jääneet sivuun työelämästä. Suomessa, toisin kuin monissa parlamentaarisesti hallituissa maissa, kansanedustajuus on päätoimi. Lakia säädettäessä asetettiin vaatimukseksi 7 vuoden toiminta kansanedustajana, siis vajaat kaksi kautta. Sopeutumiseläke jätettiin kansanedustajan itse haettavaksi. Läheskään kaikki entiset kansanedustajat eivät ole käyttäneet etuisuutta hyväkseen.

Sopeutumiseläke on enimmillään 2/3-osaa kansanedustajan palkasta, siihen vaikuttaa ansiotulo mutta eivät pääomatulot.

V.2011 sopeutumiseläke korvattiin sopeutumisrahalla, jonka määrä on tiukemmin sidottu entisen kansanedustajan tuloihin: Myös pääomatulo huomiodaan eläkettä pienentävänä. Päivi Lipponen kuuluu vanhan lain piiriin, sillä hän aloitti edustajana ennen v.2011. Sopeutumisrahaa voidaan maksaa 1-3 vuotta.

Ennen v.2011 eduskuntaan valituille kansanedustajille, niille jotka ovat po. etuisuutta hakeneet, maksettava sopeutumiseläke ei perustu työeläkkeiden tapaan työntekijän itsensä palkastaan maksamiin rahastoihin, vaan on säädetty lailla. Sopeutumiseläkkeen lakkauttamista onkin ehdotettu. Perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto tekikin v.2016 lakialoitteen kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamiseksi.

Asiasta kertoi Suomen Uutiset.