Lukijan kynästä: Kampanja pedofilian laillistamiseksi

17
Oikeamedia julkaisi 27.7.2018 vieraskynä blogissa professori Tapio Puolimatkan kirjoituksen: Kampanja pedofilian laillistamiseksi. Sama kirjoitus löytyy myös Puolimatkan kotisivulta. Tapio Puolimatkan kirjoitus sai aikaan melkoisen myrskyn sosiaalisessa mediassa sekä myös Jyväskylän yliopistossa, jossa Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina. Tapio Puolimatkan havainnot kampanjasta pedofilian laillistamiseksi ovat perusteltuja, sillä tällainen aikomus on etenemässä eteenpäin yhteiskunnissa.

Nykyinen väärä ymmärrys ja käsitys siitä, että homoseksuaalisuus olisi synnynnäinen ja muuttumaton ominaisuus on luomassa perustaa pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseen ja hyväksymiseen. Kun pedofilian sanotaan olleen luonnollinen osa esimerkiksi antiikin Kreikan yhteiskunnan seksuaalista käyttäytymistä ja pedofiliakin olisi synnynnäistä sekä muuttumatonta seksuaalisuutta ja kuinka lapsikin voi kokea ja etsiä seksuaalista nautintoa, niin se todellakin voi johtaa pederastian ja pedofilian hyväksymiseen ja laillistamiseen.

Tapio Puolimatka oli ihan oikeassa siinä kun hän kirjoitti kampanjasta pedofilian laillistamispyrkimyksistä. NAMBLA (North American Man/Boy Love Association – Pohjois-Amerikan Mies/Poika rakkaus järjestö) perustettiin vuonna 1978. NAMBLA:n tavoite ja pyrkimys on ollut sen perustamisesta asti miehen ja pojan välisen rakkauden laillistaminen ja hyväksyminen. Vuonna 2003, ryhmä mielenterveyden parissa työskenteleviä ammattilaisia muodosti B4U-Act nimisen järjestön, joka on pyrkinyt määrittelemään uudelleen pedofilian, että se olisi samalla tavalla seksuaalinen suuntautuminen niin kuin homoseksuaalisuus on. Kanadassa 2010, kaksi psykologia toi esille uutisissa kuinka pedofilia on samalla tavalla seksuaalinen suuntaus, niin kuin homoseksuaalisuus on.

Montrealin yliopiston eläkkeellä oleva psykologi ja professori Van Gijseghem on sanonut pedofiilien olevan ihmisiä, jotka eivät tee ajoittain pieniä rikkomuksia, vaan pikemminkin kamppailevat seksuaalisen suuntautumisen kanssa, niin kuin joku toinen ihminen voi kamppailla heteroseksuaalisuuden tai homoseksuaalisuuden kanssa. Gijseghem on myös sanonut kuinka todellisilla pedofiileillä on yksinomaan mieltymys lapsiin, joka on sama asia kuin seksuaalinen suuntautuminen. Gijseghemin mukaan henkilö ei voi muuttaa tätä seksuaalista suuntautumista. Kun Gijseghemilta kysyttiin vertaako hän pedofiilejä homoseksuaaleihin, niin Gijseghem vastasi: ”Jos, esimerkiksi eläisit yhteiskunnassa, jossa heteroseksuaalisuus olisi tuomittavaa ja kiellettyä ja sinulle kerrottaisiin, että sinun tulisi mennä terapiaan voidaksesi vaihtaa seksuaalinen suuntautumisesi, niin sinä luultavasti sanoisit, että se on hiukan hullua”. Gijseghem jatkoi sanoen: ”Toisin sanoen, et ollenkaan hyväksyisi sitä, käytän tätä vertausta sanoakseni, että kyllä totisesti, pedofiilit eivät kykene vaihtamaan heidän seksuaalista suuntautumistaan.

Ontarion Kingstonin Queen’s University (yliopisto) psykologian emeritusprofessori Vernon Quinsey on sanonut pedofiilien seksuaalisen mielenkiinnon aiheuttavan heille mieltymyksen lapsiin, eikä ole todisteita, että tällainen mieltymys voitaisiin muuttaa hoidon tai jonkin muun kautta. Heinäkuussa 2010 Harvard Health Publications ilmoitti pedofilian olevan seksuaalinen suuntautuminen, josta on epätodennäköistä, että ihminen voisi muuttua.

Pohjois-Amerikassa on käynnissä keskustelu, jossa pedofiileille halutaan myöntää suoja-asema sekä kaikkia vähemmistöseksuaaliryhmiä tulisi suojella lain voimalla.

Tapio Puolimatkan esille nostaman Doug Mainwaringin havainnot mediakampanjasta aikuisten ja lasten seksuaalisuhteiden normalisoimiseksi on alkanut jo kauan aikaa sitten ja on nykyään vahvistumassa ja voimistumassa sen seurauksena kun yhteiskunnat hyväksyvät perinteisten arvojen romuttamisen hyväksyessään luonnottomuutta luonnollisuuden rinnalle.

Homoseksuaalisen käyttäytymisen hyväksyminen synnynnäisenä ominaisuutena sekä homoavioliittojen laillistaminen tulee johtamaan tulevaisuudessa myös siihen, että pedofiliakin tulee saamaan hyväksynnän ja lainvoiman. Askelmerkit tähän ovat selvät, joka tuli selkeästi esille aikaisemmin kirjoituksessani, jossa toin esille kuinka pedofiliaa aletaan pitämään seksuaalisena suuntautumisena.

Pedofiliaa puolustetaan sanomalla, että lapsi nauttii seksuaalisesta toiminnasta aikuisen kanssa. Lapsi ei ole tasavertainen seksuaalikumppani aikuisen kanssa, eikä lapsi ole vielä kehittynyt, eikä valmis seksuaaliseen elämään. Pedofiili kontrolloi ja hallitsee lasta seksuaalisesti ja tekee lapselle vahinkoa, vaikka lapselle kyettäisiin tuottamaan nautintoa. Silloin kun lapsi tai nuori on seksuaalisessa suhteessa, jossa hän ei ole tasavertainen osapuoli, niin sen seurauksena lapsen tai nuoren seksuaalinen halu kehittyy väärään suuntaan.

Filosofi Roger Scruton rinnastaa pedofilian nekrofiliaan, koska kummassakin tapauksessa aikuinen voi hallita ja kontrolloida seksuaalisen halun kohdettansa. Pedofilia on perversio, jossa pedofiili kontrolloi ja manipuloi lasta tai nuorta, joka ei ole vielä valmis ja kehittynyt seksuaalisuuden harjoittamiseen.

Alfred Kinsey on työtoverineen tehnyt tutkimusta, jonka perusteella he väittävät vauvojen ja lasten olevan kykeneväisiä orgasmin kokemiseen. Tätä pidetään perustana sille, että lapsillakin tulisi olla oikeus seksuaaliseen käyttäytymiseen, jopa silloinkin, vaikka heidän vanhempansa olisivat asiasta eri mieltä. Tämä johtopäätös viedään niin pitkälle, että sen perusteella päätellään lapsilla olevan oikeus kaikenlaisiin seksuaalisuuden harjoittamisen muotoihin, jos se on vapaaehtoista, perustuen yhteiseen sopimukseen. Tapio Puolimatkan tekstistä tulee esille se tosiasia kuinka lapsen vapaaehtoisuus pedofiilien käsissä on helposti manipuloitavissa.

Kinseyn tutkimukset vauvojen ja lasten seksuaalisuudesta ja heidän orgasmeistaan perustuivat pääosin pedofiilien havaintoihin, sillä Kinsey on tuonut esille kuinka tutkimuksen johtopäätökset vauvojen ja lasten orgasmeista ja seksuaaliyhteyksistä on peräisin vanhemmilta henkilöiltä, jotka ovat olleet seksuaalisessa kanssakäymisessä nuorten poikien kanssa. Jos perustamme hyväksynnän lapsen seksuaalisesta kokemuksesta pedofiilien perversion havaintoihin ja kokemuksiin ja teemme siitä vakavasti otettavaa tiedettä, niin voisimme yhtä hyvin muuttaa koko moraalisen käsityksemme ja antaa rikollisten määrittää moraalikäsitykset uudestaan heidän rikollisten arvojensa mukaisesti. Tätähän emme voi kuitenkaan tehdä ja yhtä vähän voimme luottaa pedofiilin havaintoihin lapsen seksuaalisesta käyttäytymisestä.

Vain mielessään pimentynyt ja moraalisen sokeuden omaava henkilö voi ainoastaan ehdottaa, että pedofiilien havainnot seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lasten kokemuksista todistavat lasten kokeneen positiivisia kokemuksia pedofiilien käsittelyn alaisuudessa. Vielä vähemmän järkeä on sellaisella ihmisellä, joka alkaa tekemään vakavaa tiedettä lasten seksuaalisista kokemuksista pedofiilien havaintojen perusteella.

Monet pedofiilien uhriksi joutuneet lapset ovat aikuisiällä tuoneet esille kuinka tuskallinen kokemus se oli niin henkisesti kuin fyysisesti, ja kuinka rikki mennyt lapsi kantaa vielä aikuisenakin rikkinäisyyden taakkaa pedofilian uhriksi joutumisen takia. Pedofiili ei tuota lapselle nautintoa, vaan rikkoo hänet, niin että harva heistä pääsee koskaan eheytymään seksuaalisuuden alueella. Pedofilia on aikuisen ihmisen itsekästä seksuaalisen perversion toteuttamista, missä hän manipuloi ja kontrolloi lasta tyydyttääkseen itse oman kieroutuneen seksuaalisen perversionsa.

Tapio Puolimatka kirjoitti uudesta seksuaalikasvatuksen kirkollisesta siunauksesta viitaten siihen kuinka Björn Vikström kirjassaan Monta rakkautta on omaksunut kritiikittömästi maailman terveysjärjestön WHO:n teesit ”seksuaaliterveydestä” ja ”lasten seksuaalisoikeuksista”. Tapio Puolimatka toi esille kuinka Vikström torjuu aikuisten ja lasten väliset seksuaalisuhteet, mutta hänen perusajattelunsa mahdollistaa kirkon mukautumisen ajan virtaukseen, jos yhteiskunta hyväksyy pedofilian synnynnäiseksi ja muuttumattomaksi seksuaaliseksi suuntautumiseksi ja lasten seksuaalioikeuksia aletaan ajamaan läpi, että lapsella olisi oikeus elää seksuaalisuhteessa aikuisen kanssa. Luterilainen kirkko on etunenässä ollut hyväksymässä muitakin seksuaaliperversioita, joten en yhtään ihmettelisi, jos pikku hiljaa ajan kanssa pedofilian perversio alkaisi saamaan kannatusta kirkon piiristä.

Tapio Puolimatka kirjoitti kuinka aikamme yhteiskunta vastustaa vielä voimakkaasti pedofiliaa, mutta samaan aikaan kulttuurimme on jo sisäistänyt käsityksen seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta sekä lapsen seksuaalioikeuksista, joita voidaan käyttää kampanjassa pedofilian laillistamisessa. Puolimatka kysyy: ”Tuleeko tämä kampanja onnistumaan?” Puolimatka kirjoitti vastauksen kysymykseen riippuvan siitä, heräävätkö ihmiset puolustamaan lasten aitoja ihmisoikeuksia. Minä puolestani iloitsen siitä, että on olemassa Tapio Puolimatkan kaltaisia korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka eivät ole mielistyneet vääryyteen, vaan jotka uskaltavat rohkeasti kertoa totuuden tässä maailmassa ja yhteiskunnassa, jonka moraaliarvot ovat kovaa vauhtia vääristymässä ja lähenemässä täydellisen sokeuden pistettä.

Puolimatkan huoli asiasta ei ole aiheeton. Itse olen syntynyt 1960-luvulla ja nähnyt kuinka aikoinaan seksuaalisena perversiona pidetty homoseksuaalisuus pikku hiljaa hyväksyttiin ”normaaliksi seksuaalisuudeksi”, koska sen sanotaan olevan ”synnynnäistä ja muuttumatonta”. Yhä useampi ihminen (tieteentekijä, professori, kasvatustieteen tekijä jne.) alkaa tuomaan esille kuinka pedofilia olisi seksuaalinen suuntaus, joka on synnynnäistä ja muuttumatonta. Askelmerkit pedofilian suhteen muistuttavat pelottavan paljon saman kaavan toistumista, joka ujutti pikku hiljaa muita seksuaaliperversioita ”hyväksytyiksi” seksuaalisen harjoittamisen muodoiksi. Itse en tule koskaan hyväksymään minkäänlaisia seksuaaliperversioita, enkä tule koskaan hyväksymään pedofiliaa, koska se on iljettävä ja kieroutunut seksuaaliperversio. Jos yhteiskunta joskus hyväksyy pedofilian, niin sellainen yhteiskunta ei ansaitse minkäänlaista kunnioitusta, vaan oikeudenmukaisen tuomion ja paheksunnan.

Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa homoseksuaalisuuden olevan häpeällistä himoa ja luonnonvastaista seksuaalisuuden harjoittamista, joka on sama asia kuin synti, josta tulisi tehdä parannusta. 1 Korinttolaiskirjeen 6 luvun 9 jakeessa, jossa käsitellään syntejä, joiden harjoittajat eivät voi periä Jumalan valtakuntaa on kreikankielen sana malakos, joka tarkoittaa velttoa, naismaista, hekumoitsijaa, miehen kanssa seksisuhteessa olevaa poikaa, luonnottomuuteen ja haureuteen altistuvaa miestä, miesprostituutiota. Raamattu, Jumalan sana tuomitsee pedofilian, sanoen sen olevan syntiä.

Silloin kun ihminen tunnustaa olevansa syntinen ihminen ja kadotustuomion alainen Jumalan edessä sekä uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa Jumalan lahjana ja Jumalan armosta syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Todellinen Raamatullinen usko tuo myös ihmisen elämään sellaisen näkökyvyn, että hän kykenee erottamaan sen mikä perustuu perversioon ja syntiin sekä sen mikä oikeaa ja tavoiteltavaa tässä maailmanajassa.

Petri Paavola 9.8.2018

17 KOMMENTIT

 1. Muuten hyvä mutta nuo lopun satukirjasiteeraukset ja satuolennot pilaavat uskottavuuden koko kirjoitukselta suuren yleisön silmissä.

  • Kun viimeiset luvut ovat nk. ”Satukirjasta”, niin ne eivät kelpaa, vaikka ne vahvistavat itse ”Ison Kirjan” sivuilla sen mitä maalliset kirjat myös alleviivat homouden ja puhumattakaan pedofilian normaaliudesta seksuaalisuuden muotona.
   Tietääkseni tänne kirjoittavat ihmiset kokevat tämän sivuston henkireikänä ja mahdollisuutena tuoda tässä orwellilaisessa viha-yhteiskunnassa vapaasti myös vastakohtaisia mielipiteitä ja poliittista ajattelua, jota ollaan kieltämässä ja kielletty kahlitsemalla ne yksiselitteisesti sananvapauden vastaisesti ”kelvottomiksi” ja ”vääriksi” mielipiteiksi. Kun joku haluaa siteerata kristittyjen Raamattua, joka kirjana sinänsä ei kaiketi kehota ihmistä ainakaan Uuden Testamentin osalta mihinkään sellaiseen elämään tai tekoihin, joita noudattamalla tämä maailma olisi vielä paskaisemmassa jamassa nyt, kun suurin osa kristittyihin lukeutuvista (ennen) ihmisistä länsimaailmassa ovat päässeet tästä ”satukirjasta” eroon ”toteuttamaan itseään” ilman jonkun partaäijän kuppaisia jorinoita ja vapaasti irstailemaan kaikin tavoin ilman ahdasta tunkkaista tulkintaa siitä, että olisi ”kohtuus makkarassakin hyvä”, vaan ainoana rajana on vain se, että ihmisessä on kolme reikää joihin tukkia kulmahiomakoneesta lähtien aina ovien nuppeihin. Se, että kieltää Jumalan olemassaolon syystä tai toisesta, perusteesta tai toisesta on itsepetosta, jonka ylläpitämiseksi ihmismieli vaatii kylmää umpimielisyyttä sillä, jos tuon pandoran lippaan aukaisee eteen tulee niin paljon kysymyksiä, ettei ainoakaan ihmismieli voi siihen vastausta antaa. Jos ihmiskunnan pelastus on ainoastaan nk. ”ihmisen viisaus”, jota nytkin vihervasemmisto ja sosialistit ovat aina korostaneet jumalattomuuden välttämättömyyttä ja siitä vapautumista ja näin vihan päästämistä valloilleen, jotta tarvittava punainen anarkia ja vallankumous voi syntyä riistämään ihmisten henkiä ilman omantunnontuskia siinä välttämättömyytenä, että polittinen vallankumousaaten näin vaatii, jonka tuloksena ja ennen sitä ovat niin korkeat ihanteet ettei suurinkaan aiheuttettu verilöyly ja kansanmurha voi olla turha vaan välttämättömyys, jonka vuosipäiviä täytyy juhlia mitä suurinpina juhlina ja sotilasparaatein palkiten parhaimmat pyövelit kunniamitallella, joita heidän rinnassa on jo ennen määrätön määrä.
   Kristinusko ja siihen vertaaminen ja nykyinen dissaus maallistuneiden ihmisten tai muutoin kovisten ja pirun sarvia hevikonsertissa sormi merkillä näyttäen todistaa senkin ”satukirjan” aivopierun joka on nyt ja tuleva. Kristittyjen vaino eli tappaminen niin kommunistien, juutalaisten ja muslimi-jihadistien toimesta. koska vm. olemme ”vääräuskoisia” (tahdotpa sitä tai ei) ja toiseksi mainituille goyimeja, jotka myöskin ansaitsevat sen murhan ja kuoleman, koska he palvovat ”väärää” Messiasta häpäisten näin juutalaisuuden pyhimmät arvot rienaavalla Raamatun tulkinnalla, joka on vain Saatanan houreita ja eksytystä.
   Oli miten oli, mutta aika näyttää…

   • Kuten sanottu, muu osa jutusta oli hyvä. Kuitenkin on kiistattomasti niin että sanomansa vetää kuitenkin itse tehokkaasti vessasta alas tunkemalla mukaan uskontoa, jolloin enemmistö tuhahtaa koko asialle ja tarkoitukselle joka alun perin oli hyvä. Niin se vain menee. Mooseksenaikuiset legendat ja lähi-idän hiekkalaatikkotarinat eivät vain ole tätä päivää.

    Kannattaa perustella asiansa faktoilla kuten Puolimatka, eikä uskomuksilla. Jälkimmäisillä saa vain huru-ukon leiman otsaansa eikä kukaan kuuntele sitä mikä oli asiana. Tai no, kuuntelevat toiset huru-ukot tietenkin. Sillä ei kuitenkaan saavuteta mitään että pieni piiri huru-ukkoja vaahtoaa keskenään jeesuksistaan ja jumalistaan.

    • Pedofilia ja uskonnot menevät käsikädessä. Islam ja mm. katolinen kirkko ovat kunnostatuneet tässä kontekstissa erittäin ansioituneesti. Myös erästä Suomalaista lahkoa on syytetty pienten alaikäisten uskovaisten hyväksikäytöstä. Pedofiilien suojelu ja tekojen salailu lahkon sisällä on hyvin tehokasta, suorastaan insinöörimäistä tarkuutta.

     • Pedofilia on todellakin yleistä esim. katolisessa kirkossa. Katolinen kirkko ei kuitenkaan edusta Raamatullista uskoa, vaan on antikristillinen lahko. Ei yllättävää että katolisen kirkon teot ovat olleet suoraan pimeydestä koko sen historian ajan.
      Minkään lahkon jäsenyys ei tee ihmisestä kristittyä. Ainoastaan henkilökohtainen uskoontulo muuttaa ihmisen. Elävä sydämen usko Jeesukseen on jotain muuta kuin kuollut uskonnollisuus.

     • ”Elävä sydämen usko Jeesukseen on jotain muuta kuin kuollut uskonnollisuus.”

      Kyllä sellainen on ihan älyllistä hengettömyyttä.

     • Katollisen kirkon – jota en edusta, enkä enää edusta Suomen Luterilaista kirkkoakaan, koska erosin sen jäsenyydestä kyllästyttyäni ent. Arkkipiispa Kari Mäkisen ”rakkaustarinaan” muslimien kanssa, joita koko eurooppalaiset kirkot mielistelevät muiden mukana kuin ääneen sanomatta sitä, että liehittelemällä ”rauhanuskonnon” kanssa pää ja kaula eivät ”erkane koskaan”, mutta sehän on turha luulo uskoi sitten vaikka kirveen silmään – kuoripoikiin sekaantuneet papit, jotka ovat vain ja ainoastaan miespuolisia ja joutuvat antamaan virkaan astuessaan siveyslupauksen eli sitoutumisesta selibaattiin eli sitoumuksen kieltäytyä seksistä naisen kanssa. Tuokin vaatimus on peräti maallinen eikä niinkään enempää hengellinen puhtausriitti, vaan kyseessä on maallisen omaisuuden perimisoikeuden ”salvaminen” eli jos katolinen pappi menisi naimisiin normaalisti niin hänen lapsillaan olisi perimisoikeus tietenkin vanhempiensa omaisuuteen ja varoihin. Roomalaiskatolinen kirkko Vatikaanin omien intressien takia ei halunnut tälläistä uhkakuvaa ja mahdollisuutta, että papin varat menisivät ”taivaantuuliin” ”maallisille” perijöille, vaan omaisuus pysyisi ja kasvaisi aina Vatikaanin laariin. Lisäksi katolisessa kirkossa vaaditaan täydellistä sitoutumista papin kutsumukselle, jota ei saa perhe-elämä ja sen ilot vaarantaa kupaten näin voimavaroja kuten harva talo päästää lämmöt pihalle.
      Se, että katolinen kirkko, lestadiolaiset ja lukuisat muut uskonnolliset lahkot tekevät ”niitä näitä”, johtuu pelkästään niiden ”uskonnollisten johtajien” omasta Raamatuntulkinnasta ja jopa suoraan niiden rikkomisesta lihallisista maallisista syistä, jossa Jumalan hengellä ei ole mitään tekemistä, vaan paremminkin bonsorina on ”vastavoima” eli Saatana, joka eksyttää ja kiusaa heikkoja ihmisiä lupaamalla maallista hyvää rahaa, naisia ja taas rahaa ja naisia… Ihmisten tekemistä uskonnon varjolla tekemistä rikoksista on turha syyttää Jumalaa tai Raamattua, koska tälläiset ihmiset eivät palvele Herraansa vaan pirullisesti käyttävät ”herätyssaarnaaja” -tyyliin ihmisten hätää, murhetta, sairautta ja epätoivoa hyväksi aivan kuten SPR:kin tekee tämä päivänä Suomessa tehden raakaa BISNESTÄ ja laittaa lapset lippaiden kanssa keräämään kauppojen eteen ja eläkemummot ja -papat antavat pienestä eläkkeestää viimeisetkin roposet tuolle saastaiselle laitokselle, joka jo sensuroi jokaisen suomalaisen perustellut ja vakavahenkiset mielipiteet ja kannanotot internetistä siksi ettei SPR;n bisnes kokisi mitään uhkaa vaan rahan käärintä jatkuisi loputtomasti lihottaen tuon koruuption pilaaman laitoksen syöttilässiaksi, joka pitäsikin teurasta mitä pikimmiten.

 2. Kunhan valta-VALE-mediaa dominoivat viherkommunisti-pervertikko-toimittajat julistavat pedofilian ilosanomaa jonkin aikaa, niin suurin osa hyödyllisistä idiooteista koostuvaa lukijakuntaa alkaa pitää sitä hyväksyttävänä kuten muitakin perversioita, jotka sisältyvät kommunistisen Frankfurt-koulukunnan moraalinmädätys-menetelmiin pohjautuvaan kulttuurimarxismiin.

 3. Minä taidan jatkossa sujuvasti ohittaa kaikki homoiluun, pedofiileihin ym. yhteiskunnan rasitteena eläviin haittaseksuaaleihin liittyvät uutiset ja kirjoitukset -olen nimittäin huomannut että niiden lukeminen vaikuttaa tälläisen NORMAALIN heteromiehen LUONNOLLISIIN haluihin vastakkaista sukupuolta kohtaan -minun tapauksessani tämä tarkoittaa avovaimoa. Tarkennetaan nyt vielä että kyse on TÄYSI-IKÄISESTÄ avovaimosta kuten tylsien junttirasistien naiset poikkeuksetta ovat. Ja tämä ei tälläkertaa ollut huumoria, nyt saa oikeasti seksuaalivammaisista ja niiden kitinöistä kertovat tarinat riittää. Minun mielipide ei asiaan tule koskaan muuttumaan eli samaa kahden tason rangaistus-asteikkoa ehdotan edelleen: Kastronointi tai kuolema tapauksesta riippuen. Eikä tämäkään ollut vitsi vaan rehellinen mielipide millä saataisiin samalla nämä laillistamishaaveilut loppumaan. Jos normaali seksi ei kiinnosta niin se on homopedopetterin ihan oma ongelma. Ketä kiinnostaa?

  PS: Tulee aina joskus käytyä testaamassa pumpun kestävyyttä tuolla Uuden Suomen ”puheenvuorossa” joka on kaapattu lähes kokonaan suvaitsevien seksuaalivammaisten käyttöön. Siellä ne hörhöt veivaa kolmatta vai peräti neljättä päivää tätä homopedofiili asiaa ainakin kymmenessä ketjussa sadoilla viesteillä. Seksuaalivammaisuus näyttää olevan lähellä sydäntä ja sitä puolustetaan todella aggressiivisesti. Varmasti hakkaisivat jos pystyisivät
  ne muutamat täyspäiset joiden mielestä lasten nu*siminen ei ole jokaisen ihmisoikeus.

  Nämä samat tyypit haukkuu jatkuvasti väestönvaihdon vastustajia pelkästään yhteen asiaan keskittymisestä ja sairaista mielipiteistä. -Järkyttävä friikkisirkus. Hörhöjen kokoontumisajot.

 4. Kun pedofilia on ajettu lailliseksi, niin mikä on se seuraava agenda?
  Jostain mielen sopukoista nousi mieleen nämä salaliittoteoriat ja illuminaatti saatanan palvonta menoineen ja lapsi uhreineen. Siihenkö pyritään?
  Täydelliseen moraaliseen rappioon?
  Kaikki käy, jos elät uuden agendan mukaan. Onko se sitten se uusimailmanjärjestys?

  Kenen lapset annetaan pedofilien ”halukkaiksi” uhreiksi? ?

  Kyllä olisi kirveelle töitä!

 5. Pedofiliaa ei muuten saa missään nimessä verrata homosteluun. Muistutus psykologeille. Ja muille.

 6. Pedofiliaa eikä pedofiileja ei tule koskaan hyväksy eikä sallia koska jos emme pysty suojelemaan lapsiamme ei ole jäljellä enää mitään muutakaan suojelemisen arvoista jos pedofiileja ei saada kuriin muilla keinoila tulee turvautua sitten vaikka kuoleman tuomioon viime kädessä koska yhdenkään pedofiilin henki ei ole minkään arvoinen sen rinnalla mit he tekevät lapselle he tuhoavat teoillaan piente ihmisten elämän eikä siihen ole kenelläkään mitään oikeutta jos ei kykene hallitsemaan himojaan ei silloin ansaitse myöskään paikkaa yhteiskunnassa.

 7. Pisti silmään tässä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimiin käydyistä keskusteluista huolimatta, ”Pohjois-Amerikan MIES/POIKA-rakkaus yhdistys” vai mikä se nyt oli? Missä on nyt setat, sexpot ja feministit kurkku suorana huutamassa naisten osuutta tähän asiaan? Vai onko niin, että nais pedofiilit ovat liian vähäinen vähemmistö, että heitä kannattaisi huomioida? Vai..voisiko olla niin, että se pedofilia on jo ajatuksenakin väärin, puhuttuna pedofiilisistä haluistaan vielä enemmän väärin. Ajatuksista ja sanoista tekoihinhan on vain pieni askel. Näinhän väitetään ”vihapuheesta” joten eikö sen pitäisi silloin päteä tähänkin? Ihan vaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä.

 8. Tässä taas ei ajatella ollenkaa LAPSEN hyvinvointia kunhan vaan PETO pedofiili saa tarpeensa tyydytettyä. Oksettavaa, miten joku voikin hyväksyä tällaista !!!

 9. Hyvä Leila. Nyt et ota huomioon lapsen oikeutta seksuaaliseen nautintoon, ymmärtää se vauva siitä mitään tai ei. (Huono vitsi)
  Ihmiset ovat vajonneet eläimiä alemmaksi.
  Mm. apinoilla on kuulemma jonkilaista homo seksiä, mutta en tiedä ainuttakaan eläintä, joka harjoittaisi seksiä lisääntymiskyvyttömän kanssa. Eli ns.alaikäisen kanssa.

  Eläinten oikeudet menevät monin paikoin lasten oikeuksien edelle, koska monissa valtioissa zoofilia on kiellettyä, mutta pedofiliaa kannatetaan.

 10. Ihan hyvä, että prof. Puolimatkan artikkeli on esillä täälläkin. Näin voivat lukijat itse arvioida sen sisältöä.
  Spekulaatiotahan kirjoitus on, mutta niinpä on spekulaatiota sekin, että pedofiilisella Yammu-profeetalla olisi joskus miljardi seuraajaa, mikä sitten edistäisi lainsäädännössäkin lapsiseksin harjoittamista mm. lapsien avioliittoiän asettuessa 9 vuoden tietämiin.

 11. ”kirjoitus ei edusta yliopiston arvoja, eikä linjaa”
  Voidaan siis ymmärtää yliopiston kannattavan pedofiliaa?

  R.Jääskeläinen, pian tuo pedofilia on tosiaan laillista. Muslimi invaasion myötä saamme joko johtavan tai rinnakkaisen lainsäädännön.
  ”Seksi yksi vuotiaan vauvan kanssa on sallittua, mutta ei penetraatio ja jos vauva vahingoittuu, niin tekijällä on lopunikäinen elatusvelvollisuus.”
  Samoin seksi eläinten ja kuolleiden ihmisten kanssa ja insesti tullaan sallimaan samalla, koska profeetta on niin tehnyt itsekkin tai opettanut näin. Saat ottaa orjia ja tappaa vääräuskoisia ja huijata, eikä sinun tarvitse pitää lupauksiasi.
  Sitä on islam. Tätäkö haluamme?

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.