Poliisi: Luvattomia aseita ja räjähteitä paljon soveltumattomien henkilöiden hallussa

0
Mainos

Kuluneen vuoden aikana Itä-Suomen poliisilaitos on kirjannut ja tutkinut 10 törkeää ampuma-aserikosta, 142 ampuma-aserikosta, 44 lievää ampuma-aserikosta ja 45 ampuma-aserikkomusta. Näistä 80 tapauksessa kyse on ollut luvattomasta ampuma-aseesta. Räjähteisiin liittyviä räjähderikoksia on kirjattu kahdeksan ja räjähdesäännösten rikkomisia 12.

Törkeiden ja tavanomaisten ampuma-aserikosten aseet vaihtelevat pienoispistooleista pikakivääreihin ja lievissä ampuma-aserikoksissa on tyypillisesti kyse luvattomista kaasusumuttimista. Räjähdesäännösten rikkomukset liittyvät useimmiten ilotulitteisiin ja patruunoiden virheelliseen säilytykseen. Räjähderikoksissa kyse on usein räjähdysaineiden luvattomasta hallussapidosta tai säädösten vastaisesta säilytyksestä. Räjähteiden käytöstä on tänä vuonna kirjattu kaksi vaaran aiheuttamista ja 14 eriasteista vahingontekoa.

Edellä esitettyjen lukujen perusteella voidaan todeta, että aseita ja räjähteitä on päätynyt paljon väärien tai edellä mainittujen välineiden käsittelyyn kykenemättömien tai soveltumattomien henkilöiden haltuun. Ampuma-aseita poliisille on vapaaehtoisesti luovutettu noin 50 kertaa ja aseita on saatu sitä kautta poliisin haltuun yli 150. Tyypillinen luovuttaja on perikunnan edustaja tai kuolleen aseiden omistajan lähiomainen.

Ns. laillista räjähteiden käyttöä valvotaan aktiivisesti räjäytystyöilmoitusten ja työmaiden tarkastuksilla. Tänä vuonna poliisilaitokselle on tehty 144 räjäytystyöilmoitusta. Räjähteisiin liittyviä valvonta-, nouto-, tarkastus- tai hävitystehtäviä on kirjattu 46, joista 15 on liittynyt sotilasräjähteisiin. Sotilasräjähteet ovat olleet pääosin viime sotien aikaisia käsi- tai tykistökranaatteja ja esim. pelkästään Ilomantsista on tänä vuonna löytynyt kymmenkunta käsikranaattia ja saman verran heittimen kranaatteja. Sotatoimialueelta eli Itä-Suomessa Pohjois-Karjalan valtakunnan rajan läheisiltä alueilta löydetyt viime sotien aikaiset räjähteet ovat yleensä ns. taisteluvalmiita tai putken läpi ammuttuja eli erittäin vaarallisia. Sotilasräjähteiden raivaaminen on puolustusvoimille kuuluva tehtävä, poliisi tekee tarvittavat ilmoitukset sotilasviranomaiselle ja vastaa toiminnan kokonaisturvallisuudesta.

Luvattomat ampuma-aseet, niiden osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sekä räjähteet voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia. Rangaistusuhasta vapautumisen ehtona on, että henkilö ilmoittaa esineestä oma-aloitteisesti poliisille. Ns. armovuosimenettely koskee ainoastaan laitonta hallussapitoa, esineillä mahdollisesti tehdyt muut rikokset tutkitaan normaaliin tapaan. Oman turvallisuuden vuoksi em. esineisiin, erityisesti räjähteisiin ei tule koskea, eikä niitä saa ryhtyä omatoimisesti siirtämään tai kuljettamaan esim. poliisiasemalle. Poliisi tunnistaa ja noutaa aina räjähteet tai sellaisiksi epäillyt esineet asiakkaan ilmoittamasta paikasta. Toimintakuntoiset ja luvalliset aseet sekä ns. normaalit patruunat voi erikseen ja etukäteen sovittaessa tuoda poliisiasemalle.

Lähde: Poliisi.fi

Mainos