Rahanpesuilmoitukset lisääntyivät merkittävästi vuonna 2017

4
Vuonna 2017 Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyjen rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä oli yli 48 000. Tässä oli nousua edellisvuodesta 55 %.

Ilmoitusmäärien nousuun on ollut vaikuttamassa ilmoitusvelvollisten aktiivisuus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa sekä selvittelykeskuksen yhteistyö ilmoitusvelvollisten kanssa ilmoitussisällön kehittämisessä. Erityisen paljon lisääntyivät rahapeliyhteisöjen tekemät ilmoitukset, joissa kasvua oli jopa 85 % edellisvuodesta.

Pankkien ja muiden finanssilaitosten tekemät ilmoitukset tuottivat kuitenkin parhaimmat tulokset: pankki-ilmoituksista tehtiin suhteellisesti eniten tiedonluovutuksia, uusia esitutkintoja käynnistettiin lähes yksinomaan pankki-ilmoitusten perusteella ja lisäksi varojen jäädyttämiset ja sitä kautta viranomaisten haltuun jääneet varat liittyivät lähes yksinomaan pankkien tekemiin ilmoituksiin.

Vuoden 2017 aikana Rahanpesun selvittelykeskus paljasti 42 sellaista asiakokonaisuutta, joista käynnistettiin uusi esitutkinta. Tämän lisäksi selvittelykeskus luovutti tietoja yli 1 200:een jo käynnistettyyn esitutkintaan tai rikosten ennalta ehkäisemiseen ja paljastamiseen. Näitä tapauksia oli 28 % enemmän aiempaan vuoteen verrattuna. Määräyksiä liiketoimen keskeyttämisestä annettiin vuoden aikana 34 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu arvo oli noin kaksi miljoonaa euroa. Toimenpiteiden kautta saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun yhteensä 730 000 euroa.

Vuoden 2015 lakimuutoksen jälkeen selvittelykeskus on tehnyt Verohallinnolle yli 1100 tiedonluovutusta. Syksyyn 2017 mennessä Verohallinto oli käsitellyt runsaat 600 tapausta. Tiedonluovutusten perusteella aloitettuihin verotarkastuksiin liittyen verotarkastuskertomus oli hyväksytty ja vero oli määrätty 106 tarkastuksen kohdalla. Yhteensä selvittelykeskuksen tekemien tiedonluovutusten käynnistämien verotarkastusten seurauksena oli syyskuun loppuun 2017 mennessä määrätty veroja noin 6,6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Rahanpesun selvittelykeskuksen terrorismin rahoittamisen torjunnan toimintoa työllistivät erityisesti konfliktialueilta palaajat sekä Turun joukkopuukotus. Selvittelykeskus vastaanotti 27 terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta, jotka ilmoitusvelvollinen oli luokitellut mahdollisesti liittyvän terrorismin rahoittamiseen. Kaiken kaikkiaan terrorismin rahoittamiseen liittyviä selvittelykokonaisuuksia avattiin 105.

Tehokkaan tiedonvaihdon myötä yhteistyö Suojelupoliisin ja muiden viranomaisten kanssa tiivistyi entisestään. Vuoden 2017 aikana Keskusrikospoliisi teki yhden uuden päätöksen varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi. Vuoden lopussa oli voimassa yhdeksän jäädyttämislain perusteella tehtyä päätöstä. Suuri muutos vuoteen 2016 (46 päätöstä) johtuu ETA-järjestöön liittyvien jäädytyspäätösten kumoamisesta.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2017

Lähde: KRP

4 KOMMENTIT

  1. Tulee pankilta kyselyä, kun palauttaa tililtä juuri autokauppaa varten ottamansa rahat takaisin, kun kaupat eivät syntyneetkään. Hullujen touhua.

  2. DDR-tyylinen kyttäys- ja ilmiantosysteemi on tätäpäivää.
    Kuikahan monta perusteetonta ja ilkeyttään tehtyä ilmoitusta sieltä löytyy?

  3. Joo ja isot kalat uivat vapaana. Tavallisen ihmisen pitää tehdä hirveä selitys muutamasta satasesta, naurettavaa teatteria.

  4. En ylläty, kun eduskuntaa katsoo, että rahanpesu ilmoitukset lisääntyvät. Onhan natsi-unionikin eliitin suurin rahanpesukoneisto.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.