Energiaministerit keskustelevat Tallinnassa sähkömarkkinauudistuksesta

0

Viron EU-puheenjohtajakauden epävirallinen energia- ja liikenneministerikokous järjestetään Tallinnassa 19.–21.9.2017. Suomea kokouksessa edustaa 19.–20.9. asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja 21.9. liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Energiaministereiden lounaskeskustelun aiheena on 19.9. EU:n energiaunionin hallintomalli. 20.9. keskustellaan sähkömarkkinauudistuksesta. Lisäksi järjestetään energia- ja liikenneministerien yhteinen työistunto infrastruktuurin kehittämisestä.

Energiaministerit keskustelevat komission puhtaan energian paketin ehdotuksesta uudeksi eurooppalaiseksi sähkömarkkinamalliksi. Keskustelun aiheina ovat erityisesti kuluttajan asema sähkömarkkinoilla, alueellinen yhteistyö sekä jäsenvaltioiden keskinäinen solidaarisuus.

Suomi kannattaa asiakkaan roolin kasvattamista sähkömarkkinoilla ja periaatetta markkinaperusteisesta sähkön hinnoittelusta. Alueelliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kesken tulee kiinnittää huomiota. Yhteistyön organisointi EU lainsäädännössä vaatii vielä tarkennuksia, esimerkiksi komission ehdotus alueellisten käyttökeskusten perustamisesta on ongelmallinen. Pohjoismaissa on paljon hyviä kokemuksia vapaaehtoisesta yhteistyöstä tällä sektorilla.

Energia- ja liikenneministerit keskustelevat yhteisistunnossaan odotuksista infrastruktuurin kehittämiseen 2020 mennessä ja 2020 jälkeen pohjana kokemukset Verkkojen Eurooppa -välineen toimeenpanosta. Energiahankkeiden osalta Suomi pitää hyvänä, että rajat ylittäviä infrastruktuurihankkeita voidaan priorisoida EU-tasolla perustuen niiden toteutettavuuteen ja tosiasialliseen vaikutukseen rajat ylittävään sähkön ja kaasun kauppaan.

Lounaskeskustelussa aiheena on energiaunionin hallintomalli, jonka avulla komissio pyrkisi seuraamaan ja ohjaamaan nykyistä tiiviimmin jäsenvaltioiden energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanoa. Ehdotettuihin menettelytapoihin liittyvät kysymykset ovat avainasemassa.

Jäsenvaltiot voivat allekirjoittaa epävirallisen energianeuvoston aikana energiasektorin digitalisaatiota käsittelevän e-Energy -julistuksen. Suomi allekirjoittaa julistuksen.

Lähde: Valtioneuvosto

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.