Länsi-Uudellamaalla rikokset lisääntyneet yli kuusi prosenttia – Lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt, pahoinpitelyt ja talousrikokset nousussa

0

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin kuluvan vuoden tammi-syyskuussa yhteensä 43 807 rikosta. Määrä kasvoi hieman yli kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvu johtui erityisesti liikennerikkomusten määrän kasvusta. Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Hälytystehtävien kokonaismäärä kasvoi yli kolme prosenttia. Myös valepoliisit piinasivat Länsi-Uudenmaan asukkaita 37 poliisille ilmoitetun tapauksen verran.

Omaisuusrikosten kokonaismäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla, ryöstörikokset ovat lisääntyneet

Omaisuusrikosten kokonaismäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Ryöstöt ovat lisääntyneet lähes 30 prosenttia. Vuoden 2016 tammi-syyskuussa ryöstöjä tehtiin 79 ja kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 102.

Asuntomurtojen määrä on hieman laskenut, alkuvuoden aikana asuntomurtoja tehtiin 140. Poliisilaitoksella onkin onnistuttu selvittämään useampia asuntomurtosarjoja. Rikokset ovat olleet suurimmaksi osaksi ulkomaalaisten epäiltyjen tekemiä sarjarikoksia (ns. liikkuvaa rajat ylittävää rikollisuutta). Liikemurrot ovat lisääntyneet yli 11 prosenttia (152/169 kpl). Moottoriajoneuvoista tapahtuneet varkaudet ovat myös lisääntyneet yli 26 prosenttia.

Poliisi on pyrkinyt aktiivisella viestinnällä lisäämään tietoisuutta petosrikoksista. Petosrikosten määrä on edelleen laskussa, noin 8 prosenttia. Lukumääräisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla poliisille ilmoitettiin 168 petosrikosta vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Väkivaltarikosten määrä on noussut, henkirikokset ja yritykset viime vuoden tasolla

Väkivaltarikosten määrä nousi 2016 alkuvuoteen verrattuna yli kaksi prosenttia. Kasvua on erityisesti yksityisellä paikalla tapahtuneissa pahoinpitelyissä, yli 10 prosenttia. Yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä on hieman vähentynyt. Poliisilaitos onkin kohdentanut valvontaa erityisesti häiriöalttiisiin kohteisiin.

Henkirikokset ja niiden yritykset ovat edellisvuoden tasolla, yhteensä 28, joista henkirikoksia 2.

Poliisille ilmoitetut, lapsiin kohdistuneet väkivaltarikokset ovat jatkaneet kasvuaan.

Seksuaalirikosten määrä on laskenut

Seksuaalirikosten määrä on alkuvuoden aikana laskenut lähes 11 prosenttia edellisvuoden tasoon verrattuna. Suurimmat laskut ovat olleet raiskausrikoksissa (-21,57 %) ja seksuaalisissa ahdisteluissa (-25,64 %). Vain poliisille ilmoitetut lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat lisääntyneet (6,32 %).

Talousrikosten määrä on jatkanut nousuaan, huumausainerikokset ennallaan

Alkuvuoden aikana poliisille on ilmoitettu yhteensä 45 talousrikokseksi luokiteltua rikosta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tämä vastaa lähes 32 prosentin kasvua.

Ilmi tulleiden huumausainerikosten määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Liikennerikosten määrä on laskenut, liikennerikkomukset ovat lisääntyneet

Liikennerikosten määrä on laskenut yli seitsemän prosenttia. Liikennerikkomusten määrä on noussut yli 20 prosenttia. Automaattivalvonnan suoritteet ovat laskeneet vuoden ensimmäisen puoliskon aikana lähes 27 prosenttia, vuoden 2016 36 072 suoritteesta tämän vuoden 26 368 suoritteeseen.

Rattijuopumusten määrät ovat nousseet yli kuusi prosenttia, joista törkeät rattijuopumukset yli kahdeksan prosenttia. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat edellisvuoden tasolla (tammi-syyskuu 263 rikosta). Poliisilaitos on kohdistanut valvontaa erityisesti liikennevalvonnan painopistealueille, joita ovat törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumusrikokset ja raskaan liikenteen valvonta.

Hälytystehtävien määrä on noussut, toimintavalmiusaika lyhentynyt

Hälytystehtävien määrä on noussut alkuvuoden aikana yli kolmen prosentin verran. Suurin prosentuaalinen kasvu on ollut erityisesti A-kiireellisyysluokan tehtävissä, yli 16 prosenttia. Tästä huolimatta toimintavalmiusaikaa on A-kiireellisyysluokan tehtävissä onnistuttu jopa lyhentämään 0,1 minuuttia, 8,1 minuutista 8,0 minuuttiin.

Kotihälytystehtävien määrä on noussut reilut 4 prosenttia.

Passeja haettu vähemmän, henkilökortteja enemmän

Kaikkien poliisilaitoksen alueella haettujen lupien määrä on laskenut lähes 5 prosenttia. Passeja on haettu hieman edellisvuotta vähemmän ja henkilökorttihakemusten määrä on noussut yli 25 prosenttia.

Hakemuksista yli 75 prosenttia jätetään sähköisesti. Ajanvarauksella tapahtuvan asioinnin viiveet ovat lyhentyneet. Myös ilman ajanvarausta tapahtuvan asioinnin odotusajat ovat lyhentyneet.

Lähde: Poliisi

Mainos

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.