Lähi- ja perushoitajien liitto tehnyt valvontapyynnön sekä kantelun Etelä-Karjalan kotihoidosta

1
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tehnyt Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle valvontapyynnön  sekä kantelun oikeusasiamiehelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidosta. Kotihoidon tilanne ei SuPer:on mukaan täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia. 

Useat kotihoidon työntekijät ovat jo pitkään olleet huolissaan Eksoten kotihoidon tilanteesta. Huoli koskee erityisesti asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä työntekijöiden haitallista kuormittumista. SuPerin edustajat ovat tavanneet ja keskustelleet Eksoten työnantajaedustajien kanssa, mutta tilanne ei ole korjaantunut.

Vanhustenhoidossa on käytössä omavalvonta, jossa työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan ongelmista. Työntekijät kokevat ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen vaikeaksi, sillä tästä on seurannut kielteisiä vastatoimia, kuten esimiehen puhutteluun joutumista. SuPer pyysi kotihoidon työntekijöitä kirjaamaan ongelmatilanteita kahden viikon ajan toukokuussa 2018. SuPer vaatii työnantajaa korjaamaan ilmoitetut epäkohdat. Liitto tulee myös seuraamaan, ettei asian selvittäminen aiheuta työntekijöille minkäänlaisia epäasiallisia seuraamuksia.

SuPerin valituksen sisältöä

SuPer oli listannut tiedotteeseensa työntekijöiden esiintuomat ongelma-alueet, joidenka kirjaamisesta työnantaja oli aiemmin palkinnut puhuttelulla, joka melko laajasti koetaan alalla rangaistukseksi.

– Hoito- ja palvelusuunnitelma-aikoja alitetaan.

– Usein aamulääkkeet annetaan liian myöhään ja iltalääkkeet liian aikaisin. Asiakkaiden käyntivälit liian pitkiä/liian lyhyitä.

– Aikaa asiakkaalle-käynnit eivät toteudu.

– Jos asiakkaalla useampi käynti saman työvuoron aikana, käynnit tekevät eri hoitajat

– Ei aikaa kuntoutukseen kotona.

– Erittäin huonokuntoisia asiakkaita lähetetään sairaalasta kotiin.

Sairaalasta kotiutuu jalattomia ja harhaisia asiakkaita, jotka lähtevät välillä jo samana päivänä takaisin.

– Usein asiakaslista työvuorossa sellainen, ettei sitä voi toteuttaa. Työn organisointi kärsii henkilöstöpulasta, vaikeuttaa työntekoa, haittaa hoidon laatua sekä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

– Lääkeluvattomat sijaiset kuormittavat vakituista henkilökuntaa ja haittaavat hoidon laatua sekä aiheuttavat haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

– Työkuorma koetaan epätasaiseksi työntekijöiden välillä.

– Työehtosopimuksen mukaisia taukoja pidetään työaikaan nähden myöhään tai ne jäävät kokonaan pitämättä. Tämä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

– Sijaisia ei saada aina paikkaamaan poissaoloja. Tämä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

Lähde: SuPer

 

 

1 KOMMENTTI

  1. On parempi pudota seisovilta jaloiltaan kun joutua Sipilän, Orvon ja Soinin keskitysleirille kuolemaan kunniaton kuolema ihmisjätteenä, jota ei yhteiskunta koe muuksi kuin taakaksi.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.