Eurooppa-neuvostossa unionin kehittäminen ja Britannian eroneuvottelut

0
Mainos

EU-maiden johtajat käsittelivät perjantaina 20. lokakuuta aamiaiskeskustelussaan unionin kehittämistä. Sen jälkeen ilman Britanniaa järjestetyssä 50 artiklan mukaisessa Eurooppa-neuvostossa EU-maiden johtajat tarkastelivat Britannian eroneuvotteluiden etenemistä.

Eurooppa-neuvosto tuki puheenjohtaja Donald Tuskin esittämää niin kutsuttua päämiesten agendaa, joka kattaa Eurooppa-neuvoston kokoukset sekä ylimääräiset päämiestapaamiset ja niissä käsiteltävät asiat kesään 2019 asti. Työssä noudatetaan Bratislavan ohjelmaa sekä maaliskuussa 2017 Roomassa hyväksyttyjä periaatteita.

– Olen tyytyväinen siitä, että puheenjohtaja Tusk on ottanut hyvin huomioon esittämäni Suomen näkemykset EU:n kehittämisestä. Tässä työssä on oleellista keskittyä kansalaisten huoliin ja löytää niihin konkreettisia ratkaisuja, pääministeri Sipilä sanoi.

Mainos

– On myös erittäin tärkeää, että EU-maat jatkavat määrätietoisesti EU:n kehittämistä yhdessä eikä pienempinä ryhminä, pääministeri Sipilä totesi.

– Olen myös tyytyväinen siitä, että Tuskin esityksessä korostetaan tarvetta linkittää eurooppalainen agenda vahvemmin osaksi kansallista päätöksentekoa. Tähän tapaan toimimme Suomessa – viimeksi muun muassa muodostaessamme ensimmäisten joukossa kantaamme EMU:n kehittämiseen, Sipilä sanoi.

EU-maiden johtajat arvioivat myös Britannian eroneuvotteluiden etenemistä. Meneillään olevan ensimmäisen neuvotteluvaiheen keskeisiä asioita ovat EU-kansalaisten oikeudet, Britannian maksut nykyiseen EU-budjettikehykseen sekä Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja. EU-johtajat totesivat, että neuvotteluissa ei ole vielä saavutettu riittävää edistystä, eikä näin ollen voida vielä siirtyä neuvottelujen toiseen vaiheeseen.

Lisäksi EU:n puheenjohtajamaa Viro informoi EU-johtajia neuvostossa käydystä keskustelusta Britanniassa sijaitsevien Euroopan lääkeviraston ja Euroopan pankkiviranomaisen sijoittamisesta toisiin EU-maihin. Päätös virastojen uusista kotikaupungeista tehdään yleisten asioiden neuvostossa marraskuussa. Helsinki on yksi yhdeksästätoista kaupungista, jotka ovat ehdolla lääkeviraston paikaksi.

Lähde: Valtioneuvosto

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.