Luonnolle ja suomalaisille arvokas lahjoitus Tornatorilta

1

Metsänomistaja Tornator Oyj osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan lahjoittamalla yli 260 hehtaaria erilaisia arvokkaita kohteita pysyvään suojeluun. Eri puolilla maata sijaitsevat luontokohteet ovat edustavia näytteitä suomalaisen suoluonnon monimuotoisuudesta.

Lahjoitukseen sisältyy kahdeksan kohdetta, yksi jokaisesta yhtiön toiminnan kannalta keskeisestä maakunnasta. Suojeltavien alueiden pinta-ala vaihtelee muutamasta hehtaarista 80 hehtaariin. Osa kohteista myös laajentaa olemassa olevia suojelualueita. Mukana on muun muassa puustoisia korpia, luhtia ja suosaarekkeita, avaria aapasoita sekä vesistöjen pirstomia suojuotteja. Suojeltavilla alueilla on uhanalaisia suotyyppejä ja lajeja.

”Suojelu on yksi tapa luoda kestävää hyvinvointia Tornatorin metsistä. Valitsimme monimuotoisuuden kannalta erityisiä kohteita eri puolilta Suomea, jolloin pystyimme huomioimaan myös paikalliset luontoarvot”, perustelee Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka. ”Osaava henkilöstömme hoitaa metsiämme vastuullisesti ja tehokkaasti suojeluarvoja kunnioittaen. Tiivis yhteistyö paikallisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa on meille tärkeää.”

Luontolahjani satavuotiaalle kampanjassa on tähän mennessä suojeltu tai vireillä yhteensä n. 1 350 hehtaaria eri puolilta Suomea Raaseporista Inariin saakka. Kohteiden joukossa on muun muassa metsiä, soita, erämaita ja ulkosaariston saaria. Yksittäisten luontolahjojen koot vaihtelevat alle hehtaarista n. 150 hehtaariin. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten tahojen lahjoittamia alueita vastaavan pinta-alan. Myös kunnat on kutsuttu mukaan kampanjaan ja ensimmäiset päätökset kuntien kohteista onkin jo tehty. Kampanjalla juhlistetaan Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ja se on käynnissä vuoden 2017 loppuun saakka.

”Tornatorin kampanjaan lahjoittamat kohteet ovat merkittävä lisä kampanjaan, sillä osa kohteista on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi suokohteiksi. Yhtiö on perustanut aikaisemmin lähes 150 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja nämä lahjoitukset ovat hieno jatkumo Tornatorin aiemmin tekemälle luonnonsuojelutyölle”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiittää.

Lähde: Ympäristöministeriö

1 KOMMENTTI

  1. Ja kauankohan näiden suojelukohteiden rekisteröiminen kestää? Kangasalla myytiin aikoinaan uonnonsuojelualueeksi yksi kohde, mutta sen rekisteröinti on vieläkin kesken. Näin 20 vuoden jälkeen. Metsähallitus ei ole saanut yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa vietyä rekisteröintiä päätökseen. Jolloin nyt ainutlatuista luonnonsuojelukohdetta uhkaa teollinen toiminta: Tavase Oy. Ja maanomistaja nimenomaan halusi ko aleen suojelluksi. Mutta saas nähdä kumpi ehtii ensin. Entiset kommunistit jotka meihittivät Neuvostoliiton romahdettua Ympäristökeskukset, vaiko raha ja ahneus.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.