Neuvosto: Nuorten kanssa työskentelevien kysyttävä nuorilta rikoksista

2
Rikoksentorjuntaneuvosto näkee, että hiljaisuuden kulttuuri nuorten kokemien ja tekemien rikosten ympärillä pitää murtaa. Sekä nuoret itse että heidän kanssaan työtä tekevät tarvitsevat rohkaisua ja työkaluja sensitiivisistä asioista kysymiseen ja niistä puhumiseen.

Aikuiset voivat vältellä puhumista nuorten kanssa sensitiivisiksi mielletyistä asioista, kuten seksuaalisen tai muun väkivallan mahdollisuudesta. Kysymisen ja puhumisen voidaan pelätä vahingoittavan nuorta, jos ei tiedetä, miten kysyä ja mihin ohjata nuori. Toisinaan aikuiset myös ummistavat silmänsä nuoren ongelmilta tai ajattelevat niiden kuuluvan nuoruuteen. Nuorten kanssa arkea kodeissa, kouluissa ja harrastuksissa elävät aikuiset tarvitsevat tietoa rikosten ehkäisystä sekä rohkaisua ja työkaluja kysymiseen ja puheeksi ottamiseen.

Nuoret itsekin voivat tehdä paljon rikosten ja kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja puuttua tilanteeseen ns. sivustakatsojan roolista. Nuorten kanssa on hyvä keskustella siitä, miten he voivat puuttua tilanteisiin, joiden luonne mietityttää, ystävänä, luokkakaverina, harrastusten piirissä tai vaikka ohikulkijoina. Nuoret ovat myös asiantuntijoita turvallisuuskysymyksissä. Nuoria on syytä kuunnella tarkasti siitä, mitkä tilat ja paikat mielletään turvattomina ja miten niiden viihtyisyyttä voitaisiin parantaa. Nuorten on tärkeä saada kokemuksia, että aikuiset haluavat kuunnella ja ottaa heidän näkökulmansa vakavasti.

Työvälineitä rikoksista puhumiseen nuorten kanssa

Rikoksentorjuntaneuvosto on koonnut verkkosivuilleen nuorten rikosten ehkäisyyn liittyviä materiaaleja, jotka on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kasvatus- tai harrastustyötä nuorten kanssa tekevien ammattilaisten käyttöön. Tarkoituksena on lisätä rikos- ja turvallisuusaiheiden käsittelyä nuorten kanssa.

Materiaalit ovat eri järjestöjen ja viranomaisten tuottamia ja niihin kuuluu mm. oppaita, käsikirjoja, videoita ja erilaisia harjoituksia tai tehtäviä. Materiaalit käsittelevät mm. perheväkivaltaa, seksuaalista häirintää, seurusteluväkivaltaa, kiusaamista, päihteitä, riippuvuuksia ja rikosprosessia. Nuorten rikosten ehkäisyn työvälineitä kartoitettiin mm. rikoksentorjuntaneuvoston järjestämissä työpajoissa. Nuoret toivoivat kansallisen rikoksentorjuntaohjelman 2016–2020 kuulemistilaisuuksissa enemmän avointa keskustelua rikoksista.

Rikoksista kysymisen ja niihin puuttumisen menetelmiä esiteltiin rikoksentorjuntaneuvoston yhteistyökumppaneineen järjestämässä seminaarissa keskiviikkona Helsingissä.

Lähde: Oikeusministeriö

Katso myös:

Poliisi selvitti alaikäisten Espoossa tekemät ryöstöt

2 KOMMENTIT

 1. ”Kuinka puhua nuorten kanssa rikoksista?”
  Ja matuja maa täyteen + afrikan rullaturvat.
  Entäpä ne kissojen kynnenjäljet lähialueen puissa kun ne teroittavat kynsiään niihin?
  Entäpä kuinka kertoa se rakkaalleen, kun hänellä on pahanhajuinen hengitys?
  Tai, että emännän perse on levinnyt???????????????????????????????????????????????

 2. Tarkoitetaanko tässä nuoria vai ” nuoria”? Valtamedia on keksinyt ajatuspajoissaan niin paljon uusiosanoja että kaikkia uutisia lukiessa tarvitaan salattujen sanojen purkuun Enigmaa.
  Demokratiamme on heikolla pohjalla.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.