Toimeentulotuen perusosaa korotetaan vuonna 2018

1
Toimeentulotuen perusosan määrät vuodelle 2018 on vahvistettu. Yksin asuvalla henkilöllä perusosa on 1.1.2018 lähtien 491,21 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 540,33 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuen perusosan määriä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella (toimeentulolain 9 a §). Tänä vuonna kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin ei tehty indeksikorotuksia, mutta toimeentulotuen perusosaa kuitenkin korotetaan. Perusosan määrän korottamisella turvataan se, että perusosan tasoa ei jäädytetä. Perusosa nousee muutoksen johdosta pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti.

Ehdotetut muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelman toimeenpanoa vuosille 2018–2021.

Asiakas hakee perustoimeentulotukea Kelasta. Sen sijaan kunta vastaa edelleen täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä niihin liittyvästä sosiaalityöstä.

Lähde: STM

1 KOMMENTTI

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.