Kolumni: Ratkaisuehdotuksia pyydettiin – On olemassa muitakin keinoja… (Osa 2.)

Tämä kirjoitus on jatkoa ensimmäiselle vastaukselleni eräästä kolumnistani saamaani palautteeseen. Kolumnia kritisoitiin mm. siltä kannalta, ettei se tarjonnut vaihtoehtoja kirjoituksessa haukutuille asioille. Ensimmäisessä osassa puhuin vähemän haitallisesta tavasta toteuttaa kansalaisen sekä kuluttajan roolia ja tarjosin pintapuolisesti vaihtoehtoja kuluttamiselle ja sen ympärillä tanssivalle elämäntavalle. Tällä kertaa puran näkemyksiäni siitä, kuinka järjestelmää tulisi mielestäni uudistaa politiikan, päätöksenteon ja jopa lainsäädännön osalta.

Taloudellisen kasvun ihanne perustuu sille olettamalle, että kasvu on jostakin syystä välttämätöntä. Tämä ei pidä paikkaansa etenkään Suomen kaltaisessa maassa, jossa alkuperäisväestö supistuu supistumistaan. Maahanmuutto on aihe, jota pidän ylipäätään niin luonnottomana ilmiönä, että en näe tarpeelliseksi saati hyödylliseksi ottaa laajemmin huomioon siirtolaisten elättämistä. Yhtä kaikki, koko Suomalainen politiikka perustuu joko talouden vaatimuksiin tai humanistiseen, liberaaliin suhtautumiseen ihmiskuntaan. Toisin sanoen, päätöksenteon lähtökohtina on joko raha tai vähemmistöt. On kuin suomalaisille oltaisiin pedattu ainoastaan tuotantoeläimen rooli…

Viisi miljoonaa suomalaista on nähdäkseni varsin siedettävä määrä ihmisiä tämän kokoisella maa-alueella ja sen viiden miljoonan elättämisen tulisi olla ainoa lähtökohta politiikalle. Viiden miljoonan suomalaisen tarpeiden täyttäminen, mielellään mm. edellisessä kirjoituksessa esittämineni muokkauksin, tulisi olla pääasiallinen tavoite päättäjillemme. Kuitenkin, kuten sanottua, Suomi toimii rahan ehdoilla ja rahan rooli on muuttunut välineestä itse tarkoitukseksi. Tämän ajattelutavan muuttaminen saattaa ensialkuun kuulostaa pieneltä muutokselta, mutta hiemankin mietittynä, se saa melkoisia mittasuhteita aina maataloudesta teollisuuteen ja rakentamisesta ulko- ja  sosiaalipolitiikkaan.

Suomessa vain kansasta on ylijäämää. Yhteiskunta ei enää kovinkaan pitkään kykene elättämään alati kasvavien vapaamatkustajien massaa ja edessä on pitkä nälkäkuuri. Jotta nälkäkuuri saataisiin loppumaan mahdollisimman nopeasti ja vältettäisiin saman tapahtuminen uudestaan, on johtajiemme vaihtaminen välttämätöntä. Kuten olemme huomanneet, kansan protestiäänet ovat varsin mitättömiä, jos ne asettaa suurten, vanhojen puolueiden kuten Kokoomuksen, Keskustan ja SDP:n rinnalle. Myöskin surullisen usein nuo protestiäänet valuvat hukkaan, sillä kansa tuntuu hyvin harvoin tietävän mikä sille on parasta. Julma ja ehkä hölmökin lausahdus ihmiseltä joka pyrkii politiikkaan, mutta tosiasiat ovat tosiasioita, eivätkä ne muutu muuksi kaunistelemalla ja vaientamisella.

On huomattava, että saattamalla poliitikkoja edesvastuuseen aikaansaannoksistaan, saataisiin nykyinenkin näennäisdemokratia toimimaan. Poliitikoille ja virkamiehille tulisi perustaa oma tuomioistuimensa, joka käsittelisi jokaisen kansallisen tason epäonnistumisen, etsisi siihen syylliset ja puntaroisi epäonnistumisen tahallisuutta. Nykyisin ainoa poliitikkojen saama seuraus sikailuistaan, epäonnistumisistaan ja Suomen vastaisesta toiminnastaan on uhka siitä, ettei heitä Ehkä valita seuraavalle kaudelle. Poliitikot eivät ole vastuussa kenellekkään ja se on ehkäpä mittavin ongelma nykyisessä järjestelmässä.

Johtajien vaihto ei suuria puolueita suosivan vaalijärjestelmämme sekä nykymallisen demokratian vuoksi ole kovin yksinkertainen asia ja muutos vaatisi joko kansan äkillistä valaistumista, vallankumousta tai järjestelmän muuttamista sellaiseksi, että vaaleissa äänestettäisiin yksin henkilöä, ei puoluetta. Mahdollisimman suora demokratia takaisi sen, että kansan tahto päätyisi eduskuntaan mahdollisimman muuttumattomana. Kuten tuossa annoin ymmärtää, kansan tahto ei läheskään aina ole se paras tapa valita johtajia tai päättää asioista, mutta tällä hetkellä se on se peli, jota pelataan. Toinen, mielestäni parempi vaihtoehto on eräänlainen hybridi ”heimoneuvoston” ja kansan valitsemista edustajista, mutta valitettavasti ihmisen taipumus korruptioon sekä tiettyjen, näennäisesti kansamme älyllistä parhaimmistoa edustavien instituutioiden poliittinen polarisoituminen taitaa sen estää. Esittelen ajatukseni silti lyhyesti…

Eduskunta voisi olla yhdistelmä kansan demokraattisilla vaaleilla valitusta, sekä vaikkapa yliopistojen tiettyjen laitosten valitsemista henkilöistä. Näin edustus olisi sekä ”rationaalisella järjellä” että kansalaisten ei-välttämättä-aina-rationaalisella mielipiteellä. Kuten sanoin, nykyinen yliopistojärjestelmä on läpeensä politiikan mädättämä, joten juuri tällaisenaan ajatusta ei voisi soveltaa, mutta perusperiaate olisi se, että kansan älyllinen parhaimmisto sekä kansa itse valitsisi edustajansa. Valitsijoita voitaisiin esimerkiksi vaihtaa vaalikausittain, jotta tietyt potentiaaliset ongelmat voitaisiin ainakin osittain eliminoida.

Mitä taas tulee vallanvaihtoon muin keinoin, koska kansa ei todennäköisesti valaistu sormia napsauttamalla ja koska edellä mainitsemani radikaalit muutokset eivät myöskään ole kovinkaan todennäköisiä, on ennemmin tai myöhemmin odotettavissa vallankumous tai sellaisen yritys, verellinen tai veretön. Kansa ylipäätään on jakautunut voimakkaasti ainakin kahtia ja maahamme virtaa aineksia varsin erilaisista maista, joissa juurikin esimerkiksi vallankumouksiin, väkivaltaan ja ylipäätään epävakauteen ollaan totuttu. Nuo asiat ovat joissakin maissa täysin normaaleja juttuja, joita vain silloin tällöin tapahtuu. Kun tuo ihmismassa Suomessa lisääntyy, voidaan odottaa myöskin muunlaisen radikalismin nostavan päätään ja syntyy entistä terävämpiä rintamalinjoja. Muutos on välttämätön siksikin, ettei tällaiseen tarvitsisi päätyä.

Kaikki muutos alkaa kansalaisesta ja niin myöskin poliittinen muutos. Jokainen voi nähdä, ettei asiat ole hyvin ja jokainen tietää, etteivät ongelmien aiheuttajat ongelmia kykene poistamaan. Meillä on vaalijärjestelmä, joka toki suosii nykyistä valtaa mutta joka toisaalta antaa myöskin hienoisen mahdollisuuden muutokseen. Mikäli kansa ei tahdo muutosta niin paljon, että se realisoituisi vaaliuurnilla, voin sanoa vain: Herätkää ihmiset! Päättäjiemme, lainsäädäntömme, yritysmaailman ja ylipäätään koko elämäntapamme tulisi pyöriä vain ja ainoastaan Suomen ja suomalaisten ympärillä. Paskaviihteen tuijottamisen, Epäterveellisen ruoan ja haitallisten lääkkeiden syömisen, luonnonvarojen raiskaamisen, holtittoman kuluttamisen, vastikkeettoman sosiaaliturvan, toimettomuuden, siirtolaisten vastaanottamisen ja maailmanhalaamisen ylipäätään on loputtava tyystin ja jos ei kansa itse ole valmis tekemään tätä kaikkea, seuraukset ovat ihmisapinan kannalta järkyttävät.

Sama muutos vaaditaan toki muuallakin kuin Suomessa, mutta Suomi on luonnollisesti helppo esimerkki tällaiseen kirjoitukseen ja kenties lähimpänä myöskin lukijaa. Kirjoitus on pitkä, mutta silti kovin pintapuolinen. Se ei avaa jokaista ajatusta läheskään tarpeeksi eikä tuo esille kattavasti ongelmia, ratkaisuja saatika niiden yksityiskohtia, mutta hienoisen suunnan siitä ehkä ajatteluuni saa. Kuitenkin, kuten tunnustin kirjoituksessani, nykyinen peli on se, jota pelataan ja sen keinoin asioiden on muututtava. Siihen voi joko lisätä jotakin, siitä voi poistaa jotakin tai sen voi odottaa kaatuvan.  Kiitos lukijalle.

Petri Perta

 

16 thoughts on “Kolumni: Ratkaisuehdotuksia pyydettiin – On olemassa muitakin keinoja… (Osa 2.)

 • 4.8.2018 at 17:13
  Permalink

  heikki hilamo voima lehden kustantaja haluaa tukkia muiden suut patsi viher vasemmiston
  tämä mies on aidosti vaaraksi suomalaiselle demokratialle
  esim hänen kommunismiisa perustuva aktiivimalli
  siis se järjestelmähän on kuin kommunismia

  Sinulla on** oikeus*** muodostaa mielipiteesi ***luotettavan tiedon pohjalta***.

  Heikki Hiilamo: Populismi pysäytettävä sosiaalisen median sääntelyllä
  SIINA EKBERG | 04.08.2018 | 13:15
  Professorin mukaan sosiaalinen media on tarjonnut keinon lietsoa populismia.

  Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kertoo uskovansa, että populismi on nostanut päätään länsimaissa, koska rikkaus ja vapaus ovat jakautuneet epätasaisesti.

  Lisäksi sosiaalinen media lietsoo Hiilamon mukaan populismia ja ”tarjoaa mahtavan keinon puhaltaa tuulta kytevään nuotioon”.

  ”Suomessa perussuomalaisten kannatus kasvoi yhdessä Hommafoorumin kanssa. [Donald] Trump on osoittanut, miten tehokkaasti hän saa Twitterillä viestinsä läpi ohi perinteisen median”, Hiilamo kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

  Nopea mahdollisuus reagointiin houkuttelee hänen mukaansa tunnepohjaisiin reaktioihin, ”jotka lietsovat kiihkeää ja henkilöön käyvää keskustelua”.

  ”Sosiaalinen media ruokkii vastakkainasetteluja myös siksi, että se on antanut entistä isommat aseet liberaaleja eliittejä puolustaville ajatuspoliiseille. He puolustavat kirkasotsaisesti omia ’oikeita arvojaan’ väärinajattelijoiden vähäisempiäkin puuskahduksia vastaan, mutta tahtomattaan nämä ajatuspoliisit kärjistävät keskustelua ja radikalisoivat toisella tavalla kokevia ja ajattelevia”, Hiilamo sanoo.

  Hän vaatii some-kulttuurille täysremonttia.

  ”Vihdoin eri puolilla maailmaa – viimeksi Isossa-Britanniassa – on herätty siihen, että sosiaalista mediaa on säänneltävä. Sääntely lienee välttämätön, muttei riittävä ratkaisu demokratian pelastamiseksi.”

  ”Sosiaalisen median keskustelukulttuuri kaipaa täysremonttia, jonka pitäisi alkaa jo siitä, miten lapsia opetetaan kirjoittamaan ja miten aikuisten tehtävä on toimia hyvänä esimerkkinä myös sosiaalisessa mediassa”, Hiilamo päättää.

  Reply
 • 4.8.2018 at 17:18
  Permalink

  Sääntely lienee välttämätön, muttei riittävä ratkaisu demokratian pelastamiseksi.”

  aijä puhuu demokratiasta samasa virkessä jossa hän haluisi rajoitaa sanan vapautta sääntelyllä

  vittu nämä hilamot ovat sairaita ihmisiä henkisesti

  Reply
  • 4.8.2018 at 18:55
   Permalink

   Pienen piirin kaappamaa kansainvälistä kapitalismia emme voi säädellä, mutta säädellään kansalaisten suuvärkkejä. Tai vedetään laastarilla kansan suut pakkohymyyn, niin mielikin virkistyy.

   Akateemiset arvot pitäisi voida perua, jos niiden haltija osoittautuu arvottomaksi niitä kantamaan. Muuten ne valjastetaan vallanpitäjien äänitorviksi, kuten hiilimadollekin on käynyt.

   Reply
 • 4.8.2018 at 17:28
  Permalink

  Jehovan todistajat pitävät verensiirtoa syntisenä – Eeva-Liisa oli kuolla kiellon takia synnytykseen: ”Tajuntaani valahti, **miten hullu olin ollut”**
  Tänään klo 10:59
  Eeva-Liisa Pirttinen uskoi 45-vuotiaaksi asti Jehovan todistajien oppiin verensiirron syntisyydestä. Se oli viedä häneltä hengen synnytysvuoteella.

  miksevät islamin uskovaiset herää ja ajattele ***miten hullu olin ollut”**

  Reply
 • 4.8.2018 at 18:07
  Permalink

  Alkaa kyllä olemaan jo pinna aika täynnä, ensinnäkin.. Minulle on yksi helvetin sama äänestääkö joku vai ei, se on henkilön oma päätös enkä jää ruikuttamaan ”herää” ”herää” sontaa.
  Parhaatkin kertojat heräämisestä..

  Reply
  • 4.8.2018 at 23:50
   Permalink

   Äänestäjä äänestä mutta Tieto oyj päättää tuloksen.

   Reply
 • 4.8.2018 at 20:56
  Permalink

  Li Anterssonni sanoi jotta kansalaistottelemattomuus on ok, jos ihmis henkiä on vaarassa.
  Siispä ehdotankin, että muilutetaan tai kivapuheena sanottuna konmaritetaan eduskunta ja sieltä kaikki kansan viholliset itärajalle ja toinen puoli ruotsin rajalle.
  Jäljelle jäänyt aines uudelleen koulutukseen ja opetetaan mm. japanilaista ajattelua.
  Eli emme tarvi väestän siirtoa, jos käytämme teknologiaa avuksi ja kuinka paljon säästämme, jos elintasopakolaiset ohjataan vaikka rikkaaseen ruotsiin, joka on jo menettänyt lanttunsa hallinnan.
  Maahanmuutto on ok, mutta elintasopakolaiset eivät.
  Jos ei hyväksy suomalaista kultuuria, niin ei myöskään maahan pääsyä.

  Lyhyesti: moni on sanonut samaa, sosiaalituet ja etuisuudet pois niin ”pakolaisilta” kuin suvakeilta, niin maa on pelastettu.

  Reply
 • 4.8.2018 at 22:17
  Permalink

  Suomen kansa on
  OIKEASTI VÄHEMMISTÖ maailmassa!
  Järjetöntä on tämä neekereiden hyysäys. Aivan kuin neekeri olisi UHANALAINEN, sukupuuttoon kuoleva vähenevä ”laji”.
  Heitä on yli 1000000000, ME olemme se KATOAVA VÄHEMMISTÖ.

  Reply
 • 5.8.2018 at 00:28
  Permalink

  Sniputtaminen, sniputtaminen, sniputtaminen. Vaalikarjan ohjaaminen vaaliuurnille on sama asia kuin tarjoaisi omaa paskaa syötäväksi. Vaaliuurnilla ei ratkaista Suomen, eikä Euroopan tulevaisuutta.

  Se ratkaistaan verellä ja raudalla. Kuten se on aina ratkaistu.

  Saksan uusi tuleminen – ehkä sieltä nousee uusi Hitler valtaan. Kun tarpeeksi monta saksalaista tytärtä on raiskattu ja saksalaisilla on mitta täynnä.

  Eivät tatuoidut läskikasat ja sohvaperunat edes ymmärrä omaa parastaan. Eivätkä välitä.

  Eurooppaan tulee sota joka muuttaa kaiken. Niin se on aina tapahtunut.

  Macronit, Merkelit, Sipilät ym. ovat poliittista saastaa. Jätettä.

  EU hajoaa ja joku Euroopan valtio ottaa tiennäyttäjän roolin. Suomi se ei tule olemaan. Täällä sokeat johtavat typeryksiä. Ja toisinpäin.

  Kun mitään todellista yhteiskunnallista vaihtoehtoa ei ole, tapahtuu radikalisoituminen.

  Reply
 • 5.8.2018 at 07:39
  Permalink

  mietikää mitä paskaa ILTASANOMAT Kirjoitaa tästä mielenosoituksesta varsinkin mitä anifat tekevät

  Samaan aikaan Popular Mobilization-ryhmä järjesti vastamielenosoituksen, johon muun muassa osallistui torvisoittokunta ja klovniasuisia mielenosoittajia.

  Ääri vasemmistosta sanaakaan He ovat vain Mobilization-ryhmä järjesti *vastamielenosoituksen*

  LIVE: Portland Antifa Vs Proud Boys

  https://www.youtube.com/watch?v=JbICbBvVf1A

  Reply
 • 5.8.2018 at 10:19
  Permalink

  siis ensimäinen pommi nakataan anifan joukoista
  joka johtaa tähän kähyyn

  Reply
 • 5.8.2018 at 10:34
  Permalink

  Samoilla linjoilla. Hyvä kirjoitus!!

  Reply
 • 5.8.2018 at 22:11
  Permalink

  Hirttäminen pitää poliitikot kummasti ”päivänpolitiikassa” aktiiviaikoinaan ja epäonnistuessaan tulisi narulle olla käyttöä, koska se että nukutaan työpaikalla ja ryssitään kaikki päin helvettiä. Ei vie maan kehitystä eteenpäin ja vastuu kansalle olisi suoraa ja umpisurkean politiikon paskanjauhaminen loppuisi samantien eikä turhia valtioneuvoksen arvonimiä tarvitsi jakaa siitä, että on ostanut ”ilmaa Saksasta” ja ”reisille meni”!
  Tämä kaikki edellämainittu juontaa vain inhimillisyydestä, sillä poliitikotkin ovat vain ihmisiä.

  Reply
 • 6.8.2018 at 08:25
  Permalink

  Tuore uutinen käteisrahan tulevaisuudesta on shokki kaikille paitsi teurastettaville lampaille!

  Kaikki jotka ymmärtävät mitä tarkoittaa jos käteisrahaa ei enää ole – vetää vakavaksi.

  Nordean liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen ilmoittaa että käteisraha jatkaa elämäänsä vielä muutamia vuosia, sen jälkeen tulee loppu!

  Jos ei ole korttia eikä älypuhelinta miten on tarkoitus maksaa jatkossa?

  Asentamalla mikrosiru ihon alle?

  VOI V_TTU TÄTÄ SAAT_NAN AASILANDIAA JOTA SOKEAT LAMPAAT JOHTAVAT!

  https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005780988.html

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *