Liiketoimintakielto voidaan jatkossa määrätä myös ammattitoimintaa harjoittaville yksityisille elinkeinonharjoittajille

0

Liiketoimintakieltoa koskevan lain soveltamisala laajenee ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 15. tammikuuta 2018.

Nykyisin liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vain liiketoimintaa harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja. Liike- ja ammattitoiminnan harjoittajien kohtelun yhdenmukaistaminen perustuu muun muassa siihen, että vastaavanlainen uudistus on aiemmin tehty kirjanpitolakiin.

Lakia uudistetaan myös niin, että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei jatkossa voi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyöminen, jos laiminlyönti johtuu pelkästään maksukyvyttömyydestä eli yritystoiminnan muuttumisesta kannattamattomaksi.

Syyttäjän lisäksi myös mm. vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisille annetaan oikeus pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa poliisilta tai tulliviranomaiselta. Oikeus tutkintapyynnön tekemiseen annetaan myös konkurssipesän hoitajalle. Tutkinta koskee tilanteita, joissa on kyse liiketoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä, mutta joissa ei ole syyllistytty rikolliseen menettelyyn.

Lisäksi laajennetaan esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän oikeutta saada tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista.

Muutoksilla parannetaan viranomaisten mahdollisuuksia osaltaan puuttua elinkeinotoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisiin laiminlyönteihin. Uudistukset liittyvät harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan.

Lähde: Oikeusministeriö

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.