Iäkkäiden palvelut voidaan järjestää asiakaslähtöisesti, kuntouttavasti ja kustannusvaikuttavasti

0

Iäkkäiden asumisen tueksi tarvitaan uusia innovatiivisia ja kustannustehokkaita malleja, jotka parantavat asiakkaidenelämänlaatua. Näitä malleja on etsitty Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa -hankkeessa. Tavoitteena oli tuottaa yleistettävää tietoa, jonka avulla voitaisiin löytää kustannustehokkaita malleja kotona asumisen tukemiseen.

Hanke osoitti, että iäkkäiden palveluja voidaan kehittää kustannustehokkaasti. Tähän tarvitaan tietoa, teknologiaa ja digitaalisia palveluja. Strategiset tavoitteet ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan, ja mittaamisen avulla toimenpiteet konkretisoituvat ja visualisoituvat arkeen. Luotettava kotihoito rakentuu vuoropuhelussa, jossa asiakkaan tavoitteet ohjaavat monitoimijaista verkostoa.

Kustannusten nousua voidaan hidastaa siirtämällä voimavaroja kuntoutukseen sekä varhaiseen tukeen

Kotikuntoutuksen kytkeminen palvelupolun vaiheisiin tukee iäkkään hyvinvointia ja kotona selviytymistä. Hankkeessa havaittiin, että omaishoitajat ja kotihoidon työntekijät tarvitsevat tukea käytännön tilanteissa. Arjen apu on laajempaa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta ja kodinhoidollisia tukipalveluja tulee lisätä. Sosiaalisten suhteiden tukeminen, kuten Arjen olohuone -toiminta, vahvistavat osaltaan toimintakykyä.

Kokonaisuudessaan uudenlaisten ratkaisujen leviäminen edellyttää jatkossa teknologiaa ja toimintamalleja yhdistävää kokonaisratkaisua. Muutoksessa on keskeistä kaikkien osapuolten sitoutuminen ja osaamisen varmistaminen.

Kärkihankkeessa levitetään parhaat mallit kotona asumisen tukeen

Hankkeessa mallinnettiin tarpeiden mukaista, asiakaslähtöistä ja luotettavaa kotihoitoa sekä koottiin toimintamalleja, jotka tukevat kotona asumista. Keskeisiä teemoja olivat tietojohtaminen, integroitu palvelupolku ja kotikuntoutus, arjen avun muodot, toimintamalli kiireelliseen hoitoon, teknologialla tuetut toimintamallit ja turvallisuuden sekä osaamisen kehittäminen. Näiden teemojen käsittelyä jatketaan ikäihmisten kotihoitoa kehittävässä hallituksen kärkihankkeessa, jossa muutosagentit ja maakuntien projektit juurruttavat parhaita, kotona asumista tukevia malleja käytäntöön.

Hankkeen selvityksen laati Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) kanssa. Työ toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimuksen ohjausryhmää johdettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lähde: Valtioneuvosto

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.