Tavoitteena täydellinen nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään kouluissa ja oppilaitoksissa

1
Opetusalan toimijat opiskelijoista, opettajista, koulutuksen järjestäjistä ministeriin saakka haluavat ilmaista voimakkaan tukensa ja sitoutumisensa kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän havaitsemiseksi, esiintuomiseksi ja lopettamiseksi Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kaikki allekirjoittaneet ovat sitoutuneet täydelliseen nollatoleranssiin häirintää kohtaan ja korostavat, että torjuntaan tarvitaan koko yhteisö. Myös opiskelijat on otettava mukaan suunnittelemaan toimia oppilas- ja opiskelijakuntien kautta.

Jokaisen, joka havaitsee häirintää, velvollisuutena on ottaa asia puheeksi ja puuttua tilanteeseen sekä rohkaista asianomaisia ottamaan ei-toivottu käytös puheeksi. Erityisesti tämä koskee esimiehiä ja opettajia sekä muita aikuisia. Johdon vastuulla on luoda yhdessä opettajakunnan kanssa opiskelulle turvallinen kulttuuri ja oppimisympäristö.

”Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava koskemattomuus, turvallisuus ja mahdollisuus kasvaa omana itsenään, suojassa häirinnältä. Koulun ja koulutuksen järjestäjän tehtävä on varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen kaikille lapsille ja nuorille”, korostavat ministeri Sanni Grahn-Laasonen ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

”Koulutuksen järjestäjän on syytä kiinnittää koulujen ja oppilaitosten osalta huomiota siihen, että niissä on nollatoleranssi seksuaalisen häirinnän osalta, muistuttavat Kuntaliiton Terhi Päivärinta ja Sivistystyönantajien Teemu Hassinen. ”Kaikilla kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevillä, niin oppilailla ja opiskelijoilla kuin henkilökunnallakin on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön. Mikäli häirintää ilmenee, on siihen heti puututtava.”

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen puolestaan korostaa, että opettajan on aina noudatettava korkeinta mahdollista etiikkaa ja toimittava esimerkillisesti lasten ja nuorten kanssa. ”Opettajan ja esimiehen tehtävänä on luoda kaikin puolin turvallinen ilmapiiri oppimiselle, eikä muunlaiselle käytökselle ole sijaa opetustyössä.”

Opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat Bicca OlinRiina LummePietu HeiskanenAnni KoivistoJasmina Khabbal ja Eini Järvi kiteyttävät viestinsä seuraavasti: ”Opiskeluvuodet ovat monelle myös aikuistumisen vuosia, ja opiskeluaikana opitut taidot ja tavat viedään mukana työelämään asti. Siksi on tärkeää, että meidän opiskelijasukupolvemme aikana laitetaan stoppi seksuaaliselle häirinnälle ja siitä hiljenemisen kulttuurille. Tähän tarvitaan mukaan meitä kaikkia: jokaisella meistä on vastuu puuttua häirintään sitä kohdatessaan. Tehdään yhdessä opiskeluympäristö, jossa jokaisella on turvallista olla!”

Häirinnän vastaiseen työhön sitoutumisensa voivat ilmaista kaikki opetus-, kasvatus ja tutkimusalan toimijat käyttämällä hastagia #NOMORE

Lähde: OKM

1 KOMMENTTI

  1. laitetaan irakilaisia partalapsia ala- ja ylä-asteelle opiskelemaan. eihän pikkulapsi uskalla edes sanoa jos sitä on kolmekymmenvuotias luokkatoveri ahdistellut.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.