Nuohousuudistuksessa jatkovalmistelutarpeita

0

Sisäministeriössä valmistellaan nuohoussääntelyn uudistamista. Nuohous olisi jatkossa koko maassa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä. Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausunnolla 20.4.–13.6.2017, ja lausuntoja saatiin reilu sata kappaletta.

Valmistelutyön peruslinjaukset saivat lausunnoissa vahvaa tukea ja valmistelua jatketaan lausunnolla olleen ehdotuksen pohjalta. Lausunnoissa nousi kuitenkin esiin myös seikkoja, joiden jatkovalmistelu vaatii hieman suunniteltua enemmän aikaa.

Useimmat lausunnonantajat katsoivat, että nuohoojan ammattitutkintovaatimuksen säilyttäminen riittää varmistamaan nuohouspalvelujen laadun myös jatkossa. Useassa lausunnossa kuitenkin esitettiin, että nuohoojien rekisteröinti olisi tarpeellista, jotta asiakkaat voivat varmistua nuohoojan pätevyydestä. Tätä asiaa selvitetään jatkovalmistelussa.

Nuohousalan Keskusliitto ja osa nuohousalan toimijoista esitti, että nykyinen piirinuohousjärjestelmä korvattaisiin maakunnallisilla nuohoojien toimiluvilla. Toimilupajärjestelmä kuitenkin rajoittaisi yritystoimintaa ja alalle tuloa nykyistä tiukemmin ja olisi hallinnollisesti raskas menettely, siksi tällaista vaihtoehtoa ei jatkovalmistelussa selvitetä.

Lausunnoissa tuli paljon palautetta nuohouksen määräväleistä ja nuohoojan havaitsemien vikojen ilmoittamisesta. Jatkovalmistelussa nuohousvälien pituus ja nuohoojien vioista ilmoittaminen muutetaan vastaamaan kutakuinkin nykyistä sääntelyä. Jatkovalmistelussa tarkennetaan myös muutosten vaikutusten arviointia nuohoojien koulutuksen ja pelastuslaitosten valvontatehtävän osalta.

Jatkovalmistelun jälkeen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018. Uudistus on tarkoitus saada voimaan vuoden 2019 alusta.

Lähde: Sisäministeriö

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.