Tällainen on hallituksen esitys uudeksi siviilitiedustelulaiksi

Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen.

Suojelupoliisin (Supo) tiedonhankinnan painopiste siirtyisi nykyistä varhaisempaan vaiheeseen siten, että uhat voitaisiin havaita ja niihin reagoida nykyistä aiemmin. Hallitus antoi siviilitiedustelua koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle 25.tammikuuta.

Samassa yhteydessä eduskunnan käsiteltäväksi annettiin puolustusministeriössä ja oikeusministeriössä valmistellut tiedustelulainsäädännön kokonaisuuteen kuuluvat esitykset sotilastiedustelusta, tiedustelutoiminnan valvonnasta sekä perustuslain muuttamisesta.

Tiedustelumenetelmät pohjautuisivat osin nykylainsäädäntöön ja olisivat osin uusia

Lakiesityksessä ehdotetaan uuden siviilitiedustelua koskevan luvun lisäämistä poliisilakiin sekä uutta lakia tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa. Suojelupoliisille esitetään tiedustelutoimivaltuuksia sekä Suomessa että ulkomailla.

Tiedustelumenetelmät perustuisivat osin poliisilaissa jo nyt säädettyihin tiedonhankintakeinoihin. Kokonaan uusia toimivaltuuksia olisivat paikkatiedustelu, viestin jäljentäminen, viestin lähetyksen pysäyttäminen jäljentämistä varten sekä tietoliikennetiedustelu.

Tiedustelumenetelmien tarkoituksena olisi tuottaa välttämätöntä tietoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tueksi sekä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Suomen turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti, ja uudet uhat edellyttävät uudenlaista valmiutta ja varautumista.

Tietoliikennetiedustelusta päättäisi tuomioistuin

Tietoliikennetiedustelulla mahdollistetaan Suomen rajan viestintäverkossa ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuva tekninen tiedonhankinta sekä hankitun tiedon käsittely. Tietoliikennetiedustelun erityistavoitteena olisi parantaa Suomen kykyä suojautua vakavimpia tietoverkkouhkia vastaan.

Tietoliikennetiedustelusta päättäisi tuomioistuin. Tuomioistuin päättäisi myös paikkatiedustelusta silloin, kun se kohdistuu kotirauhan suojaamaan paikkaan tai paikkaan, johon ei ole yleistä pääsyä. Ulkomaan tiedustelusta, tiedustelumenetelmien käytöstä ulkomaan tiedustelussa sekä kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta päättäisi Suojelupoliisin päällikkö. Uusien tiedustelutoimivaltuuksien käyttöä valvottaisiin tarkasti.

Tiedustelumenetelmillä saatua tietoa voitaisiin tietyin edellytyksin luovuttaa esitutkinta- tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Luovuttamisen edellytykset määriteltäisiin tiukoiksi.

Lakiehdotusten valmistelussa kansalaisen perusoikeuksien suojaan puuttuminen on pyritty rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi.

Lue lisää siviilitiedustelulain valmistelusta ja tutustu hallituksen esitykseen

Lähde: Sisäministeriö

Katso myös:

8 thoughts on “Tällainen on hallituksen esitys uudeksi siviilitiedustelulaiksi

 • 25.1.2018 at 15:08
  Permalink

  RAJAT KIINNI on ratkaisu. Jokainen täysijärkinen ymmärtää että tämä laki on suunnattu vain ja ainoastaan kantaväestön kontrolloimiseen. Eliittiä on alkanut pelottamaan ettei suomalaisten nöyryyttäminen ilman vastarintaa enää onnistukkaan ja nyt meidän suut on päätetty tukkia lopullisesti. JOKAINEN aidosti sananvapaudesta välittävä vastustaa tätä ehdotusta kaikin mahdollisin keinoin!

  Reply
 • 25.1.2018 at 16:01
  Permalink

  ”…kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta…” Eikös kansallismielisyys ja sen puolustaminen ole rikoksia nykyään?

  Reply
 • 25.1.2018 at 16:02
  Permalink

  Käytännössä hallitsevat sellaiset painotukset missä suvakkidemlalaiset eivät anna lupaa takkulaisten seuraamiseen mutta uusmedioita lukeviat ja kommentoivat kuunatsit ovat erittäin vakava uhka koko maalle, näiden toimittajista ja toimituksista puhumattakaan…

  Reply
 • 25.1.2018 at 16:15
  Permalink

  Seuraavaksi tulevat kamerat kaikkien kotiin ja mikit että Sipilä voi muiden maanpettureiden kanssa valvoa köyhää ja tasapäistä kansaa.

  Reply
 • 25.1.2018 at 17:00
  Permalink

  Ymmärrän lain, jos valvonta kohdistuu moskeijoihin ja islamilaisten järjestöihin. Muuten en.

  Reply
 • 25.1.2018 at 17:36
  Permalink

  Muodollinenkin yksityisyydensuojamme on mennyttä. Kansan profilointi alkaa siis ihan virallisesti. Kamerat ja mikrofonit on jokaisella jo valmiiksi sekä taskussa, että pöydällä. Toisilla on jo telkkarikin mallia Orwell. Syöksylasku kiihtyy ja ahdistus kasvaa ennätyslukemiin. Toivotan ”hallitukselle” erittäin ikävää ja lyhyttä loppuaika.

  Reply
 • 25.1.2018 at 19:22
  Permalink

  Maanpetturit vallankahvassa.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.