Ministeri Pirkko Mattila: Suomi ei tue Kelan tukien kautta terroristista toimintaa

0

Suomesta ulkomaille vierastaistelijoiksi lähteneiden mahdolliset sosiaaliturvaetuudet selvitetään tarkkaan. Suojelupoliisi ja Kela tekevät tässä tiivistä yhteistyötä, jotta vierastaistelijoiksi lähteneille ei makseta suomalaisia sosiaaliturvaetuuksia, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Suojelupoliisin ja Kelan välisellä yhteistyöllä kartoitetaan ja katkaistaan taistelijaksi lähteneen henkilön kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan sekä mahdolliset sosiaaliturvaetuudet. Suojelupoliisi ilmoittaa Kelan kansainvälisten asioiden keskukselle, jos on syytä epäillä, että henkilö on lähtenyt maasta.

Saatuaan ilmoituksen Kela aloittaa oman selvityksensä, jossa tarkistetaan muun muassa asiakkaan yhteystiedot, etuustiedot, asumistiedot ja oleskelulupatiedot. Tietojen läpikäymisen jälkeen asiakkaalta pyydetään selvitystä ulkomailla olosta. Selvitysten jälkeen Kela tekee päätöksen mahdollisten etuuksien lakkauttamisesta ja takaisinperinnästä.

Lähde: Valtioneuvosto

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.