Taksiliikenteen uudet määräysehdotukset lausuntokierrokselle

2
Trafi on laittanut kolme liikennepalvelulain uudistuksiin liittyvää määräysluonnosta lausuntokierrokselle. Määräysluonnokset koskevat taksinkuljettajan kokeen vaatimuksia, taksimatkan hintaa sekä muista palveluista matkustajille kerrottavia tietoja sekä taksamittaria, taksivaloa ja esteettömiä takseja koskevia teknisiä vaatimuksia.

Määräysluonnokset perustelumuistioineen löytyvät Trafin sivuilta ja niihin voi lausua 5.1.2018 asti. Ohessa on nostettu esille muutamia keskeisiä asioita jokaisesta määräysluonnoksesta.

Taksimatkan hinta tulee kertoa etukäteen ja hintoja voitava vertailla

Uuden lain myötä taksimatkan enimmäishintoja ei enää säädellä, vaan hinnasta voidaan päättää vapaasti. Määräysluonnoksessa ehdotetaankin, että kuljettajan pitää sopia erikseen taksimatkan hinnasta asiakkaan kanssa, mikäli kokonaishinta on yli 100 euroa.

”Ehdotus siitä, että tietyn euromäärän ylittävän matkan hinta pitää ottaa etukäteen esille, on tehty erityisesti taksia harvemmin käyttäviä asiakkaita ja turisteja ajatellen. Satunnainen taksinkäyttäjä ei välttämättä tule katsoneeksi hintaa etukäteen, joten siitä on syytä sopia selkeästi kalliimpien matkojen osalta väärinkäsitysten välttämiseksi”, toteaa kehityspäällikkö Pipsa Eklund.

”Taksimatkan hinta voidaan jatkossa ilmoittaa yrittäjän valitsemalla tavalla esim. matkan pituuden, nopeuden tai kiinteän hinnan? avulla. Olennaista kuitenkin on, että asiakas voi vertailla hintoja, joten ehdotamme, että vertailuhinta tulee ilmoittaa joko 10 km tai 15 minuutin taksimatkan perusteella asiakkaalle. Määräysluonnoksessa ehdotetaan, että Hintojen tulee näkyä ajoneuvon ulkopuolelle esimerkiksi ajoneuvoon laitettavalla tarralla, josta hinnan voi tarkistaa helposti. Tapa on kansainvälisesti yleisesti käytössä”, jatkaa Eklund.

Lisäksi määräysluonnoksessa ehdotetaan laajennettavaksi laissa säädettyjä minimitietoja, joita toimijoiden tulee kertoa nettisivuilla palveluistaan. Tarkoituksena on helpottaa asiakkaan netissä tekemää palveluvertailua.

Taksinkuljettajan kokeen vaatimuksiin ei ehdoteta juuri muutoksia

Taksinkuljettajan koetta koskevassa määräysmuutoksessa teoriakokeeseen ei juuri ehdoteta muutoksia. Aihealueisiin nostettaisiin mukaan uuden lain tuomat painotukset. Kokeeseen kuuluvaa paikallistuntemusosa-aluetta ehdotetaan kehitettäväksi mittaamaan aluetuntemusta yleisemmin. Samalla kokeen vertailtavuus valtakunnallisesti kasvaisi ja sen laajuus olisi paikkakunnasta riippumatta vastaava kaikkialla eli pienellä paikkakunnalla paikallistuntemuskokeen suorittavan tulee tuntea myös naapurikuntien alueita.

”Taksien asemapaikkavaatimus poistuu lakimuutoksen myötä ja jatkossa taksiyrittäjä voi itse päättää, miten suhtautuu kuljettajiensa paikallistuntemukseen eli vaatiiko, että koe on suoritettu juuri ajopaikkakunnalla. Tietyn alueen paikallistuntemuskokeen suorittamista voisikin jatkossa käyttää esim. kilpailuvalttina ja oman yrityksen laadun osoittamisena”, sanoo asiantuntija Pasi Parviainen.

Taksivalaisimen koko vapaaksi, esteettömien taksien vaatimustasoa esitetään nostettavaksi

Liikenteen palveluista annetun lain mukaan taksamittarin sijasta voi käyttää vaihtoehtoista laitetta matkan tai ajan mittaamiseen. Määräysluonnoksessa ehdotetaan, ettei taksivalaisimen kokoa enää määriteltäisi erikseen, mutta valaisimen pitäisi kuitenkin näyttää yhä keltaista valoa joka suuntaan ja siinä tulisi lukea taksi.

Esteettömien ajoneuvojen määritelmään ehdotetaan muutosta ja nykymääräysten jaottelusta esteettömiin ja invatakseihin luovuttaisiin. Jatkossa esteettömien taksien ominaisuuksia ehdotetaan nostettavaksi varsin lähelle nykyisten invataksien vaatimuksia.

”Määräysluonnosta tehtäessä on otettu huomioon erityisesti esteettömien taksien käyttäjiltä ja tilaajilta saatu palaute ja toiveet. Nykykäytäntö on koettu toimimattomaksi, minkä vuoksi esteettömien taksien vaatimustasoa ehdotetaan nostettavaksi”, sanoo erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen.

Lähde: Trafi

Mainos

2 KOMMENTIT

  1. ”Pimeitä” matutakseja pukkaa?
    Matutaksissa on jännää tunnelmaa, koskaan ei tiedä mikä kohtalo odottaa…

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.