Syyttäjä harrasti seksiä syytetyn kanssa – Korkein oikeus: Ei tuomiota

0
Mainos

Ahvenanmaan entisen maakuntasyyttäjän lahjus- ja virkarikossyytteet kaatuivat korkeimmassa oikeudessa. Entistä syyttäjää Jens-Erik Buddia syytettiin lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytteet liittyivät ravintolailtaan ja sen jälkeisiin tapahtumiin Maarianhaminassa juhannuksena 2015, jolloin Budd tapasi ravintolassa naisen, joka oli syytettynä hänen ajamassaan pahoinpitelyjutussa. Aluksi Budd ja nainen keskustelivat oikeusjutusta sekä mahdollisuudesta sovitteluun ja korvauksiin. Ravintolasta kaksikko oli siirtynyt Buddin asuntoon, jossa heidän välillään oli seksuaalista kanssakäymistä.

Tapausta käsiteltiin ensimmäiseksi hovioikeudessa sen vuoksi, koska syytettynä oli syyttäjä. Turun hovioikeudessa Buddille luettiin viime vuonna syytteet lahjus- ja virkarikosten lisäksi myös naisen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Pakottamisesta ei kuitenkaan löydetty näyttöä, joten nainen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen väärästä ilmiannosta. Kaikki muut juttuun liittyvät syytteet hylättiin.

Valtakunnansyyttäjä vei asian korkeimpaan oikeuteen vaatien, että Budd tuomitaan lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä nainen lahjuksen antamisesta.

Korkeimman oikeuden tehtävänä oli päättää, voidaanko Buddin ja naisen välinen seksi katsoa lahjukseksi. Oikeus joutui myös puntaroimaan naisen antamien toisistaan poikkeavien lausuntojen todistusarvoa.

Hieman tapahtuneen jälkeen nainen kertoi poliisille, että Budd oli vaatinut häneltä seksuaalisia palveluksia vastineeksi siitä, että auttaa naista oikeudessa. Myöhemmissä kuulusteluissa nainen sitä vastoin kiisti, että olisi käynyt tällaista keskustelua Buddin kanssa.

KKO:ssa nainen kiisti muistavansa ensimmäistä keskusteluaan poliisin kanssa. Hänen mielestään illan tapahtumilla ollut mitään yhteyttä pahoinpitelyjuttuun.

KKO:n näkemyksen mukaan ensimmäistä  kertaa poliisille puhuessaan nainen oli ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja muutenkin tilassa, jossa hänen oikeustoimikelpoisuudestaan ei ollut varmuutta. Tämän vuoksi naisen ensimmäisen lausunnon todistusarvoa oli oikeuden mukaan pidettävä vähäisenä.

Korkein oikeus ei löytänyt näyttöä, että Budd olisi pakottanut naista tai he olisivat keskustelleet palveluksista ja vastapalveluksista. KKO:n näkemyksen mukaan on mahdollista, että Buddin ja naisen välinen seksi oli jatkoa heidän yhdessäololleen päihtyneinä ravintolassa. Täten sillä ei voida katsoa olevan sellaista yhteyttä naisen pahoinpitelyjuttuun, jota lahjusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen vaatisi.

KKO:n mukaan se, että nainen hakeutui ravintolassa ennalta tuntemansa Buddin seuraan puhuen tälle oikeusjutusta, ei osoita pyrkimystä vaikuttaa Buddin toimintaan jutussa. Tämän nojalla oikeus katsoi, ettei kumpikaan syyllistynyt asiassa lahjusrikokseen.

KKO:n mukaan ei ollut näyttöä myöskään siitä, että Budd olisi enää myöhemmin yöllä puhunut jutusta. Korkeimman oikeuden mukaan baarissa käyty keskustelu käytiin niin yleisellä tasolla, ettei sitä voida pitää virkavelvollisuuden rikkomisena.

Lähde: IL

Mainos

VASTAA: Sana vapaa. Jokainen vastaa omista kommenteista.