Paljon ajavilla uusilla kuljettajilla sekä iäkkäillä läheltä piti -tilanteita sattuu muita enemmän

Trafi kartoittaa vuosittain sekä uusien kuljettajien että ikäkuljettajien kokemuksia liikenteessä seurantatutkimuksilla. Seurantatutkimusten avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää niin kuljettajantutkinnon kehittämisessä kuin ikäkuljettajienkin turvallisen autoilun tukemisessa. Uusilla kuljettajilla ja iäkkäillä ajetut kilometrit näyttävät korreloivan läheltä piti -tilanteiden kanssa.

Uusien kuljettajien seurantatutkimusta on tehty vuodesta 2001, ikäkuljettajien vuodesta 2009. Seurantatutkimusten tavoitteena on saada tietoa sekä uusien että seniorikuljettajien kokemuksista liikenteessä sekä pystyä hahmottamaan sitä, miten mahdolliset ajamiseen ja liikenneympäristöön liittyvät muutokset etenevät.

Kaksi kolmesta selviää ensimmäisestä ajovuodesta ilman havereita

Uusien kuljettajien seurantaraportin mukaan ensimmäisenä ajovuonna vastaajille sattuneet läheltä piti -tilanteet sekä eriasteiset liikennevahingot ja -rikkeet olivat keskimäärin sitä yleisempiä, mitä enemmän ajokilometrejä vastaajalle oli kertynyt. Liikennevahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden määrä oli noussut aikaisemmista vuosista.

”Tätä tulosta voi pitää odotettuna siitä näkökulmasta, että uusien kuljettajien taidot ovat vielä kehittymässä ja mitä enemmän liikenteessä ajaa, sitä enemmän myös mahdollisia vaaratilanteita tulee eteen”, sanoo erityisasiantuntija Elina Uusitalo.
Vahingotta ja rangaistuksetta ensimmäisestä ajovuodestaan oli selvinnyt vuoden 2016 tutkimuskierroksilla noin kaksi kolmasosaa vastaajista.

”Kuljettajanopetus ja -tutkinto kehittyvät jatkuvasti ja tulevaisuudessa painotetaan entistä enemmän riskien tunnistamisen ja hallinnan taitojen kehittymistä. Kuljettajantutkinnon on tarkoitus tukea jatkossa entistä paremmin uuden kuljettajan kehittymistä turvalliseksi kuljettajaksi ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten tämä näkyy tulevien vuosien seurantatutkimuksissa”, toteaa Uusitalo.

Ikääntyneille ajokortti on tärkeä päivittäisessä asioinnissa

Valtaosa seurantatutkimukseen vastanneista ikäkuljettajista arvioi ajokortin erittäin tärkeäksi päivittäisten asioiden hoitamisen kannalta. Kaikista vastaajista lähes 90 % ilmoitti luopuvansa ajokortista vasta, kun se on terveydentilan kannalta tarpeellista. Henkilöauto oli tutkimusjoukon selvästi käytetyin kulkutapa omalla asuinseudulla tehdyillä matkoilla.

Liikennevahinkoja viimeisen vuoden aikana oli sattunut eniten tutkimusjoukon vanhimmille ikäryhmille siitäkin huolimatta, että ajettujen kilometrien määrä oli heillä pienin. Läheltä piti -tilanteita oli sattunut eniten niille ryhmille, joilla myös liikennesuorite oli suurin.

”Ikäihmisillä läheltä piti -tilanteiden kanssa pätee paljolti sama, mikä uusienkin kuljettajien kohdalla eli paljon ajaville sattuu määrällisesti enemmän. Liikennevahinkojen määrän kasvu iäkkäämpien ja vähän ajavien joukossa on sinänsä huolestuttavampaa. Kannustaisimmekin ikäihmisiä miettimään, kannattaisiko ajokortista luopua, jos autolla ajo on hyvin satunnaista ja jos oma ajaminen tuntuu yhtään epävarmalta”, sanoo Uusitalo

Suurin osa ajokortin haltijoista arvioi oman ajokykynsä hyväksi. Ajoterveyden osalta yleisimmät vastaajien kokemat ongelmat liittyivät vaikeuksiin nähdä pimeän ja hämärän aikoina.

Uusien kuljettajien seurantatutkimus 2016 ja Ikäkuljettajien kokemukset liikenteessä 2016 -raportit on julkaistu kokonaisuudessaan Trafin julkaisut-sivulla.

Lähde: Trafi

One thought on “Paljon ajavilla uusilla kuljettajilla sekä iäkkäillä läheltä piti -tilanteita sattuu muita enemmän

  • 5.12.2017 at 12:17
    Permalink

    Ikääntyneitä pidetään suurena riskinä liikenteessä niiden taholta, jotka ovat vielä nuorehkoja ja jokseenkin toimintakykyisiä. Mutta kun tiimalasi on tehnyt tehtävänsä itse kunkin kohdalla, niin sinne lääkärin vastaanotolle ollaan vain köpöttelemässä ”jatkoaikaa” anomaan ”terävänä kuin porkkana”. Toki jokaisessa henkilökohtaisessa vanhenemisessa on eroja ja toimintakyvyn rappeutuessa kullakin perimänsä ja aikaisemman yleisen terveydentilansa pohjautuneena.
    Varsinkin erotuksena ruuhka -Suomeen syrjäseuduilla linja-autovuoroja on surpistettu olemattomiin ja vilkkaimillaankin ne rajoittuvat kouluaikoihin. Taksikuljetukset ovat kalliita, jonka joutuu vanhusikäiset tai ”varttuneemmat” maksamaan ”kovalla rahalla”, sillä kuten tunnettua ovat kunnat ja kaupungit satsanneet leikaten suomalaisilta kanta-asukkailta subventoituja kyytejä niiden elämäntapa laiskimusten isoa Arskaa kooltaan muistuttavien hiekkaneekereiden kuljetteluun viinakaupan ja surpermarkettien välillä. Ja tehdäänpä niitä ”virkistysmatkoja” Allahin palvojien ”kuntouttamiseksi” ja heidän viihtyvyytensä lisäämiseksi ihan vaan huvikseen, koskapa se on niin hemmetin tärkeää saada russakat elämään kuin valtiovieraat ettei vain se surullisen kuuluisa ”Suomen maine” mene päin persettä. Niin, täytyyhän se edes yksi asia olla kunnossa, että täällä kehdataan olla.

    Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.