Maailman syöpäpäivää vietetään sunnuntaina 4.2.2018

1

Maailman syöpäpäivää on vietetty vuodesta 2005. WHO:n Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) ennustaa, että vuonna 2030 syöpään sairastuu 21 miljoonaa ihmistä. Suomessa syöpään sairastuu vuosittain yli 30 000 ihmistä. Huippuhoidon ansiosta tällä hetkellä noin puolet myös parantuu. Uusien syöpätapausten määrä kasvaa maassamme jatkuvasti. Suomen syöpärekisterin ennusteen mukaan vuonna 2025 syöpään sairastuu jo yli 40 000 ihmistä.

Yksilölliset hoidot ovat yleistymässä

Maailmanlaajuisesti kehitteillä on noin 800 uutta syöpälääkettä. Yksilölliset syöpähoidot ovat yleistymässä. Sen on tehnyt mahdolliseksi kasvanut tietämys syövän biologisista ominaisuuksista ja diagnosointimenetelmien tarkentuminen. Yksilöllisten syöpähoitojen tavoitteena on tarjota suoraan oikea hoito, oikealle potilaalle ja oikeaan aikaan. Siirtyminen kohti yksilöllistä syövänhoitoa edellyttää paitsi aiempaa syvempää syövän profilointia, mutta myös erilaisia menetelmiä näiden piirteiden tunnistamiseen ja hoidon valintaan. Tämän tiedon perusteella syöpäpotilaalle voidaan määritellä yksilöllisesti kirurgian, sädehoidon ja lääkehoitojen tarve.

Suun kautta otettavien syöpälääkkeiden korvattavuudessa on viiveitä

Euroopan lääkevirasto myöntää uudelle lääkkeelle myyntiluvan ennen sen Suomen markkinoille tuloa. Myyntilupaprosessi kestää keskimäärin noin vuoden. Lisäksi Suomen viranomaisten on vahvistettava valmisteen hinta ja korvattavuus.

Suun kautta otettavien syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on ollut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 2,36 vuotta. Tutkimustulosten osoitettua uuden lääkkeen tuoman hyödyn voi kulua lähes kolme vuotta ennen kuin uusi lääke on suomalaisten potilaiden saatavilla.

Uusimpien oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive on siis pidentynyt, ja potilaat saavat lääkkeet käyttöön aiempaa hitaammin. Matti Auvinen on gradussaan tutkinut viivettä ja haastatellut syöpäpotilaita. Haastatellut potilaat kokivat, että uusien syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan varallisuuden tai alueellisten erojen vuoksi. Mikäli uusia lääkkeitä ei ole saatavilla korvattuna julkisen terveydenhuollon kautta, potilaat etsivät mahdollisuuksia saada lääkkeitä yksityiseltä puolelta tai ulkomailta. Haastatteluissa potilaat myös toivoivat, että heidän näkökulmaansa tuotaisiin enemmän esille päätettäessä lääkkeiden korvattavuudesta.

Pfizerin tavoitteena on parantaa syöpää sairastavien tulevaisuudennäkymiä. Tunnistamalla ja ymmärtämällä vieläkin tarkemmin eri syöpätauteja löydämme entistä parempia lääkehoitoja. Haluamme ne myös suomalaisten potilaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tinkimättömänä päämääränämme on auttaa yhä useampia syöpää sairastavia elämään täyttä elämää ja tavoittelemaan omia unelmiaan.

Lue lisää Maailman syöpäpäivästä:
– WHO:n syöpäpäivän sivut: http://www.who.int/cancer/en/
– Maailman syöpäpäivän kansainväliset sivut: http://www.worldcancerday.org/

Lähde: Pfizer

1 KOMMENTTI

  1. Kumpi on tapahtuu ennen? Ihmisen matka Marsiin vai lääketieteellinen menetelmä syövän 100% parannuskeino?

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.