Paula Risikko Tallinnaan EU:n epäviralliseen kokoukseen – aiheena turvapaikan hakijoiden paluu ja palauttaminen

Euroopan unionin sisäministerit kokoontuvat 6.-7.7. epäviralliseen oikeus- ja sisäasioiden (OSA) neuvostoon Tallinnaan. Kokous on ensimmäinen Viron puheenjohtajakaudella. Kokouksen pääaiheina ovat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluu ja palauttaminen, Välimeren tilanne sekä EU-tietojärjestelmiin liittyvät kysymykset.

Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Paula Risikko.

– Virolla on vahva tahto saada eteenpäin asioita, jotka jäivät Maltan puheenjohtajakaudella kesken. Viro on Suomen läheinen yhteistyökumppani, ja meillä on paljon yhteneviä prioriteetteja EU:ssa, kuten esimerkiksi EU-tason tietojärjestelmien kehittäminen ja niiden parempi yhteentoimivuus. Uskon vankasti, että Viro saa tuloksia aikaan, ja Suomi on valmis tukemaan puheenjohtajamaata, ministeri Risikko toteaa.

Epävirallisessa OSA-neuvostossa ei tehdä uusia päätöksiä, vaan tarkoitus on käydä keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä aiempien päätösten pohjalta.

Suomen oltava aktiivisesti mukana neuvottelupöydissä

Kokouksessa on odotettavissa myös keskustelua solidaarisuudesta ja turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen etenemisestä sekä muista Italian, Ranskan ja Saksan sisäministereiden tapaamisessa esille nousseista asioista. Italia on uhannut sulkea satamansa, jos muut EU-maat eivät auta suuren maahantulopaineen alla olevaa maata.

– Suomi seuraa Italian tilannetta tarkasti. Torstaina kuulemme mikä tilanne tällä hetkellä todellisuudessa on, ja sen jälkeen käymme keskustelua. Mahdolliset johtopäätökset tehdään vasta tämän jälkeen. Suomen pitää olla aktiivisesti mukana keskusteluissa, koska haluamme olla vaikuttamassa emmekä virran vietävissä, painottaa ministeri Risikko.

Turvapaikanhakijoiden epätasainen jakautuminen ja joidenkin maiden haluttomuus kantaa vastuuta on ollut pitkään tiedossa.

– Suomi on hoitanut sovitusti osuutensa turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista Italiasta ja Kreikasta, mutta valitettavasti näin ei monen EU-maan kohdalla ole. Jos turvapaikkajärjestelmästä halutaan toimiva ja turvapaikanhakijatilanteeseen kestävä ratkaisu, yhteisesti sovitut toimenpiteet on pantava täytäntöön kaikkialla, Risikko muistuttaa.

Lähde: Sisäministeriön tiedote