Suomen OECD-maahanmuuttoraportti tarjoaa kokonaiskatsauksen maahanmuuttoon 2016–2017

4

Tuore maahanmuuton tilannekatsaus on julkaistu. Tilannekatsaus on samalla Suomen maahanmuuttoraportti OECD:lle. Raportti esittelee tiivistetysti maahanmuuttoon liittyviä poliittisia linjauksia, keskeisiä lakimuutoksia ja ajankohtaisia tilastoja.

Raportti tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen Suomen maahanmuuttopolitiikan ja -tilanteen kehitykseen vuosina 2016–2017.

Vuoden 2015 ennätyssuuri turvapaikanhakijoiden määrä tulee vaikuttamaan maahanmuuton hallinnonalalla vielä useita vuosia. Nopeasti muuttuvan maahanmuuttotilanteen seurauksena pääministeri Juha Sipilän hallitus on toimeenpannut lainsäädännön uudistuksia, joilla tavoitellaan muun muassa maahanmuuton parempaa hallintaa ja sujuvampia prosesseja. Myös uutta lainsäädäntöä on runsaasti työn alla.

Maahanmuutto ei kuitenkaan ole pelkästään turvapaikanhakijoita. Sisäministeriössä on käynnissä useita kansallisia lainsäädäntöhankkeita, joiden tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti edistää työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa maahanmuuttoa. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen on pyritty huomioimaan useilla eri politiikan osa-alueilla, myös maahanmuuttopolitiikassa.

Raportin mediakatsauksesta selviää, että julkisessa keskustelussa näkyvät eniten turvapaikkapolitiikkaa ja turvapaikanhakijoita koskevat aiheet, kotouttamisen ja maahanmuuton työllisyysnäkökulman jäädessä osaltaan niiden varjoon.

Suomi edistää työvoiman maahanmuuttoa

Viime vuonna 26 071 ihmistä haki Suomesta ensimmäistä oleskelulupaa. Suurin osa haki oleskelulupaa perheen, työn tai opiskelun perusteella.

Suomessa on arviolta noin 130 000 ulkomaalaista työntekijää, joista 80 000 asuu ja työskentelee Suomessa vakituisesti. Sisäministeriön johdolla parhaillaan valmisteltava hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tähtää erityisesti työvoiman maahanmuuton edistämiseen. Globaali kilpailu ulkomaalaisista osaajista ja yrityksistä on tiukkaa, ja Suomen tavoitteena on pärjätä tässä kilpailussa.

Suomen OECD-maahanmuuttoraportti laaditaan vuosittain. Raportti on koottu sisäministeriön maahanmuutto-osastolla. Valmistelussa ovat olleet mukana useat muut ministeriöt sekä virastot, kuten työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ulkoministeriö.

Suomen maahanmuuttoraportti OECD:lle 2016–2017 (englanniksi)

Lähde: Sisäministeriö

4 KOMMENTIT

  1. ”edistää työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa maahanmuuttoa.” Multikulttuurisuutta, mädärtystä Suomen kansan kurjistamista, integraation syventämistä ym. Suoraan sanoen pelkkää PASKAA

  2. Valheita tai muunneltua totuutta kuten valehetelua hienolla nimellä kutsutaan ja joka on melko yleistä politiikassa.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.