Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat helmikuussa 5,7 prosenttia vuodentakaisesta

3
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 helmikuussa 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-helmikuun aikana tilaukset kasvoivat 6,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 7,5 prosenttia ja metalliteollisuudessa 6,3 prosenttia. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat 0,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 2/2017– 2/2018 (alkuperäinen sarja), (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 2/2017– 2/2018 (alkuperäinen sarja), (TOL2008)Teollisuuden uusien tilauksien laskennassa on siirrytty käyttämään perusvuotta 2015=100 tammikuun 2018 tiedoista alkaen.

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 – 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain neljältä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2015 (2015=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.

Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2018, helmikuu. Tilastokeskus

3 KOMMENTIT

  1. Osakkeen omistajat ovat tyytyväisiä. Sitten kun tilaukset vaihteeksi hiukan laskevat, niin osakkeen omistajat vaativat silti yritykseltä yhtä kovaa tulosta. Niinpä yritys joutuu vähentämään väkeä jotta osakkeen omistajien mahat pysyvät täynnä.

    • Näemme taas valtavia YT-”neuvotteluja” ja poispotkittujen armeijoita kunhan hyödyt on kerätty osakeenomistajien perstaskuihin. Aktiivimalli 2.0 tulee poistamaan liittojen ja kassojen ansiosidonnaiset erityislailla ja liitot katsovat vierestä hoomoilasina ja ihmettelvät että kuinka tässä taas näin kävi.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.