EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita ja tutkijoita koskevaa lainsäädäntöä muutetaan

4
Tutkijoiden ja opiskelijoiden oleskelulupia pidennettäisiin ja työnhakuun ja yrittäjyyteen kannustettaisiin siihen myönnettävällä oleskeluluvalla. Lailla täytäntöönpantavan EU-direktiivin tavoitteena on, että mahdollisimman moni tutkintonsa EU-maassa suorittanut jäisi työskentelemään EU-alueelle.

Valtioneuvosto antoi 22. maaliskuuta eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen, jolla täytäntöönpannaan EU:n direktiivi EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä, kun kyseessä on opiskelu, tutkimus, työharjoittelu ja vapaaehtoistyö. Ulkomaalaislaista kumottaisiin direktiivin kanssa oleva päällekkäinen sääntely.

Uuden lain myötä kaikki tutkijat saisivat tutkijan oleskeluluvan, riippumatta siitä onko kyseessä työsuhde tai esimerkiksi apuraha. Oleskelulupa myönnettäisiin jatkuvana kahdeksi vuodeksi. Tällä hetkellä lupa on tilapäinen tai jatkuva ja lähtökohtaisesti myönnetty yhdeksi vuodeksi. Jatko-oleskelulupa myönnettäisiin enintään neljäksi vuodeksi.

Kaikille opiskelijoille myönnettäisiin jatkossakin tilapäinen oleskelulupa, mutta se myönnettäisiin yhden vuoden sijasta lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi, jos oleskeluluvan myöntämisen edellytykset (ml. toimeentuloedellytys) täyttyvät koko oleskeluajalla. Jos edellytykset eivät täyttyisi kahdelle vuodelle, olisi luvan myöntäminen yhdeksi vuodeksi edelleen mahdollista. Jatkolupa myönnettäisiin myös lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Direktiivi koskee korkeakouluopiskelijoita, mutta selvyyden vuoksi uuteen lakiin keskitettäisiin kaikkia opiskelijoita koskeva sääntely. Lupaedellytykset säilyisivät pääosin ennallaan, ja lukukausimaksut tulisivat nyt lakiin luvan myöntämisen edellytykseksi, jos hakijaa koskee lukukausimaksuvelvollisuus.

Jatkossa myös tutkijoiden työntekoa ja yrittäjyyttä kannustetaan

Tällä hetkellä vain valmistuneilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada työnhakulupa yhdeksi vuodeksi. Direktiivin myötä sekä opiskelijat että tutkijat voivat saada opintojen/tutkimuksen suorittamisen jälkeen oleskeluluvan työnhakua ja yritystoiminnan aloittamista varten. Tämä oleskelulupa myönnettäisiin jatkossakin yhdeksi vuodeksi.

Uuteen lakiin siirrettäisiin voimassa olevan ulkomaalaislain mukainen opiskelijoiden työnteko-oikeus, jonka laajuuteen ei esitetä muutoksia.

EU:n sisäinen liikkuvuus otettaisiin uudessa laissa huomioon

Uudessa laissa säädettäisiin myös, millä edellytyksillä toisen EU:n jäsenvaltion myöntämällä oleskeluluvalla voi tulla Suomeen suorittamaan tutkimusta tai opiskelemaan.

Maahanmuuttovirastolle tehtäisiin ilmoitus ja sillä olisi 30 päivää aikaa selvittää, onko liikkumiselle esimerkiksi turvallisuussyihin liittyviä esteitä. EU:n sisäistä liikkuvuutta hyödyntävän tutkijan tai opiskelijan tulee täyttää Suomen asettamat edellytykset, mukaan lukien työsuhteen ehdot ja riittävä toimeentulo.

Uusi laki koskisi myös työharjoittelua ja vapaaehtoistyötä

Direktiivin täytäntöönpano koskee vain työsuhteessa tapahtuvaa harjoittelua. Työharjoittelua koskeva sääntely keskitettäisiin uuteen lakiin. Direktiivi koskee hakijaa, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon enintään kaksi vuotta aiemmin, tai osallistuu opinto-ohjelmaan, joka johtaa korkeakoulututkintoon. Työharjoittelijalla ei saisi korvata työpaikkaa.

Uusi laki koskisi ainoastaan Euroopan unionin vapaaehtoisohjelmien puitteissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa eikä mitä tahansa vapaaehtoistyötä.

Lisäksi direktiivin täytäntöönpanoon liittymättä esitettäisiin, että ulkomaalaislaissa säädettäisiin au pair -sijoituksen perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 15.5.2018.

Lähde: Sisäministeriö

4 KOMMENTIT

  1. Tuonkin voisi suomentaa: Jokainen joka paskantee saa pysyvän oleskeluluvan Suomessa, mikä tulee olemaan riippumatta väliaikaista ummetuksista pysyvä ja ripuli tapauksissa maksettava oleskelukorvaus on lähtötasoltaa kaksinkertainen. Mistä tahansa tulleiden ”tutkijoiden” sekä ”opiskelijoiden”, jotka voivat olla mitä tahansa ei koskaan tarvitse työllistyä Suomessa, koska A) On ihmisoikeus olla Suomessa jouten. B) Näin vähennetään liikenneruuhkia, jotka vihreiden harjoittaman ympäristönäkökohdista lähtevästä liikennepolitiikasta ovat lisääntyneet kaupunkien keskustoissa savusumuluokkaan. C) Oleskeluluvalla oleva –
    – kuka tahansa kyvytön kaikkeen, paitsi rikoksiin – on itseisarvo, jota ”rikkaudeksi” kutsutaan. D) Oleskelulupa takaa sen itsessään, että katukuva ”rikastuu”, joten työnteko vaatimus on täten täysin turha ja tarpeeton. E) Tällä turvataan kanta-suomalaisen kulttuurin tuho ja vihervasemmiston uho, jotka ovat loppujenlopuksi yksi ja sama asia. F) -cuk) Suomalaiset lahtivalaat pääsevät viimeinkin ”tutkimuskäyttöön” eli naitaviksi primitiivisistä kulttuureista tulleiden röyhkimysten taholta ja näin parantaen suomalaisten valkoisten lenkkimakkaraa syövien miesten ”kestävyysvajetta” ja alamittaista käytöstä suhteessa länsimaiseen sekä tässä tapauksessa etenkin suomalais ugrilaiseen naaraaseen, joka sentään on tallannut anturansa alle kaikki ”parhaat” vuotensa, jota käsitettä allekirjoittaneen on liikaa makkaraa syöneenä ja kaljaa kitanneena mahdoton käsittää tuon sanan todellista merkitystä. G) Kun eri kinkeripiireistä, jossa tavallinen näky ovat katkaistut päät seipäiden nenässä ja vatsan täytteet pellolla tulevat ”tutkijat” kokevat haluavansa edetä ”urallaan” aivan omaehtoisesti heidän tarvitsee vain kunhan heille maksetaan siitä ensin suolaisesti Suomen EU:n häntäheikkien ottamana pikavippi *”otsa -pojilta” huippukorolla, jota tietenkin eliitti omassa piirissä juhlii niin pirkuleesti veronmaksajien piikkiin tietenkin sekin, voivat nämä ”tutkijat” sitten vaihtaa pikkasen kirjainta eli vaihtaa titteli ”Hutkijaksi” alkaakin todellinen hautaustoimistojen kulta-aika ja maan yli kiirii rasistinen itku aivan kuin Isossa Vihassa joskus parempina aikoina. Tätä tietenkin YLE etukonkkanenässä valkopesee niin, että sähköä on ostettava Venäjältä ja Norjasta sekä pantava ”aktiivimallilla” suomalaisia työttömiä siitä vielä itse maksaen puhaltamaan lukuisia tuulimyllyjä harjoittelija periaatteella aivan kuten Egyptin pyramiditkin ovat rakennetut oivasti kuvastaen heidän suurta sivistystään ymmärryksessään kuinka työvoimapolitiikkaa hoidetaan nerokkaasti. Eli kun vain jaksamme odottaa ”Hutkijoiden” lyhyiden hermosäikeiden kihahtamista silloin astuu voimaan se monikulttuurisuuden äärimmäisen korkea sivistyksen taso, jossa osataan teurastaa vain valkoiset, vaikka vauhti on aivan valonnopeudella tapahtuvaa suolesta. Ja katso ei ainoatakaan toisrotuista saa edes naarmun naarmua, mutta maa on punaisenaan valkoisten jämiä muistutuksena jostain menneestä kulttuurista, jossa ei ollut edes hyttystä soveliasta tappaa nylkemisestä nyt puhumattakaan.

  2. Lisää Eu käskytystä. Pakotteet on tietenkin mietitty valmiiksi jos Vicegrad maat eivät tahdo noudattaa tätäkään pakkomamutus keksintöä.
    Eu myytiin suomalaisille vapaakauppa liittona, mutta Eu on todellisuudessa totalitaarinen hirmuhallinto, jota johtaa vaaleilla valitsematon NWO kätyreiden kopla.

  3. Vuosien takaisten kokemusten perusteella esim. aasialaiset,ei etu-aasialaiset,eivät saaneet työtä valmistumusensa jälkeen suomesta vaan siirtyivät yksi toisensa perään kanadan kautta usan kamaralle,tietenkin muualta tulleita tänne jäikin monien opintojensa keskeyttäneiden täältä vaimon löyräneiden osalta jolloin moni suomalainen kirosi syvään jäätyään itse ilman opiskelupaikkaa mutta toivathan opintonsa kuitenkin rytmikkään perinteen afrikan mantereelta eivätkä yleensäkään rasittaneet työmarkkinoita,ei silloin ei nykyään.Työhalua kuitenkin kuulemma olisi,ministeritahothan siitä ovat oikein maininneet erikseen.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.