Alkoholin verkkokauppa junaillaan salassa valtion monopoliyhtiö Alkon hoitoon

0

Viranomaisten vastustama alkoholin verkkokauppa toisista jäsenvaltioista Suomeen aiotaan antaa valtion monopoliyhtiön hoitoon, uutisoi Verkkouutiset.

Artikkelin mukaan Suomen viranomaiset alkavat valmistella viimeistään ensi vuoden alusta alkoholin rajat ylittävään etäkauppaan järjestelmää, jossa ulkomailla toimivat alkoholin myyjät voisivat listata tuotteensa Alkon verkkokauppaan. Ostajat voisivat sitten tilata tuotteita Suomeen Alkon kautta ja monopoliyhtiö toimittaisi ne asiakkaille joko Alkon myymälään tai sen luovutuspaikkaan.

Nämä seikat tulevat ilmi Verkkouutisten näkemästä Suomen viranomaisten ja Euroopan komission välisestä kirjelmöinnistä, joka liittyy komission alkoholilain uudistuksesta antamaan yksityiskohtaiseen lausuntoon. Sekä lausunto että Suomen siihen antama vastaus on salattu, eikä niitä luovuteta julkisuuteen.

Euroopan komissio katsoo lausunnossaan, ettei suunniteltu alkoholin etämyyntikielto ole yhteensopiva EU-oikeuden kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön komissiolle antamassa vastauksessa todetaan, että se on neuvotellut Alkon kanssa ja voi ”vahvistaa, että alkoholijuomien rajat ylittävää kauppaa kehitetään tässä suhteessa entisestään viimeistään vuoden 2018 alusta lukien”.

”Tavoitteena on, että jokainen alkoholijuomien tuottaja tai myyjä kansallisuudesta riippumatta saisi listata omat tuotteensa Alkon verkkokaupan valikoimiin oman ilmoituksensa perusteella. Tämä merkitsisi esimerkiksi sitä, että jokainen tuottaja voisi markkinoida kyseisiä tuotteitaan Suomessa, suomalaiset kuluttajat voisivat tilata niitä suoraan Alkon verkkokaupasta ja Alko toteuttaisi tuotteiden maahantuonnin ja toimittamisen kyseisille yksityishenkilöille joko Alkon myymälään tai luovutuspaikkaan”, asiakirjassa sanotaan.

Alkoholin rajat ylittävä etämyynti oli alun perin määrä kieltää alkoholilain uudistuksessa, mutta kielto jätettiin kuitenkin lopulta tekemättä.

Tällä hetkellä on tilanne, jossa etämyynti on kielletty mutta etäosto sitä vastoin ei. Etämyyntiä on se, kun myyjä järjestää esimerkiksi verkkokaupasta ostettujen toisesta jäsenvaltiosta tuotavien alkoholijuomien kuljetuksen, kun taas etäostossa ostaja tai joku ostajan valtuuttama taho vastaa kuljetuksen järjestämisestä. Etämyynnissä verovastuu on myyjällä, etäostossa ostajalla.

Verkkouutisten hankkimien asiakirjojen perusteella syy etämyyntikiellon poistamiseen uudesta laista on Euroopan komission kiellolle antama tyrmäys.

Komission mukaan alkoholilakiluonnokseen kirjattu etämyyntikielto aiheuttaisi määrällisen rajoituksen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle ja on siten ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Suomea varoitetaan EU-jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta menettelystä, mikäli luonnoksen teksti hyväksytään ilman komission esittämien asioiden ottamista huomioon.

Eduskunnalle annettuun versioon uudesta laista ei täten sisälly etämyyntikieltoa. Sen perusteluissa kuitenkin todetaan, että viranomainen tulkitsee lakia siten, että etämyynti ei ole Suomessa sallittua. Nämä kirjaukset ovat sikäli ristiriitaisia, kun asiakirjat toisaalta paljastavat viranomaisten suunnittelevan Alkon pyörittämää etämyyntijärjestelyä.

Etämyyntiä kuvataan alkoholin ”rinnakkaiseksi markkinapaikaksi” ja sen kerrotaan ”johtavan ongelmiin” tulevaisuudessa verkkoukaupan lisääntyessä.

Lähde: Verkkouutiset

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.