Työryhmä selvittämään Jäämeren radan jatkotoimenpiteitä

7
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän selvittämään Jäämeren radan jatkotyövaiheet ja -aikataulun.

Työryhmään kutsutaan mukaan kolttien kyläkokouksen, Lapin maakuntaliiton, Liikenneviraston, saamelaiskäräjien ja ympäristöministeriön edustajat. Norjan viranomaisia pyydetään nimeämään omat edustajansa työryhmään.

Työryhmän tehtävänä on valmistella Jäämeren radan jatkosuunnittelua varten esitys etenemisvaiheista. Työryhmä selvittäisi valitun Kirkkoniemen ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä, muun muassa saamelaisiin alkuperäiskansana kohdistuviin vaikutuksiin, porotalouteen, ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin, rahoituksen rakenteeseen ja rahoitusmalliin liittyen.

Työryhmän on tarkoitus kokoontua ensimmäisen kerran toukokuun aikana ja ryhmän tulisi saada työnsä päätökseen 14.12.2018 mennessä.

Työnsä tueksi ryhmän on tarkoitus kuulla muun muassa elinkeinoelämän, kuten Lapin kauppakamarin ja Paliskuntain yhdistyksen edustajia sekä Suomen luonnonsuojeluliiton ja puolustushallinnon edustajia.

Työssä on tarkoitus huomioida käynnissä oleva Pohjois-Lapin maakuntakaavatyö, jossa käsitellään myös Kirkkoniemen ratalinjausta. Maakuntakaavan yhteydessä tehdään liikennejärjestelmä- ja ratayhteysselvitys, jossa selvitetään Sodankylä – Kirkkoniemi -välin ratayhteyttä. Tehtävät selvitykset tukevat toisiaan ja antavat arktisen alueen liikenteestä ja logistiikasta tarpeellisen kokonaiskuvan.

Miten saamelaiset ovat mukana valmistelussa?

Saamelaiskäräjien sekä kolttien kyläkokouksen edustajat kutsutaan mukaan työryhmään. Työryhmä sopii myös saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä jatkotyön aikana, ja saamelaiskäräjälain mukaisista toimenpiteistä.

Jatkoselvityksen yhteydessä toteutetaan Kirkkoniemen ratalinjauksesta Yhdistyneiden kansakuntien biodiversiteettisopimuksen mukainen Akwé: Kon -menettely, jossa tarkastellaan radan ja junaliikenteen vaikutuksia saamelaisille ja saamelaiskulttuuriin.

Suomi on sitoutunut YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen täytäntöönpanon edistämiseen. Jäämeren rataan liittyen on tarkoitus jatkaa oikea-aikaisia, yhteisymmärrykseen pyrkiviä neuvotteluita.

Työryhmä kutsutaan koolle ensimmäisen kerran toukokuun aikaan. Työryhmän selvityksen on tarkoitus valmistua 14.12.2018 mennessä.

Lähde: LVM

Mainos

7 KOMMENTIT

 1. Miten meistä suomalaisista saisi alkuperäiskansan?
  Joku YK ihan valvoisi meidänkin oikeuksiamme.
  Ja matut saisi potkittua huitsin nevadaan!

  • Rataa toteutetaan siksi, että saadaan koko Suomi putsattua kaivosmetalleista ja valtio jopa maksaa kaivosyhtiöiden mainarien palkat ja infran. Kaikki tuo on meiltä veronmaksajilta pois vähäjärkisten päättäjien lahjottaessa kaiken pois.

   Kveenit, meänkansa, pohjalaiset ovat muinaisia kainuulaisia (Kvenland) ja vanhempaa alkuperäiskansaa kuin saamelaiset, joiden miesten dna on pääosin sama, kuin yleisesti suomalaisilla. Saamelaiseksi tekee naiset joista enemmistö on Venlaa ja Ursulaa. Suomalaisilla yleinen Helena on vähemmistöä Lapissa.

   Ruotsi perustettiin svealaisten ja suomalaisten yhteisellä päätöksellä vuonna 816 Upplannissa (Upsala) ja joka oli tuolloin vielä kveenien maata ja heidän hallinnassa. Ruotsin pohjoiset osat vallattiin ruotsalaisten uudisasutuksella ja kveenit sulautettiin näihin uudisasukkaisiin ja sama tapahtui asteittain Suomen puolella päättyen nuijasodan jälkeen Etelä-Pohjanmaalla, jolloin koko maa oli ruotsalaisten hallinnassa ja sorrettavana.

 2. Tässä jälleen kerran suomalaiset veronmaksajat maksavat miljardeja siitä että ulkomaalaisen yritykset saavat vietyä edullisemmin Suomen maaperän rikkauksia raaka-aineina omiin maihinsa. Kulta, kobolti, hopea, uraani, teollisuus timantit, kupari, tantaali, tina, litium ja muut lähtevät maasta verovapaasti kun kaivaja on ulkomaalainen yritys. Ja nyt vielä Suomi rakentaa niille junaradan, ettei niiden tarvitse maksaa edes rahdista Suomen sisällä.

  Ja me maksamme sen radan ylläpidon, energiakustannukset sekä korjaukset. Miten …keleen tyhmiä suomalaiset ja päättäjät ovat?

  Etsikää käsiinne sellainen kolmen kirjan sarja kuin ”geoteknisiä tiedonantoja”. Sieltä selviää mitä arvometalleja ja missä oli saanut kartoitettua jo 1800-luvun lopussa. Ja sitten miettikää miksi kansainvälisesti Suomelle ruvettiin pykääään itsenäisyyttä. Jos olisimme kuuluneet Venäjään tai neuvostoliittoon, ei tänne olisi tultu ikipäivinä kaivamaan. Nyt täälä kaivaa kaikki. Ja ilmaiseksi.

 3. Sveitsin harvahammas (jonka purukalusto tosin korjattiin veronmaksajien rahoilla) on ottanut saamelaiset seuraavaksi kohteeksi ja tarkoituksena hajoittaa heidän tiivis yhteisönsä. Kansainväliset kaivosyhtiöt saadaan tuohomaan Lapin kaunis luonto, keräämään voitot ja jätteet jätetään Suomalaisten veronmaksajien huoleksi.

 4. Kyllähän käkikellon vetelijä akka lupaa oitis projektiin miljardeja. Saahan rahat leikattua kantasuomalaisilta eläkeläisiltä ja työttömiltä ja siinä sivussa omiin taskuihin muutama kymmenen miljoonaa. Täytyyhän Sipilän huolehtia rakastajattarensa toimeentulosta.

 5. Koko Jäämeriratahanke potäisi unohtaa ja mieluummin parantaa lapin tieverkkoa. Olemassa olevan tieverkon parannuksella tulisi vähemmän vahinkoa, kuin uuden junaradan raivaus ja rakennus aiheuttaa. Vahingon kärsijänä on siis paikalliset ihmiset ja elinkeinot, myös turismi kärsii lopulta… Lapin turismin pohjana on ns. lapineksotiikka johon kuuluu mm. erämaat, porotalous, hiljaisuus/rauhallisuus, revontulet yms. Jos yhtälöstä poistetaan porotalous ja hiljaisuus/rauhallisuus on lopputuloksena lapineksotiikan väheneminen laajoilla alueilla, joka johtaa turismin vähenemiseen… Ratahankkeen tuomat uudet työpaikat eivät pysyvästi korvaa menetettyjä työpaikkoja…

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.