Osakeyhtiölakiin ehdotetaan muutosta – Pääomavaatimus poistuu?

4
Osakeyhtiölakia pyritään hallituksen toimesta muuttamaan radikaalisti.  Oikeusministeriön ehdotus poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. Ehdotuksen tarkoituksena on ministeriön mukaan helpottaa yritystoiminnan aloittamista.

Erityisesti uudistuksen nähtäisiin vaikuttavan yksin yrittäjien yrittämistä ja uusien mikroyritysten perustamista. Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan uudistus vahvistaisi ylipäätään yritystoiminnan edellytyksiä Suomessa.

– Suomen talous nojaa yrittäjyyteen. Nyt ehdotetulla muutoksella voitaisiin auttaa etenkin pieniä yrityksiä. On tärkeää, että myös pienet yritykset voisivat hyödyntää osakeyhtiöillä olevia etuja, Häkkänen näkee.

Vähimmäispääomavaatimuksen poistamisella ja uudistuksen yhteyteen ympätyillä muilla uudistuksilla voisi sen valmistelijoiden mukaan olla merkittävä vaikutus myöskin byrokratian selkiyttämiseen. Vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen helpottaisi yhtiön digitaalisen perusilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin sekä verottajalle ja sujuvoittaisi rekisteri-ilmoitusten käsittelyn automatisointia.

Lakiuudistukseen sisältyy myöskin osakepääoman rekisteröintiä koskevien vaatimuksien helpotuksia. Ehdotuksen myötä osakepääoman maksua koskevan tilintarkastajan lausunnon tai vastaavan selvityksen tekemistä edellytettäisiin vain julkisilta osakeyhtiöiltä ja sellaisia yksityisiä osakeyhtiöiltä, joidenka osakepääoma on vähintään 80 000 euroa.

Häkkänen näkee ehdotuksen olevan relevantti osa hallituksen muuten melko vaisuiksi jääneitä norminpurkutalkoita.

– Uudistuksella sujuvoitettaisiin sääntelyä, mikä on hallituksen norminpurkutavoitteen mukaista. Yritystoiminnan kehittyessä myös yrittäjyyteen liittyviä säädöksiä, kannusteita ja yrityspalveluja tulee uudistaa ennakkoluulottomasti, jotta yritysten toimintaympäristö on toimiva ja kannustava.

Lähde: Valtioneuvosto

Mainos

4 KOMMENTIT

  1. Näin saamme jo valmiiksi persaukisia ”yrityksiä”, jotka pyörittävät ”kuittikauppaa” ja joilla ovat suuret puheet ja vähän villoja.
    Nimimerkki: ”Auton perävalot”.

  2. Aiheuttaako pääomavaatimuksen poisto valeyritysten ja matu-startuppien buumin joiden nimissä ostetaan tavaraa ja otetaan lainoja kunnes yritys ajetaan konkkaan ja valeyrittäjät jäävät nauttimaan petoksien ja huijauksien tuotoista?

    • Saattaa hyvinkin kasvattaa epärehellisten määrää mainitsemassasi mielessä. Ammattimaisemmille huijareille ei tuo 2500 euron vaatimus ole mikään ongelma.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.