Maahanmuuttovirasto kannustaa naisia ja tyttöjä hoitamaan omia lupa-asioitaan itse

0

Maahanmuuttovirasto aloittaa kampanjan, jossa kannustetaan naisia ja tyttöjä hoitamaan itse omia lupa-asioitaan viranomaisten kanssa.

Kampanja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hanketta. Maahanmuuttoviraston asiakaskunnassa on melko yleistä, että naisten ja koko perheen asioita hoitaa esimerkiksi perheen mies. Kyse ei ole uudesta ilmiöstä: naisten ja tyttöjen asiointia itse omassa asiassaan on kannustettu Migrissä jo kauan, mutta aihe haluttiin nostaa esille Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

– Etenkin perheissä, joissa on paljon lapsia, äidit eivät läheskään aina saa hankittua sellaista suomen kielen taitoa, että voisivat hoitaa omat asiansa suomeksi. Myös englannin kielen taito saattaa puuttua. Sen sijaan perheiden miehet hankkivat kielitaidon, ja itsenäisen asioinnin ongelma perustuu usein tähän, viestintäpäällikkö Aino Likitalo kertoo.

Joskus avun käyttäminen on täysin ymmärrettävää ja perusteltua kellä tahansa hakijalla esimerkiksi heikon kielitaidon vuoksi. Naiset ja tytöt halutaan osallistaa niin paljon kuin mahdollista oman asiansa selvittämiseen, vaikka vain osittain. Vaikka nainen ei pystyisi hoitamaan asiaansa itse kielitaidottomuuden vuoksi, kohdistetaan esimerkiksi kysymykset siltä hänelle.

Asiaa voi hoitaa toinenkin, kunhan vain soittajan identifioinnista ja tiedonsaantioikeudesta varmistutaan.

Miksi naisten ja tyttöjen asiointi itse on tärkeää?

Päätöksenteossa on ensiarvoisen tärkeää, että virasto saa hakemuksen käsittelyä varten kaiken olennaisen tiedon. Hakemukset ovat henkilökohtaisia, ja siksi on tärkeää, että nainen tai tyttö saa vastata itseään koskeviin kysymyksiin. Tämä nopeuttaa hakemusten käsittelyä, kun asioita ei tarvitse selvittää jälkikäteen lisää.

– Oleskelulupiin, kansalaisuuteen ja turvapaikkaan liittyvät asiat ovat herkkiä ja usein hakijan elämän tärkeimpiä päätöksiä. Tiedostamme tämän hyvin virastossa ja hoidamme työmme vastuullisesti ja luotettavasti. Osa tämän tehtävän toteutumista on sen varmistaminen, että luvan hakija tulee henkilökohtaisesti kuulluksi.

Myös puhelimessa naisia ja tyttöjä pyydetään puhumaan itse, kun on kyse heidän omasta asiastaan.

– Voi hyvinkin käydä ilmi, että naisen kielitaito on ihan hyvä, asia tulee helpommin hoidetuksi ja kielitaito paranee, kun nainen rohkaistuu puhumaan.

Lisäksi kampanjalla halutaan kertoa siitä, että Suomessa naiset ovat tasa-arvoisessa asemassa suhteessa miehiin, ja he saavat ja ovat velvollisiakin kertoa omasta asiastaan itse.

Itsenäiseen asiointiin kannustaminen on pysyvä osa asiakaspalvelua

Kampanjan aikana kiinnitetään naisten ja tyttöjen rohkaisuun erityistä huomiota kaikissa asiakaskontakteissa ja jaamme henkilöstön kesken hyviksi havaittuja käytännön vinkkejä siihen, miten tyttöjä ja naisia käytännössä voidaan kannustaa asioimaan itse.

Asiakkaille kampanja näkyy syksyn aikana asiointitilanteissa, ja kaikkiin asiointipisteisiin tehdään kuvitetut ohjeet, joiden avulla asiaa on helppo käydä läpi asiakkaiden kanssa niin kampanjan aikana kuin sen jälkeen.

Lähde: Migri

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.