Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

2
Hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaation muuttamisesta. Esityksen mukaan nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto.

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää syyttäjälaitoksen toimintaa. Uudistus mahdollistaisi myös hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen. Valtakunnallinen rakenne antaisi aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja joustavasti. Samalla voitaisiin paremmin edistää yhdenmukaisia syyttäjäkäytäntöjä ja vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Uusien tietojärjestelmien mahdollisuuksia voitaisiin yhtenä virastona hyödyntää tehokkaammin.

Syyttäjälaitos muodostuisi keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä osastoina toimivasta syyttäjäalueesta. Valtakunnansyyttäjän toimisto hoitaisi keskushallinnon tehtävät ja syyttäjäalueet vastaisivat rikosvastuun toteuttamisesta alueellaan. Virastoa johtaisi valtakunnansyyttäjä, joka toimisi edelleen ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä. Lailla ei olisi vaikutusta nykyisten toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

Kihlakunnansyyttäjän virkanimike muuttuisi aluesyyttäjäksi. Erikoissyyttäjät toimisivat vastedes erikoissyyttäjän virassa. Laissa säädettäisiin edelleen syyttäjän tehtävistä, toimivallasta, tiedonsaantioikeuksista, esteellisyydestä, varallaolosta ja asiamiehenä toimimisesta. Nykyinen laki syyttäjälaitoksesta kumottaisiin uudistuksen yhteydessä.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 31. lokakuuta 2018.

Lähde: Oikeusministeriö

Mainos

2 KOMMENTIT

  1. > edistää yhdenmukaisia syyttäjäkäytäntöjä

    Alun perin meillä oli lautamiesjärjestelmä nimen omaan siksi, että paikalliset olosuhteet tulevat otetuksi huomioon. Nyt meillä on Bryssel, jonka tahto vallitkoon yli maan piirin.

    > vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin

    Valtion pitäisi muuttua sen mukaan kuin kansa, siis yhteiskunta, muuttuu. Ei vastustaa tuota vääjäämättömästi tapahtuvaa muutosta.

  2. Riko sE – täytyy ”uudistaa ja kehittää” – sillä on työllistävä vaikutus – lisää hillotolppia – Suomi nousuun…
    Voisimmeko myös luoda uudet maakuntasyyttäjien virastot kivatyöllistämään – maakunnat nousuun?

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.