Osallistavan sosiaaliturvan kehittäminen etenee

1

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt osallistavan sosiaaliturvan kokeilun ja nuorten osallistumistulon mallintamisen ohjausryhmän.

Ohjausryhmän alaisuudessa toimii kaksi valmisteluryhmää. Toinen ryhmä valmistelee ja ohjaa osallistavan sosiaaliturvan kokeilun käytännön toteutusta ja toinen osallistumistulon mallintamistyöt. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja varapuheenjohtajana on perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikko. Ohjausryhmän toimikausi on 31.3.2019 asti.

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa luodaan aikuissosiaalityöhön uusi palvelukokonaisuus, jossa sosiaalityölle annetaan nykyistä enemmän välineitä tukea pitkään työttömänä olevia henkilöitä. Tarkoitus on selvittää nykyisessä palvelukokonaisuudessa olevia aukkoja, jotka lisäävät ihmisten riskiä syrjäytyä. Samalla tutkitaan sitä, vähentääkö uusi palvelumalli viimesijaisten etuuksien, kuten perustoimeentulotuen, käyttöä. Kokeilu tuottaa myös tietoa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännön uudistamista varten. Kokeilu käynnistyy vuoden 2018 alussa.

Selvitys nuorten osallistumistulosta käyntiin

Nuorten osallistumistulon mallintamisen pohjana käytetään professori Heikki Hiilamon vuonna 2017 tekemiä ehdotuksia. Ehdotusten jatkotyöstämisessä on tärkeää muun muassa täsmentää nykytilan kuvausta, osallistumistulon perusrakennetta, määrittää osallistumistulojen tasot ja selkiyttää kannustamismekanismeja. Mallintamisen jälkeen voidaan arvioida, voidaanko osallistumistulo ottaa käyttöön.

Osallistavan sosiaaliturvan tavoite on lisätä ihmisten osallisuutta

Osallistavan sosiaaliturvan tavoitteena on edistää työikäisten työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia, työelämävalmiuksia ja työelämään suuntautumista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Osallistava sosiaaliturva voisi kannustaa ja lisätä ihmisten mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan. Se myös lisäisi ihmisten osallisuutta heitä koskevan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lähde: Valtioneuvosto

1 KOMMENTTI

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.