Vuonna 2017 raideliikenteessä vähän onnettomuuksia, mutta poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja (video)

1
Vuosi 2017 oli rautatieturvallisuuden suhteen kaksijakoinen – onnettomuuksia tapahtui vähän ja matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla, mutta samalla onnettomuuksista aiheutui poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja.

Rautatieonnettomuuksissa kuoli 13 henkilöä. Tämä on selvästi vuosien 2010–2016 keskiarvoa (8) enemmän.

Tasoristeysonnettomuuksissa menehtyi 9 henkilöä ja allejääntionnettomuuksissa alustavien tietojen mukaan 4 henkilöä.

Matkustusmuotona juna on edelleen hyvin turvallinen

”Suuri osa vakavista henkilövahingoista aiheutui yksittäisestä onnettomuudesta eli ei ole syytä tulkita rautatieturvallisuuden pysyvästi heikentyneen”, toteaa raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä. ”Matkustusmuotona juna on edelleen hyvin turvallinen ja onnettomuuksia tapahtuu matkustuskilometreihin suhteutettuna todella vähän.”

Vuonna 2017 tapahtui 24 tasoristeysonnettomuutta – suistumis- ja törmäysonnettomuuksienkin määrät vähäisiä

Alustavien tietojen mukaan vuonna 2017 tapahtui 24 tasoristeysonnettomuutta. Vuosina 2010–2016 tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut keskimäärin 34 vuosittain. Vuonna 2017 tasoristeysonnettomuuksissa kuitenkin menehtyi 9 henkilöä, mikä on selvästi vuosien 2010–2016 keskiarvoa (4,7) enemmän.

Raaseporissa 26.10.2017 tapahtunut tasoristeysonnettomuus, jossa kiskobussi ja puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvo törmäsivät, on vakavin 2000-luvulla Suomessa tapahtunut rautatieonnettomuus. Onnettomuuden seurauksena menehtyi 3 ajoneuvon kyydissä ollutta varusmiestä ja loukkaantui vakavasti 4 henkilöä. Onnettomuusjunassa menehtyi myös yksi junan matkustaja, mutta ilmeisesti tämä ei aiheutunut törmäyksestä.

”Vaikka tasoristeysonnettomuuksien määrä on vähentynyt, tasoristeyksien turvallisuudessa on vielä paljon parantamisen varaa. Olemme yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston kanssa tehostaneet toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Näistä keskeisimpiä on tasoristeysten poistamisen lisäksi jäljelle jäävien tasoristeysten turvallisuuden parantaminen kuhunkin tasoristeykseen sopivalla toimenpiteellä”, kertoo johtava asiantuntija Kirsi Pajunen.

Ratatyössä edelleen runsaasti vaaratilanteita

Edellisten vuosien tapaan vuonna 2017 tapahtui ratatöissä useita vaaratilanteita, jotka olisivat saattaneet johtaa merkittävään onnettomuuteen. ”Esimerkkitapauksena mainittakoon Vainikkalassa 10.11. tapahtunut veturin törmäys ratatöissä olleeseen kaivuriin. Haasteita ratatyöturvallisuudelle on jo vuosien ajan aiheuttanut alaa vaivaava osaamispula. Toivottavasti Kouvolaan syksyllä 2017 avattu ratatekninen oppimiskeskus sekä Liikenneviraston kasvava rooli ratatyöntekijöiden osaamisen varmistamisessa auttavat tilanteen parantamisessa”, kertoo erityisasiantuntija Ville Vainiomäki. Vaihtotyössä tapahtuvien turvallisuuspoikkeamien määrässä sen sijaan on ollut laskeva trendi jo muutaman vuoden ajan.

Metron matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla

Metroliikenteessä ei tapahtunut merkittäviä onnettomuuksia vuonna 2017 ja metron matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Liikennefakta.fi tarjoaa ajantasaista tietoa liikennejärjestelmän turvallisuudesta

Trafin verkkosivusto Liikennefakta.fi toimii tietopankkina liikennejärjestelmän seurannalle, raportoinnille ja kehittämiselle.

Liikennefakta.fi seuraa liikennejärjestelmän tilaa neljän teeman näkökulmasta: turvallisuus, ympäristö, toimintavarmuus sekä markkinat.

Lisätietoja raideliikenteen turvallisuustilanteesta ja sen kehityksestä https://liikennefakta.fi/turvallisuus/rautatiet

Lähde: Trafi

1 KOMMENTTI

  1. Valitettavasti meillä on raidelikenne joka ei palvele kuin pientä osaa suomalaisia, muiden kustannuksella.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.