EU:n uuden maksukyvyttömyysasetuksen myötä myös konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri verkkoon

2
Mainos
Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot tulevat maksutta saataville verkkoon  26. kesäkuuta 2018 alkaen. Tuosta päivämäärästä alkaen rekisterin tiedot löytyvät osoitteesta maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi.

Verkkopalveluun tulevat näkyville mm. menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Rekisteristä löytyy myöskin konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn kannalta olennaisia päivämääriä, kuten määräpäivä saatavien ilmoittamiselle. Tavoitteena on helpottaa velkojien tiedonsaantia maksukyvyttömyysmenettelyistä.

Velkojien kannalta tiedonsaanti ei ole aiemminkaan ollut varsinaisesti kiven alla, sillä konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat olleet Suomessa aiemminkin julkisia. Rekisterin tietoja on voinut pyytää Oikeusrekisterikeskukselta ja rekisterin ote on maksanut 22 euroa.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot tulevat saataville internetiin vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydetään jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

Mainos

Konkurssilain muutos liittyy EU:n uuteen maksukyvyttömyysasetukseen. Asetus edellyttää, että sen soveltamisalaan kuuluvista menettelyistä on julkaistava tietyt tiedot yleisen tietoverkon kautta maksutta. Asetusta sovelletaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen ja yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

EU:n jäsenvaltioiden kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit on tarkoitus liittää yhteen Euroopan oikeusportaalinavulla vuonna 2019. Portaalin kautta esimerkiksi ulkomainen velkoja voi hakea tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä.

Uuden palvelun myötä kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntöisesti luovutaan. Virallisessa lehdessä kuuluttaminen on kuitenkin edelleen mahdollista poikkeustilanteissa, kuten silloin, jos pesänhoitaja arvioi tuntemattomia velkojia olevan paljon.

Lähde: Oikeusministeriö

Mainos

2 KOMMENTIT

  1. Hyvänä asiana pienen elinkeinonharjoittajan osalta on se että enää ei tarvitse maksaa niitä 22e:ia.

    Huonoa on se että työkkäri on kouluttanut jo vuosia ihmisiä yrittäjiksi. Ja vaikka he olisivat kuinka ammattitaitoisia tahansa, heistä moni on valovuosien päässä kirjanpidosta. Ja se ei ole vähän se. Eli, kun pienten yritysten ja ammatinharjoittajien nimet tulevat yleiseen tietoon, isot haaskat ryntäävät paikalle. Tilataan työtä surutta ja ennen laskun maksua vaaditaan verovelkaote. Ja kun sitä ei saa toimitettua, kieltäydytään maksamasta. Näin saaden parempaa voittoa.

    Toivottavasti kaikki joiden nimi on listoilla ymmärtävät pyytää rahat etukäteen ennen työn suorittamista. Tai jos asiakkaalle menee paljon materiaalia, asiakas avaa tilin jotta mateeriaali laskutetaan heiltä.

    Tämän päivän yrittäminen on mennyt kieroiluksi. Onneksi olen saanut opetettua omat asiakaani tuntitaksaan. Se on kaikien puolelta paras vaihtoehto. Aikaa kuluu sen verran kuin kuluu. Tarjouskilpailuissa minä olen aina antanut ensimmäisen hinnan ”normaalina”. Toisella kierroksella olen nostanut hintaa 5% ja kolmannella 10%. Koska tilaaja aina ujuttaa lisää asioita urakkaan kertomatta siitä. Siksi paremmalla katteella voi ottaa urakan rauhallisin mielin vastaan. Monet ihmettelevät hinnannousua kun sen kuulemma pitäisi laskea. Eikä niistä kuulu sen jälkeen mitään. Mutta empä minä sellaisia asiakkaita haluakkaan palvella.

  2. Vielä kun saataisiin EETTISEN VALAN vannoneiden rikelista nettiin(mm.velvollisuuksien laiminlyönneistä),niin tietäsi palkanmaksajakin mihinkä valansa vannoneeseen edes hitusen voisi kuvitella luottavansa

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.