Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tähtää työvoiman maahanmuuton vahvistamiseen

15
Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi on julkaistu. Ohjelma linjaa toimia, jotka edistävät työvoiman maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä. Selkeät pitkän tähtäimen tavoitteet kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ovat tarpeen, jotta Suomi pärjää globaalissa kilpailussa osaavasta työvoimasta.

Tavoitteena on lisäksi tunnistaa ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin maassa jo asuvien maahanmuuttajien työvoima- ja osaamispotentiaali.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia vastaamaan eri aloilla olevaan työvoimapulaan, kohentamaan väestön ikääntymisen myötä heikkenevää huoltosuhdetta sekä lisäämään Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien ja yrittäjien silmissä.

Osaava työvoima tukee Suomen kasvua

Työikäisen väestön vähentyessä aktiivinen työvoiman maahanmuuttopolitiikka on yksi keino huolehtia osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta työelämässä ja yrityksissä. Suomi tarvitsee eri aloille sekä maassa tilapäisesti työskenteleviä että maahan pysyvästi asettuvaa työvoimaa.

Vuoden 2017 ammattibarometrin mukaan yhä useammassa ammatissa on pulaa työvoimasta. Työvoimapulaa on havaittavissa varsinkin sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvavassa määrin rakennusalalla. Yritykset ovat tunnistaneet ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden yhdeksi suurimmista kasvun ja kansainvälistymisen haasteista.

Työelämän monimuotoistuminen laajentaa Suomen innovaatio- ja osaamispohjaa. Se tukee kansainvälisten osaajien ja investointien saamista Suomeen sekä yritysten ja oppilaitosten kansainvälistymistä.

Kansainvälisistä osaajista käydään niin kovaa kilpailua, että muiden maahan asettautumiseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi on tärkeää varmistaa, että oleskelulupajärjestelmä on sujuva. Tässä esimerkiksi sähköisten palvelujen lisäämisellä on suuri merkitys.

Asettautumista ja kotoutumista tukevat palvelut auttavat osaavan työvoiman houkuttelussa

Asettautumista tukevilla palveluilla helpotetaan muuttoa Suomeen, mahdollisesti jo lähtömaasta käsin, sekä arjen käynnistymistä Suomessa. Asettautumista tukevilla palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi maistraatin palveluita sekä verotukseen liittyvää neuvontaa.

Kansainvälistä rekrytointia ja kansainvälisen työvoiman asettautumista helpotetaan luomalla ja vakiinnuttamalla sujuvat yhden luukun viranomaispalvelut. Mallina toimii pääkaupunkiseudun International House -pilotti, jossa kotoutumista ja työllistymistä edistävät viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntarjoajan on koottu yhteen.

Koko perheen huomioivilla kotoutumispalveluilla on suuri merkitys Suomessa viihtymisen ja tänne jäämisen tukemisessa. Valtio, viranomaiset ja järjestöt edistävät yhteistyössä Suomeen töihin muuttaneiden ja heidän perheenjäsentensä hyvää arkea ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hyvät väestösuhteet tukevat maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kiinnittymistä Suomeen

Myönteinen asenneilmapiiri ja toimivat väestösuhteet tekevät Suomesta houkuttelevamman ulkomaisille osaajille. Ne tukevat työelämän kansainvälistymistä ja Suomen asemaa globaalissa kilpailussa työvoimasta.

Maahanmuuttajien työn tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttaa se, kokevatko he kuuluvansa työyhteisöön tai kohdistuuko heihin syrjintää.

Perheiden päätökseen asettua Suomeen pitkäjänteisesti vaikuttavat sekä työelämässä muodostuneet vuorovaikutussuhteet että kaikkien perheenjäsenten kokemukset vuorovaikutuksesta kouluissa, leikkipuistoissa, julkisissa tiloissa ja harrastuksissa.

Myös puolisoiden työllisyydellä on merkittävä vaikutus perheen viihtymiseen. Ulkomaisten osaajien mukana tulleiden puolisoiden sekä maassa jo olevien maahanmuuttajanaisten työllistymiseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Taustaa

Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi ja edistää hallituksen maahanmuuttopoliittista linjaa, joka tukee työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää maahanmuuttoa.

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman taustalla on vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty strategia Maahanmuuton tulevaisuus 2020. Nyt julkaistussa ohjelmassa strategian linjaukset päivitetään nykyiseen toimintaympäristöön.

Maahanmuuton ministerityöryhmä on toiminut hankkeen ohjausryhmänä. Valmistelusta on vastannut ministeriöiden välinen poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, johon ovat osallistuneet seuraavat tahot: sisäministeriön maahanmuutto-, poliisi-, rajavartio-, viestintä- sekä hallinto- ja kehittämisosasto; oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, ympäristöministeriö ja Maahanmuuttovirasto sekä Poliisihallitus.

Maahanmuuttopoliittista ohjelmaa on valmisteltu rinnakkain hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelman kanssa, jonka tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille ja kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Talent Boost -ohjelman toimenpiteet julkaistaan alkukeväästä 2018.

Järjestöille ja elinkeinoelämän edustajille järjestettiin kuulemistilaisuus 31.10.2017, ja kuulemistilaisuuden keskeiset tulokset on otettu huomioon ohjelman valmistelussa.

Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi

Lähde: Valtioneuvosto

15 KOMMENTIT

 1. Kuvassa kokoomus,keskusta ja pikku kokoomus. Ei olis uskonut miten entinen persu myy perseensä todella halvalla kun vain hillotolppa säilyy, aatteista viis. Mustan tulevaisuuden on turha odottaa kannatuksensa nousua, on tuo kokoomuksen perseen nuolenta sitä luokkaa

 2. Mihin helvettiin nää kusipäät tätä työvoimaa jatkuvasti naukuu??

 3. Juurihan näitä koneinsinöörejä ja muita akateemisia saapui 30000 kpl!
  Tuhansia virolaisia tullut rakennuksille ja suomalaiset on kortistossa.
  Kokoomus haluaa halpatyövoimaa ja ison reservin jotta palkat pysyvät minimissä.
  Ulkomaalaiset sijoitusyhtiöt ostavat kaiken ja kiertävät veroja, sillä ei Suomi nouse vaan velkaantuu entisestään.
  Globalistien tavoite onkin velkaannuttaa valtiot ja kupata omaisuus Bilderbergiläisen eliitin haltuun.
  Korruptoituneet poliitikkomme paskat välittävät kansasta.

 4. ”Hyvää päivää kirvesvartta!!!”
  Nukkehallitus heittää skeidaa naamat irvessä asioista ja aidan seipäistä, joista ennen kun vielä jollain oli jotain väliä. Pääsi ihmisenä kylähullun maineeseen ja jokseenkin vakavasti ottamattomaan kastiin olipa kyse sitten vaikka säästä. Ehkä ennen yhdeksi kaudeksi saattoi jonkun pikku kunnan valtuustoon päästä istumaan neljäksi vuodeksi tyhjä tynnyri, joka kolisi kaikkein eniten kotikylällään toimen miehenä ja ”periaatteiltaan” jykevänä. Mutta valtuustokauden istuttua säädetyn ajan, osoittautuikin ”ääniharava” täysin hampaattomaksi hissukaksi, jonka puheet ja teot eivät vastanneet toisiaan, vaikka hän itse sepittelikin kaikki ne ”niskaotteensa” kokouksissa tehneensä. Muutoinhan tuokin olisi läpi mennyt, mutta kun siellä oli pahimmoiksi muitakin, jotka olivat paikalla kokouksissa.
  Nythän tälläistä ongelmaa ole, koska on olemassa vihreä puolue ja naisasialiike, joista on muodostunutkin edellä kuvallun kaltaisten ”kykyjen” ”henkinen koti” ja ”astinlauta” kohti kansallisen hävityksen historian lehdille.

 5. Tällä taas haetaan oikeutusta kansalta näiden maahantuomiseksi kyllä nämä hallituksen moniosaajat on nähty kumma että ne on lähes kakki muslimeja islamilaisista maista hallitus valehtelee taas sipilän johdolla joka taitaakin olla enemmän kokoomuksen miehiä kuin kepun.

 6. Meillä alkaa olla iso määrä kansalaisia, joiden silmissä tuo rosvo- ja haittahallitus ei nauti enää minkäänlaista luottamusta, ei arvovaltaa, ei järkeä, ei kohtuutta, ei mitään. Tämmöistä ei ollut edes Aho-Viinasen vihatun hallituksen aikana ja täytyy mennä aina vuoteen 1918 asti, että löydetään mitään vastaavaa.

 7. Ämpäri-Sampon lahjusämpärit ei menneet ihan kauhean hyvin kevään puoluekokouksessa kaupaksi, olin näkevinäni. Mutta onkin aivan eri asia hoidella näitä valtiotason ongelmia. Ei tarvitse lahjoa ketään, kunhan vain hömpän haistaa ja vanan perässä juoksee… surullista sinänsä, Suomelle.

 8. On nää härskejä paskiaisia. Suomi täynnä työttömiä ja elintasopummeja roudataan tänne ilman kokemusta, kieltä ja opintoja maahan.

 9. Miksi nyt 99% maahanmuuttajista on kamelipaimenia, vaikka meillä ei ole kuin 7 kamelia ??!

 10. Siis näihin hallituksen ilmotuksiin työvoimapulasta ei pidä uskoa niin kuin ei galluppeihin vaaleista samaa paska propagandaa.

 11. Miten ylipäänsä voidaan kuvitella, että ulkomailta tuleva Suomen kieltä osaamaton henkilö työllistyisi tuosta vain ja että hänen mahdollinen tutkintopaperinsa olisi aito ja koulutuksensa pätevöittäisi samantasoiseen työhön täällä? Kansainväliset korkean tason työt eivät vaadi kielen osaamista, mutta niihin hakeutujat eivät tarvitse hallituksen apua tai toimenpiteitä. Tavallisimpiin töihin olisi parempi kouluttaa luku- ja kirjoitustaitoisia suomalaisia, eikä syrjäyttää lopullisesti kokonaan työelämästä kotiin masennuslääkkeitä syömään. Maahanmuuttajien työllistyminen on jo nähty ja haittamaahanmuutoksi se on valitettavasti muodostunut. ”Pakolaiset” ilman tunnustettua kansalaisuutta ja oikeaa nimeä ovatkin sitten jo varsinainen vitsi, mutta näppärästi he osaavat yhteiskuntaa uunottaa, valittaa oloista ja rasismista, mutta pois eivät lähde kulumallakaan. Hillotolppa on löytynyt ja uusia turvapaikka-anomuksia ja valituksia oikeusistuimien päätöksistä voi lähetellä nostopina. Kuten Kari Suomalainen jo 1990-luvun pilapiirroksessa terävästi esitti, he ovatkin perillä Hölmölässä.

 12. Tähän asti harjoitetulla maahanmuuttopolitiikalla ei vähintään 90%:sti ole mitään tekemistä työperäisen maahanmuuton kanssa. Ensin otetaan krapulaksi asti alle 70äo maahanmuuttajia Afrikasta ja sitten alettiin miettimään, mitä niillä kaikilla oikein tehdään. Elinikäinen elatus nyt tavalla tai toisella kuitenkin ilmeisesti halutaan järjestää.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.