Reijo Tossavainen: Myös persukansanedustaja on ympäristöaktiivi!

Kiihkeimmät ympäristöintoilijat syyttävät meitä persuja ympäristövastaisuudesta. Se toki on perätön väite. Me kannatamme ympäristön huomioimista, mutta kannatamme samalla tervettä järkeä ja asioiden oikeiden mittasuhteiden ymmärtämistä.

Asian tiimoilta tuli mieleeni oma kansanedustajakauteni vuosina 2011-2015. Muistelen, että olin tuona aikana neljänneksi ahkerin erilaisten aloitteiden tekijä. Yksi aloitteistani koski ruokahävikkiä. Koska silloin ympäristöministeri oli vihreä, niin saadakseni hankkeelleni menestystä, pyysin aloitteeseeni mukaan myös vihreiden kansanedustajan Oras Tynkkysen.

Alla on aloitteemme ja ministeri Ville Niinistön vastaus. Vaikka ministerin vastaus oli jokseenkin ympäripyöreä, katson sillä kuitenkin olleen jonkinlaisen vaikutuksen siihen, että nyt kuutisen vuotta myöhemmin asia on hyvin ajankohtainen. Julkaisen kysymyksen ja ministerin vastauksen kokonaan, jotta lukijat saavat käsityksen kansanedustajan yhdestä tavasta vaikuttaa.

 

KIRJALLINEN KYSYMYS 840/2013 vp

KK 840/2013 vp – Reijo Tossavainen /ps ym.

Tähderuokailun edistäminen julkisella sektorilla

Eduskunnan puhemiehelle

Ruokaketjussa haaskataan Suomessa noin 10—15 prosenttia kulutetusta ruoasta, vuosittain 330—460 miljoonaa kiloa. Ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat useissa elintarvikeryhmissä selvästi suuremmat kuin mitä aiheutuu esimerkiksi pakkausten valmistuksesta ja jätehuollosta.

Valtioneuvosto linjasi tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009), että Suomessa ”pyritään vähintään puolittamaan ruoan hävikki”. Valtioneuvoston ruokapolitiikkaa koskevan selonteon (2010) mukaan ”vähennetään ruoan hävikkiä kuluttajien tietoisuutta lisäämällä sekä minimoimalla jätevirrat koko ruokaketjussa”. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (2013) puolestaan todetaan, että ”vähennetään ruokahävikkiä elintarvikeketjun joka vaiheessa ja korostetaan ruokavalintojen merkitystä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi”.

Julkisen sektorin ruokailussa käytetään noin 300 miljoonaa euroa ja syödään lähes 750 miljoonaa ruoka-annosta vuodessa. Tällä hetkellä merkittävä osa julkisen ruokailun syömäkelpoisistakin tähteistä päätyy jätteeksi. Omavalvontamääräysten mukaan aterioiden kuumia osia ja salaattia ei voi jäähdyttää, myydä ja tarjoilla uudelleen tehokkaasti esimerkiksi seuraavan päivän aterian yhteydessä.

Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hankkeessa Vaajakummun koulussa on myyty kouluruokailusta yli jäänyttä ruokaa 1—1,5 euron hinnalla lähialueen asukkaille. Kokemukset kokeilusta ovat olleet hyviä.

Ruokahävikki on vähentynyt, ja osa kuntalaisista on saanut mahdollisuuden ruokailla terveellisesti ja edullisesti. Ruokailuissa on käynyt mm. lapsiperheitä ja vanhuksia, jotka ovat kertoneet, että he eivät välttämättä edes poistuisi kotoaan ilman lounasruokailua. Kokeilun toteuttanut koulun ruokailusta vastaava yritys on arvioinut, että kokeilun laajentaminen kaikkiin Jyväskylän kaupungin palvelutaloihin ja kouluihin pienentäisi hävikkiä vuodessa vähintään 50 000 aterialla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Miten hallitus aikoo edistää syömäkelpoisten aterioiden hyödyntämistä ja tähderuokailua julkisen sektorin ruokailuissa maanlaajuisesti ja mihin muihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy julkisen sektorin ruokahävikin vähentämiseksi?

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr

 

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Reijo Tossavaisen /ps ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 840/2013 vp:

Miten hallitus aikoo edistää syömäkelpoisten aterioiden hyödyntämistä ja tähderuokailua julkisen sektorin ruokailuissa maanlaajuisesti ja mihin muihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy julkisen sektorin ruokahävikin vähentämiseksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Ruokahävikki on ongelma, johon eri ministeriöt ovat viime vuosina kiinnittäneet huomiota. Mm. maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ovat rahoittaneet monia tutkimushankkeita, joissa on selvitetty ruokahävikin suuruutta ja syitä sekä keinoja ruokahävikin vähentämiseen (mm. Foodspill, Vastuullisuushanke). Parhaillaan Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT koordinoi Suomessa EU:n rahoittamaa FUSIONS-hanketta, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteinen strategia ja visio tavoista ehkäistä ja pienentää hävikkiä elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa.

Lisäksi ministeriöiden rahoituksella on rakennettu keittiöille vapaaehtoinen ympäristöpassi, joka on ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu valmennusaineisto ja osaamistesti ruokapalveluiden ympäristöasioista. Tähän mennessä ympäristöpassin on suorittanut noin 9 400 ammattilaista. Ympäristöpassissa on valmennusta myös ruokahävikin pienentämiseksi.

Kesäkuussa 2013 valtioneuvosto hyväksyi kaksi periaatepäätöstä, joissa hallitus linjasi toimia kotien ja julkisen sektorin ympäristöhaittojen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ruokahävikkiä vähennetään ohjeistamalla ammattikeittiöitä ja sisällyttämällä seuranta osaksi ammattikeittiöiden omavalvontasuunnitelmaa. Jatkossa on myös tarkoitus lisätä kotitalouksien tietoa keinoista, joilla ruokahävikkiä voidaan vähentää. Tässä tullaan hyödyntämään valtakunnallisia ja alueellisia toimijoita. Näitä toimia suunnitellaan tulevina kuukausina yhteistyössä eri ministeriöiden ja toimijoiden kanssa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa asetettiin ministeriöille vaatimus sekä kunnille suositus vähentää järjestelmällisesti ruokahävikkiä sekä parantaa energiatehokkuutta. Periaatepäätös edellyttää myös luonnonmukaisesti tuotettujen, kasvispainotteisten ja sesonginmukaisten elintarvikkeiden suosimista ruokapalveluissa. Julkisten hankkijoiden ja myös julkisten keittiöiden osaamista pyritään parantamaan mm. Motivan hankintapalvelun ohjeiden, työkalujen sekä koulutuksen avulla. Motivan hankintapalvelu tarjoaa apua ja verkostoja julkisen sektorin hankkijoille, päättäjille ja innovatiivisia ratkaisuja tarjoaville yrityksille.

Sitran ja Jyväskylän kaupungin lupaava kokeilu tähderuokailusta on sellainen toimintamalli, jota kannattaa levittää. Ylijäävän ruuan myynti ulkopuolisille omakustannushintaan ei vaadi mitään erikoislupaa tai -järjestelyjä, vaan Evira on todennut sen olevan tavanomaista elintarvikkeiden tarjoilua. Ympäristöministeriö rahoittaa parhaillaan osana Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman tavoitteiden toteuttamista kokeiluhankkeita, joista osa liittyy myös kestäviin ruokavalintoihin. Varsinais-Suomen alueella kehitetään kestävää ruokaketjua pellolta pöytään, ja mm. tässä kokeilussa voidaan eri kuntia kannustaa kokeilemaan Jyväskylän mallia.

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa julkaissut toukokuussa 2013 ruoka-apuun luovutettuja elintarvikkeita koskevan ohjeen, joka sallii kaupallisesta toiminnasta poikkeavia toimintatapoja. Ruoka-apu ohje tähtää ruokahävikin määrän vähentämiseen. Elintarvikemääräykset eivät kiellä suurkeittiöiden aterioiden ja salaattien jäähdyttämistä ja tarjoilua myöhemmin edellyttäen, että ruuan laadusta huolehditaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ainoastaan esillä olleet annokset ja salaatit on annettava ruoka-apuun tai hävitettävä aterioinnin jälkeen — keittiön puolella pidetyt valmiit ruuat voi tarjoilla seuraavina päivinäkin.

Maa- ja metsätalousministeriö on myös mukana yhteispohjoismaisessa EU-projektissa, joka tähtää ruokahävikin vähentämiseen mm. ruokapankkien avulla sekä elintarvikkeiden päiväysmerkintöjen selkeyttämisellä.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2013

Ympäristöministeri Ville Niinistö

13 thoughts on “Reijo Tossavainen: Myös persukansanedustaja on ympäristöaktiivi!

 • 14.8.2019 at 11:08
  Permalink

  Monet ruoat ovat jopa parempia, kun niitä lämmittelee seuraavana päivänä. Esim. spaghetti bolognese on selvästi maukkaampaa seuraavana päivänä. Jos minulla olisi ravintola, myisin sitä edellisen päivän spaghetti bolognesea :). Ei kai kävisi Suomessa, mutta jospa kirjoittaisi sellaisen reseptin, että sen pitää päivän verran seistä ennen tarjoilua. Sitten joutuisi tekemään niin.

  Hyvä idea tuo koulujen ylijäämien myyminen edullisesti.

  Aikoinaan meillä koulussa mitä jäi lautaselle, kaadettiin ämpäriin ja ämpäri kiikutettiin sikalaan. Nykyään on tuokin täysin järjellinen juttu kielletty. Varmaan jotkut rehujen myyjät lobanneet. Lobbareiden ansiosta moni päätös on typerä ja tehty vain joidenkin tahojen myynnin maksimoiseksi.

  Reply
 • 14.8.2019 at 12:24
  Permalink

  Tossavaisen kirjoituksen kuvituskuva on enemmän kuin hyvä ja aiheellinene tämänpäivän tyhjäpäille, jotka omistavat koko elämänsä älypuhelimiensa ”pläräämiseen” olivatpa he sitten ”perätilassa” tai meossa tuhkattavaksi.

  Tälläisenä wanhana pieruna ja ydinpommiin verrattavissa olevaan lihaa syövään heteroseksuaaliseen punaniskaan, joka vieläpä lähentelee ”loppusijoituspaikkaansa” eli sitä kuuluisaa haudanreunaa ei voi olla olematta samaa mieltä siitä, mitä tulee ruuan haaskaamiseen tavalla, joka kylläisen miehen nälkiintymään uudestaan pelkistä ”säästösyistä”.

  Onhan jo peräti lakoontunutta kauraa se, ettei ruuan tähteitä saa enää edes syöttää siolle, koskapa nämä saavat ”töpselinokat” sellaiseen euforiaan mässyttessään juuri sitä mistä eniten pitävät ettei se sovi hädin tuskin niitä viisaampien Brysselin ovaalihuoneen ”ongelmajätteiden” kaaliin. Ei sitten millään, vaan aivan kuten hehkulamput ja ”äkkiväärät miehenkorvikkeet” täytyy saada komissaarien yläpäästään suoltamien direktiivien murskaamiiksi tavalla, joka vertautuu parhaiten nykyisen ”Afrikka -hallituksen” harjoittamaan älyllisesti sekä harhaiseen politiikkaan, jota voidaan parhaiten kuvailla sanalla: Tuhlaa ja ryöstä kantasuomalaislta ja anna ryöstösaalis ”akavalaisille” elämäntapa -opiskelijoille, jotka tuovat tullessaan kaiken ”osaamisensa” tullessaan paetessaan juuri sitä mitä täällä tekevät.

  Reply
 • 14.8.2019 at 13:01
  Permalink

  Ei taida nyt oikein mikään moraaliposeeraus auttaa, kun persu- tai konservatiivivaino alkaa saada härskejä piirteitä kuten nyt tämä ’vieraslaji’-kausti. Joku voimatekijä pyrkii saattamaan suomalaiset toistensa kurkkuihin kiinni. Ilmiö on maailmanlaajuinen ja sitä voidaan todistaa joka päivä uutisissa. Tosin EU/Länsi pyrkii kaunistelemaan omaa kuvaansa, kun keltaliivit ovat täydessä uutispimennossa samalla, kun moskovat, hongkongit ja venezuelat uutisoidaan näyttävästi.

  Reply
  • 14.8.2019 at 16:31
   Permalink

   ”Vitsit vähissä: Globalisti Iikka Kivi hyökkää kansallismielisiä vastaan | UMV-Kolumni

   Julkaistu 14.08.2019
   ”Persujen touhulle täytyy saada loppu, ennen kuin joku kuolee,” julistaa Ilkka Kivi FB-sivullaan. ”Suomi on nyt Unkarin tiellä. Toivottavasti emme pääse koskaan perille. Se on meistä kiinni,” hän kirjoittaa.

   Liberaalit hyökkäilevät rajusti ja peloissaan kaikkea kansallismielistä vastaan. Natsikortit viuhuaa ja vaatimukset globalismin kritiikittömästä hyväksynnästä, kaiken suvaitsevaisuudesta, kumpuaa useiden julkisuuden henkilöiden kirjoituksista, kuten tuoreesta koomikko Iikka Kiven FB-kirjoituksesta.

   Mikäli kyseinen kirjoitus on julkaistu ”vitsikkäänä satiirina”, on Kiveltä todellakin vitsit vähissä. Koomikoilta vaadittava älykkyys loistaa poissaolollaan ja tilalle suoltuu pelkkää pölhöglobalistista vihapuhetta. Hän sanoo olevansa tosissaan, joten katsotaan onko tässä tosissaan otettavaa?…”

   Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2019/08/14/vitsit-vahissa-globalisti-iikka-kivi-hyokkaa-rajusti-kansallismielisia-vastaan-umv-kolumni/

   (Ennenkuin tällaisiin uuden Mvlehden hyviinKIN artikkeleihin viittaa, joutuu ensin muistuttamaan itseään, ettei kannata heittää pois lasta pesuveden mukana.)

   Reply
    • 18.8.2019 at 10:28
     Permalink

     Tilanne on perua 9/11-terrori-iskuista, joiden jälkimainingeissa alkoi maailman uudelleen jyrkkä kahtiajakaminen USA:lle uskollisiin maihin ja sitten maihin, jotka ovat sen vihollisia. Aiheesta on olemassa kuuluisa presidentti George W. Bush nuoremman puhe: ”Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan”. Tämän jälkeen puolueettomien maiden asemaa alettiin ajaa tukalaksi. Suomi oli tosin ryssinyt oman puolueettomuutensa jo aiemmin EU-täysjäsenyydellä, mutta yritti pitää kiinni jonkinlaisesta liittoutumattomuudesta.

     MV-lehden venäläistyminen on ikävä tosiasia, mutta toisaalta ymmärrettävä em. taustaa vasten. On vaikeaa olla puolueeton nykyaikana. Ne julkaisut, jotka eivät kumartele itään tai länteen ovat tietenkin parhaita, mutta myös ongelmissa, koska rahaa ei tule ja ne ovat vainottuina, koska puolueettomuusajattelua pidetään vahingollisena kansallismielisyytenä.

     Lännen hegemonia on Suomessa nyt niin iso, ettei yksi venäläismielinen julkaisu ole oikeastaan huono asia, jos vain ymmärtää lehden kytköksiä. Ihan hyviä juttuja sielläkin on.

     Reply
 • 18.8.2019 at 21:34
  Permalink

  Suomalaisvihamielisten vallanpitäjiemme Polpo:

  ”Kansanedustaja Peltokangas: Politiikka vahvasti mukana poliisin toiminnassa?”,
  https://www.kansalainen.fi/kansanedustaja-peltokangas-politiikka-vahvasti-mukana-poliisin-toiminnassa/

  Milloinkahan suomalaisten enemmistö heräisi valheellisen, viherkommunisti-toimittajien dominoiman valtamedian aikaansaamasta horroksestaan ja lakkaisi äänestämästä kantasuomalaisten etnistä kansanmurhaa ajavia maanpettureitä vallankahvaan?

  Reply
  • 18.8.2019 at 21:35
   Permalink

   Natsittaja-sisäministeri Ohisalo ei siedä SuOMALIA-unelmointinsa häirintää:

   ”Jussi Halla-aho sisäministeri Ohisalon äärioikeistokirjoituksesta: ”Mielikuvitusnatsien rautasaappaiden töminä tunkeutunee ministeri Ohisalon uniinkin”

   Kannatukseltaan Suomen suurimman puolueen, Perussuomalaisten, puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi Ohisalon kirjoitusta Facebook-sivullaan.

   Halla-aho muistuttaa, että ”haittamaahanmuuton tuloksena kymmenittäin lapsia on raiskattu, maahan on syntynyt taantumuksellisia varjoyhteiskuntia, joissa rehottaa väkivalta ja kunniakulttuuri, ihmisiä tapetaan Allahin nimeen, koulut ja asuinalueet segregoituvat, satoja miljoonia euroja käytetään vuosittain joutilaan maahanmuuttajaväestön ylläpitoon ja ’kotouttamiseen’, rakennus- ja ravintola-alalle on synnytetty orjatyömarkkinat jne.”

   Perussuomalaisten puheenjohtaja muistuttaa, että edellä mainitut tapahtumat luovat vastakkainasettelua ja tuhoavat yhteiskuntaa.

   – Sisäisestä turvallisuudesta vastaavaa ministeriä eivät tällaiset ilmiöt kuitenkaan kiinnosta. Hänen aikansa ja energiansa kuluvat taisteluun mörköjä vastaan. Mielikuvitusnatsien rautasaappaiden töminä tunkeutunee ministeri Ohisalon uniinkin, Halla-aho päättää.”

   Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/jussi-halla-aho-sisaministeri-ohisalon-aarioikeistokirjoituksesta-mielikuvitusnatsien-rautasaappaiden-tomina-tunkeutunee-ministeri-ohisalon-uniinkin/

   Reply
 • 19.8.2019 at 02:51
  Permalink

  sauli tottelee juutalaisia pankkiireja ja heidän order out of chaos ideologiaansa! Sauli hyvin mahdollisesti krypto jutikka!! Sisällissotaa hakevat ja mitä katsoo niin varmasti sen saavat, mutta kuka jää johtoon hävityksen jälkeen yleensä samat jutku pankkiirit ja kansa luulee että voittivat!! Putin samaa kgb paskaa ikinä ei kgb pääsisin ilman ”venäläisten” oligarkkien hyväksyntää ja papit venäjällä pyörittävät alkoholi ja tupakka bisneksiä siinä heidän uskon putin on myös 33 asteen arc mason!!

  http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2017/12/sauli-niinisto-2018.html

  https://grizzom.blogspot.com/ hyvä sivusto varmaan jonka jo tiesitte!

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *