Kontiolahden v. 2015 ampumahiihdon MM-kisojen taloudesta tehty tutkintapyyntö

1

Itä-Suomen poliisilaitokselle on saapunut yksityishenkilön laatima tutkintapyyntö, joka koskee Kontiolahden ampumahiihdon MM-2015 kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Asiasta on kirjattu poliisille ilmoitus nimikkeellä esitutkintalain (ETL) 3:3.2 tarkoittama selvitys.

Ratkaisuja esitutkinnan toimittamisesta tai sen toimittamatta jättämisestä ei ole mahdollista tehdä ainoastaan tutkintapyynnön perusteella.

Itä-Suomen poliisilaitos on käynnistänyt asian selvittämiseksi tarpeellisen aineiston hankkimisen. Hankittava aineisto koostuu päätöksentekoon ja kirjanpitoon liittyvistä asiakirjoista. Alustavan arvion mukaan aineisto on käytettävissä syyskuun 2017 loppupuolella.

Asian huolelliseen perehtymiseen on varattava aikaa. Esitutkinnan toimittamiseen tai toimittamatta jättämiseen liittyviä ratkaisuja on mahdollista tehdä alustavan arvion mukaan aikaisintaan marraskuussa 2017.

Asian selvittämisen ollessa kesken, ei siitä ole mahdollista antaa yksityiskohtaisempia tietoja.

Esitutkintalaki 3 luku 3 §

Esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan esitutkintaviranomaisen on suoritettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.

Saman lainkohdan 2 momentin mukaan (ETL 3:3.2) ennen esitutkinnan aloittamista esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa selvitettävä 1 momentissa tarkoitettuun rikosepäilyyn liittyvät seikat erityisesti siten, että ketään ei aiheettomasti aseteta rikoksesta epäillyn asemaan ja että asian sitä edellyttäessä voidaan tehdä 9 §:n 1 momentissa tai 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ratkaisu esitutkinnan toimittamatta jättämisestä.

Lainkohdan 3 momentin mukaan tutkinnanjohtaja päättää tarvittaessa esitutkinnan aloittamisesta ja päätöksen tekemiseen mahdollisesti tarvittavien seikkojen selvittämisestä.

Lähde: Poliisi

1 KOMMENTTI

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.