Kansalaisaloitelakiin muutos?

6
Kansalaisaloitteen tekemistä halutaan helpottaa. Oikeusministeriössä on valmistunut kansalaisaloitelain sujuvoittamiseksi lakiesitys, joka lähtee nyt lausuntokierrokselle.

Esityksellä halutaan selkeyttää kansalaisaloitteen vireillepanoa ja täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. Lisäksi määräaikaa aloitteen eduskunnalle toimittamiseen ehdotetaan pidennettäväksi.

Ehdotuksen mukaan aloitteen kannatusilmoitukset olisi toimitettava Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi vuoden kuluessa siitä, kun tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta on kerätty. Tällä hetkellä määräaika on kuusi kuukautta. Myös määräaika, jona aloite tulee toimittaa eduskunnalle, pitenisi puolesta vuodesta vuoteen.

– Ihmisten osallisuutta kansanvaltaiseen päätöksentekoon tulee vahvistaa kaikin keinoin. Kansalaisaloitteen prosessien parantaminen on yksi osa tätä työtä. Tällä uudistuksella on tarkoitus auttaa välttämään tilanne, jossa aloite raukeaa, jos eduskunta ei ole ehtinyt käsitellä sitä vaalikauden aikana, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Esitys pohjautuu oikeusministeriössä laadittuun arviomuistioon, jossa kartoitettiin kansalaisaloitteen toimivuutta. Arviomuistiossa käytiin läpi kokemuksia kansalaisaloitteista ja esitettyjä muutosehdotuksia. Arvioinnin mukaan kansalaisaloitteen käyttöönotto on ollut onnistunut uudistus, eikä sen keskeisissä periaatteissa ole tarvetta muutoksille.

Kansalaisaloitteiden muotoon tai aloitteiden kohdentumiseen lainsäädäntöasioihin ei arviomuistion mukaan ollut tarvetta tehdä muutoksia. Myöskään kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräämistä ja aloitteen kannattamista eikä vaadittavien kannatusilmoitusten lukumäärä nähty arviomuistiossa tarpeelliseksi muuttaa.

Kansalaisaloitteita on voinut tehdä vuodesta 2012 lähtien. Verkossa toimiva Kansalaisaloite.fi-palvelu otettiin käyttöön saman vuoden lopussa. Kuuden vuoden aikana palveluun on avattu noin 800 kansalaisaloitetta. Kaikkiaan eduskuntaan on edennyt 25 kansalaisaloitetta.

Ehdotus on lausunnolla Lausuntopalvelu.fissä 12.11. saakka.

Lähde: Oikeusministeriö

6 KOMMENTIT

 1. Mitä merkitystä on kansalaisaloitteella?
  Eduskunta(hallitus) ratkaisee kuitenkin asian joko omien intressien mukaan, tai vähemmän tärkeissä asioissa median painostamana suuntaan tai toiseen.
  Ainoa hyöty voi olla että joku asia nousee sitä kautta keskusteluun.

 2. Todennäköisesti ”Kansalaisaloite” tulee vastaamaan jotain samaa kuin ollessani pieni poika pienessä koulussa, pienessä kylässä, pieni karjaisen talon poikana…niin, siihen aikaan tyttö -luokkatoverini innokkaasti keräsivät ja vaihtoivat kiiltokuvia keskenään.

  Siis tähän päivään palaten: ”Kiiltokuvien” merkitys.

  Hoh-hoijaa. Olen jo tuhat vuotta wanha.

 3. Häkkänen käy vaalikampanjaa. Näyttelee että olisi muka kansan mielipiteestä kiinnostunut. Onhan näitä yritetty, mutta esim. kun oli aloite kansan äänestyksen järjestämisestä Eu-jäsenyydestä niin kannatusäänet kannatusäänet katosivat avaruuteen.
  Ainoastaan vihervasemmistolle rakkaat aloitteet ovat päätyneet tulipalo kiireellä eduskunnalle asti. Kertoo jotakin kannatusäänten käsittelijöiden poliittisista motiiveista.

 4. Seuraavia vaaleja silmällä pitäenhän tuo tosiaan on kaikki ”avautumisensa” ja toimenpiteensä tehnyt ministerinä, ja yrittäisivät nyt ihmiset muistaa kenen hovissa luihu on vallan kahvaan noussut. Häkkänen on Käteisen luottomies ja tuo kytkös vesittää täysin ukon uskottavuuden ja luotettavuuden.

  • Yksinkertainen sääntö vaaleihin, kukaan ei äänestä kokoomusta, keskustaa, saati sinisiä smurffeja, näitä maan tuhoajia ei enää ikinä valtaan.

   Seuraavaksi kansalaisaloitteella tai vaikka suurlakoilla on ajettava läpi se, että kansa äänestää hallituksen luottamuksen, eikä mikään kusipäinen eduskunnan sisäpiiri, jossa jyllää puoluekuri, joka ei demokratian edellytyksiä edes täytä, tämäkin roska hallitus olisi lähtenyt jo kymmeniä kertoja ulos. Kun kerran kansalla on kansalaisvelvollisuus äänestää nuo kusipäät eduskuntaan, on kansalla oltava oikeus myös erottamiseen, tai jopa äänensä takaisin vetoon.

 5. Tuskin ottavat käsittelyyn ”lakialaoitetta” VALTIOPETOKSEN eli PL 118 §:n purkamisesta ?

  Julkinen lakitietokanta Finnlex PL 118 § …Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.