Kansalaisaloite vammaisten henkilöiden palveluiden kilpailutuksen lopettamisesta on päässyt vaadittavaan tulokseen

”Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä. ”.

Näillä sanoilla alkaa perustelut kansalaisaloitteelle ”Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen”. Aloite on päivätty päivämäärälle 12.6.2017 ja vaikka aikaa vaadittavien 50 000 nimen keräämiseen on vielä runsaasti, on se ylittänyt tavoitteensa jo komeasti ja näin ollen se etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Itse aloite ei sisällöltään kuulosta kovinkaan suureelliselta, vaan se on tarkoin rajattu varsin pieneen, mutta aloitteen tekijöiden näkemyksen mukaan riittävälle alueelle.

”Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Esitämme, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus: ”Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.””

Perusteluissa korostetaan erityisesti esimerkiksi kuntien kilpailuttamia vammaispalveluita, jotka toteutuessaan vaihtaa asiakkaille tärkeiksi muodostuneet tutut hoitajat ja muut työntekijät yksityisen palveluiden tuottajan uusiin työntekijöihin.

27.10.2017 mennessä aloite on kerännyt yhteensä 60 661 aloitetta.

Kansalaisaloite löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lähde: kansalaisaloite.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *