Palvelulupauksen toteuttamiseen käsikirja – ”Lupaus” tarkoittaa käytännössä maakunnan tahdonilmaisua

1
Maakunnat voivat hyödyntää palvelulupauksen toimintamallin laadinnan tueksi tehtyä käsikirjaa, kun ne laativat strategisia suunnitelmia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, valmistelevat palvelulupausta, ja miettivät erilaisia asukkaiden ja asiakkaiden osallistumistapoja. 

Palvelulupauksen toimintamalli on rakennettu sosiaali- ja terveysministeriön ja maakuntien valmistelijoiden yhteistyönä.

Palvelulupaus annetaan maakunnan asukkaille

Uusia maakuntia rakennetaan tällä hetkellä kiivaalla aikataululla. Sote-lakiesityksiin on kirjattu uutena asiana maakunnan palvelulupaus, joka on maakunnan antama tahdonilmaisu asukkailleen. Maakunnat määrittävät miten, millaiset ja minkä tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut ne tarjoavat asukkailleen. Palvelujen minimitaso on määritetty erityislaeissa ja säädöksissä. Palvelut tulee järjestää asukkaiden tarpeet ja näkemykset huomioon ottavalla tavalla. Maakunta voi antaa palvelulupauksen sosiaali- ja terveyspalveluita laajemminkin.

– Asukkaiden hyvinvointia ja arkea tukevat sujuvat, helposti saavutettavissa olevat palvelut. Palvelukokonaisuudet tulevat olemaan maakunnille ja niiden kunnille vetovoima- ja kilpailutekijöitä. Tätä tukee monialainen palvelulupaus, Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki sanoo.

Palvelulupaus voidaan laatia osana maakunnan palvelustrategiaa. Palvelustrategia ja -lupaus sisältyvät laajempaan maakuntastrategia-asiakirjaan. Tuleva maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiasta, palvelustrategiasta ja -lupauksesta.

– Parhaimmillaan palvelulupauksen toimintamallista muodostuu jatkuvaan käyttöön soveltuva arvioinnin ja johtamisen työkalu, jolla vaikutetaan valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteiden saavuttamiseen, Lehtimäki uskoo.

Palvelulupauksen toimintamalli

Palvelulupaus-toimintamallin ja käsikirjan valmistelussa ovat aktiivisesti olleet mukana edustajat Etelä-Karjalan, Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnista. Kommentointiin osallistui myös muiden maakuntien edustajia. Valmistelutyö on linkittynyt sote- ja maakuntauudistukseen, ja on sitä kautta tukenut alueellista kehittämistyötä.

Osassa maakuntia lähdetään seuraavaksi kokeilemaan ja raportoimaan toimintamallin toimivuutta esimerkiksi eri palvelukokonaisuuksissa, millaiset osallistumis- ja osallistamismenetelmät ovat toimivia, tai millaiset palautekanavat ja seurantamittarit antavat riittävän monipuolista tietoa palvelujen järjestäjän järjestämistehtävän tueksi.

Käsikirjan kirjoittamisesta ovat vastanneet Mikko Kenni Talent Vectiasta ja Vuokko Lehtimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä yhteistyössä valmistelutyöryhmän kanssa.

Palvelulupauksen toimintamallista tuotetaan myös sähköinen versio, joka julkaistaan alueuudistus.fi-sivustolla myöhemmin kesäkuussa.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

1 KOMMENTTI

  1. > Parhaimmillaan palvelulupauksen toimintamallista
    > muodostuu jatkuvaan käyttöön soveltuva arvioinnin
    > ja johtamisen työkalu

    Siis POLIITTISEN LUPAUKSEN päälle nyt rakennetaan.

    Oikea lupaus annettaisiin kansalle niin, että kansalainen voi haastaa maakunnan vahingonkorvaukseen, jos se ei pidä lupaustaan.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.