Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa aiotaan säätää lailla

4
Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa aiotaan säätää oma lakinsa. Eduskunnalle eilen annetun hallituksen esityksen mukaan lakia sovellettaisiin poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa.

Uudella lailla pantaisiin täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi, joka yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa muodostaa EU:n niin sanotun tietosuojapaketin. EU:n direktiivin tavoitteena on nykyaikaistaa sääntelyä, helpottaa tietojen vapaata liikkuvuutta EU-maiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä sekä varmistaa henkilötietojen suoja rikosasioita käsiteltäessä.

Ehdotettua lakia sovellettaisiin henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun on kyse esimerkiksi rikoksen ennalta estämisestä, selvittämisestä tai syyteharkintaan saattamisesta, syytetoimista, rikosasian käsittelemisestä tuomioistuimessa, seuraamuksen täytäntöönpanemisesta taikka yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisemisestä.

Laissa säädettäisiin muun muassa toimivaltaisten viranomaisten velvollisuuksista tietojen käsittelyssä, rekisteröidyn oikeuksista, tietosuojavastaavan tehtävistä sekä oikeusturvakeinoista ja seuraamuksista. Lain noudattamista valvoisi tietosuojavaltuutettu.

Rekisteröidyllä olisi esityksen mukaan oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröidyn oikeuksia voitaisiin kuitenkin rajoittaa, jos se on välttämätöntä esimerkiksi rikoksen selvittämisen kannalta. Tällöin rekisteröity voisi pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainmukaisesti.

Lakia sovellettaisiin myös kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä

Esityksen mukaan lakia sovellettaisiin myös silloin, kun Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja poliisi, erityisesti suojelupoliisi, käsittelevät henkilötietoja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Tältä osin esitys ei perustu EU-direktiiviin, vaan tarpeeseen säännellä sellaisesta henkilötietojen käsittelystä, joka ei kuulu EU:n toimivaltaan.

Uusi laki olisi rikosasioiden käsittelyssä noudatettava yleislaki, josta voidaan poiketa kutakin alaa koskevassa erityislainsäädännössä. Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 6. toukokuuta 2018 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa on tähän asti sovellettu yleislakina henkilötietolakia, joka kumoutuu EU:n tietosuojauudistuksen ja uuden tietosuojalain voimaantulon myötä.

Lähde: Oikeusministeriö

4 KOMMENTIT

  1. EU:n ”tietosuojalaki” on hienosti kalskahtava ”kuorrutus” eurostoliiton tosielämään, jossa virkavalta ja -nukke hallitus kävelee kaikkien EU-kansalaisten oikeuksien yli lähtökohtaisesti. EU ei ole tuonut, eikä tuo mitään hyvää, ainoastaan pahaa ja helvetin periseinän.

  2. Tämä tarkoittaa siis sitä että tuomioistuimissa ennen juttujen käsittelyä julkisesti nähtävillä olevat asiat (esim. raiskaus ja lapsen sekaualinen hyväksikäyttö) eivät enää näkyisi, kuten eivät tekijöiden nimetkään.

    Poikkeuksetta vasta juttujen jälkeen asiakirjat ja henkilötiedot julistetaan salaisiksi, mutta ennen käsittelyä ne ovat julkisia. Jatkossa siis voi raiskata ja hyväksikäyttää muita ilman paljastumisen vaaraa. Saliin kuudettaisiin jatkossa ”ja asia numero kolme sekä asianosaiset saliin viisi”. Eikä kukaan käytävällä tietäisi että siinä menee esim. negrofiliasta epäilty henkilö.

  3. Niin.\
    Meidän pitää kysyä: Mitä Sharia-laki sanoo asiasta? **Totuuden edessä** lainsäätäjänkin on taivuttava. Ovathan hekin vain ihmisiä.

  4. Suomennettuna EU laatii rikosten ja rikollisten peittely lakia.
    EU on ihmiskunnan historian kuvottavin yhteiskunta kokeilu.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.