Sosiaali- ja terveysministeriö jakoi valtionavustuksia ruoka-apuun ja päihderiippuvaisten tukemiseen

1

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta päihderiippuvaisten tukeen ja ruoka-apuun yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Tästä puolet myönnettiin päihderiippuvaisten tukeen kymmenelle erikokoiselle toimijalle, joista osa toimii myös paikallisesti. Toiset miljoona euroa myönnettiin kolmelle valtakunnalliselle toimijalle, jotka tarjoavat ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille.

Valtionavustukset järjestöille sisältyivät valtion vuoden 2017 talousarvioon eduskunnan päätöksellä. Hakuaika oli 5.6.–22.6.2017. Määräaikaan mennessä hakemuksia päihderiippuvaisten tukea varten tuli 16 ja ruoka-apuun 7 kappaletta.

Tukea päihteiden käyttäjille

Tukea päihderiippuvaisten auttamiseksi sai kymmenen järjestöä, jotka toimivat ympäri Suomea. Hankkeita toteuttavat A-klinikkasäätiö (375 600 euroa), Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (230 000 euroa), Sovatek-säätiö (128 000 euroa), Helsingin vieraskoti (50 000 euroa), Kalliolan kannatusyhdistys ry. (10 000 euroa), Uppsökande stödtjänster för unga i Österbotten (UsÖ) (60 000 euroa), KRIS-Etelä-Suomi ry.(5400 euroa), Myllyhoitoyhdistys (55 000 euroa), Espoon A-kilta HYKAA ry. (26 000 euroa) ja Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveys ry (60 000 euroa).

Osa näiden järjestöjen toiminnasta kohdistuu samoille maantieteellisille alueille ja tämän vuoksi näille hankkeille on asetettu yhteistyövelvoite päällekkäisen toiminnan välttämiseksi. Yhteistyötä tuetaan myös eri kaupunkien välillä, jotta parhaat toimintamallit leviävät ja kehittämistyötä voidaan tehdä yhdessä.

Järjestöt tukevat hankkeillaan heikoimmassa asemassa olevia päihteiden käyttäjiä käytännönläheisesti viemällä palveluja kaduille ja ihmisten koteihin sekä kehittämällä matalan kynnyksen päiväkeskustoimintaa. Avun tarpeessa olevia tuetaan monin eri tavoin ja tarvittaessa heitä saatetaan muiden palveluiden ja hoidon piiriin. Etsivää päihdetyötä tehdään myös maahanmuuttajien parissa. Etsivän työn lisäksi valtionavustuksella tuetaan päihdekuntoutujien, kuten nuorten ja vankilasta vapautuvien, ryhmätoimintaa sekä raittiutta tukevaa ja ylläpitävää toimintaa ja sosiaalista kuntoutumista. Toimintaan kuuluu myös vertaistukea ihmisiltä, joilla on omaa kokemusta päihdeongelmista.

Ruoka-apu erityisen tuen tarpeessa oleville

Tukea ruoka-avun toteuttamiseen jaettiin kolmelle valtakunnalliselle järjestölle: Samaria rf. (790 000 euroa), Adra Finland Säätiö sr. (75 000 euroa) ja Suomen Punainen Risti (135 000 euroa). Valtionavustuksen saajille on asetettu yhteistyövelvoite päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Valtionavustus kohdistuu alueellisen ja paikallisen ruoka-avustustoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Avustusta käytetään ruuan nouto- ja jakelukustannuksiin, toimitilakuluihin, kylmälaitteiden, kylmäkonttien ja -peräkärryjen hankintaan ja palkkauskustannuksiin. Avustuksella tuetaan myös ruuanjakotoimintaan rakennettavan linja-auton hankintaa pääkaupunkiseudulle järjestöjen yhteiskäyttöön.

Lähde: STM

1 KOMMENTTI

  1. naurettavia summia päihdehoitoon, jos tuloksia haluttais… ainiin mutta eihän niitä haluta tollasilla summilla ei saaha ees 1 hoitopaikkaa lisää esim sovatekille joka toimii jyväskylässä ja voi vittu maahanmuuttajille vielä oma juttunsa huoh… se että ne on aivopesty tappamaan ja sortamaan ”vääräuskosia” ei ole suomalaisten ongelma eli tuo 60k voitas ohjata vaikka sovatekille jotta voisitte nostaa vähän teidän ryhmienne kokoa vitu pellet, aika monta tyyppiä ois jotka haluais hoitoon, mutta eihä niitä ole tosta vaan ku käyttäjiäkin niin vitusti? miksköhän…? kaikki ei ole omasta halustaan päihderiippuvaisia, sontaa sontaa sontaa

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.