Hoitajat kokevat työnsä raskaaksi, työskentelevät väkivallan pelossa ja ”pakkotahtisesti”

3
Yli 60 prosenttia Julkisten ja hyvinvointialojen liiton kyselyyn vastanneista sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä pitää työmääräänsä kohtuuttomana. 65 prosenttia on sitä mieltä, että väkivalta on uhka heidän työpaikallaan ja 64 prosenttia piti työtään fyysisesti raskaana. 1100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista vastasi JHL:n toteuttamaan kyselyyn, eikä tulokset olleet kovinkaan mielt ylentäviä.

JHL:n työympäristötoimitsija Anne Ranta näkee tilanteen surullisena: tilanne tunnetusti raskaalla alalla ei ole helpottanut sen enempää asiakkaan ja potilaan kuin työn tekijänkään kohdalla.

– Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan töissä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta parempaan suuntaan viimeisten vuosikymmenien aikana, pikemminkin päinvastoin. Työntekijöiden kokema kuormittuminen on lisääntynyt ja palvelujensaajien palvelut ovat pirstaloituneet ja heikentyneet.

Työ Sote-alalla koetaan myöskin henkisesti kuormittavaksi. Huimat 76 prosenttia vastaajista mm. sanoo, ettei voi vaikuttaa työmääränsä. Myöskin johtamisessa nähdään olevan parantamisen varaa parannettavaa: miltei seitsemän kymmenestä vastaajasta sanoo, ettei asioiden ja toiminnan johtaminen ole selkeää.

Lähde: JHL

 

3 KOMMENTIT

  1. Hoitajien pitäisi sitten varmaan tehdä kirjallisia kanteluita VALVIRAlle jotta asioihin saataisiin muutos. Kyselyt ja haastattelut eivät johda muutokseen. Valtiomme on säätänyt minimimäärän hoitajia kuhunkin timeen. Ja jos se alitetaan, niin siitä voi kannella. Minimimäärällä työ ei ole raskasta.

  2. Ei sitten mainita KETKÄ??? ovat näitä väkivallalla uhkaajia. Pitäisikö taas lukea rivien välistä ja todeta: HAITTAMAAHANMUUTTAJAT!!!

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.