Euroopan komissio: Sisärajavalvonnan kestoaikaa pidennetään

1

Euroopan komissio antoi 27. syyskuuta ehdotuksen, jolla muutetaan Schengenin rajasäännöstön määräyksiä koskien väliaikaisesti sisärajoille palautettavaa, turvallisuusuhkiin liittyvää rajavalvontaa. Sisärajatarkastukset voitaisiin ehdotuksen myötä palauttaa pisimmillään yhteensä kolmeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan lähettää eduskunnalle U-kirjelmän asiasta.

Sisärajavalvonnan kestoaikaa pidennetään

Komissio ehdottaa Schengenin rajasäännöstön muuttamista siten, että kun jäsenvaltiossa havaitaan ennakolta yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka, niin valvonta voidaan palauttaa sisärajoille yhden vuoden ajaksi nykyisen kuuden kuukauden sijaan.

Lisäksi komissio esittää mahdollisuutta jatkaa poikkeustilanteissa kahdella vuodella edellä mainittua enintään vuoden mittaista sisärajavalvontaa. Kyseessä on oltava sama yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka.

Komission tulkinnan mukaan eri artiklojen perusteella tehtävän sisärajavalvonnan kesto voi kumuloitua, mikäli valvonnan perustana on sama uhka tai tilanne. Tällöin valvonta voisi kestää yhtäjaksoisesti enimmillään kolme vuotta ja kaksi kuukautta.

Sisärajatarkastukset ovat edelleen viimesijainen keino

Ehdotuksen myötä jäsenvaltiot velvoitetaan perustelemaan päätöstään sisärajatarkastusten palauttamisesta aiempaa tarkemmin. Uutena toimenpiteenä jäsenvaltion on laadittava ilmoituksensa tueksi riskiarvio, jossa osoitetaan että kyseessä on viimesijainen keino tilanteen hallitsemiseksi.

Jäsenvaltioilta edellytetään myös aiempaa tiiviimpää yhteistyötä.

Tasapainottelua turvallisuuden ja vapaan liikkuvuuden alueen takaamisen välillä

Valtioneuvosto tukee sisärajavalvonnan kestoa koskevien määräaikojen pidentämistä ja pitää tarkoituksenmukaisena mahdollisuutta palauttaa valvonta jäsenvaltion omin toimenpitein nykyistä pidemmäksi ajaksi.

Vapaan liikkuvuuden aluetta voidaan pitää yhtenä EU:n suurimmista saavutuksista ja jäsenvaltioiden on myös pyrittävä minimoimaan sisärajavalvonnasta aiheutuvia haittoja.

Lähde: Sisäministeriö

1 KOMMENTTI

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.