Näkökulma: Vasemmistolaisuus, EU ja uusstalinismi – Tavoitteena harvainvalta

5

Oletko koskaan ajatellut miksi vasemmansiiven poliittiset vaikuttajat haluavat lisää maahanmuuttoa ja pakolaisia, kuinka lähellä olemmekaan uusstalinistista hallintoa?

Palataan siis hetkeksi vasemmistolaiseen ideologiaan, jota voidaan kutsua demokraattiseksi sentralismiksi. Varsinkin Suomessa ja Euroopassa tämä Marxilais-leninistinen ajattelutapa on suosittua. Tavoitteena on, että kilpailevia puolueita ei ole, joten päätökset muodostuvat yhden puolueen sisällä, eikä useamman puolueen yhteisenä kompromissina.

Stalinismi elää edelleen vahvana vasemmistolaisuudessa ja tunnetaan terminä uusstalinismi. Tässä jyrkässä ja kommunistisessa ajattelutavassa on ominaista, henkilöpalvonta, terrori ja vallan keskittyminen harvojen käsiin. Suomessa tämä tunnetaan taistolaisuutena, jonka perilliset ovat muun muassa vasemmistoliitto ja sen siipijärjestöt. Heidän tavoitteena on ajaa rakentavasta yhteiskunta-arvostelusta kohti uusstalinismia.

Vasemmistosiiven kannatus ei ole Euroopassa eikä Suomessa sitä luokkaa, että tähän päästäisiin demokraattisin keinoin, joten on kehitettävä uusi lähestymistapa, jotta tavoitteisiin voisi päästä.

Uusstalinismi ei ole niin marginaalista kuin yleisen poliittisen ilmapiirin ja tavallisten kansalaisten enemmistön mielipiteiden kautta voisi olettaa. Mehän emme oikeasti tiedä kuka on pohjimmiltaan mitäkin mieltä. Tärkeintä maailman valloituksessa on, että Uusstalinistiset ihmiset ovat oikeilla paikoilla, niin hallinnossa kuin mediassa.  Vanha Neuvostoliittolainen ja Itäsaksalainen hallinto olivat mestareita soluttamaan omaa väkeään ja ideologiaan länsimaiseen hallintoon.

Kun soluttaudutaan, tehdään se ajan kanssa

Esitetään vaikka hento epäilys. Oletko koskaan miettinyt kuka itse asiassa on Angela ”mehr emigranten” Merkel? Muistako millainen hallinto oli Itä-saksassa? Hän on totalitäärisen hallinnon kasvatti ja elänyt nuoruutensa Stalinistisessa valtiossa, jossa omille ajatuksille ei ole sijaa. Haluan muistuttaa ihmisiä juurista. Muistutukseksi CDU ei pystynyt luomaan omaa itsenäistä politiikkaansa, vaan se tuki kommunistista yhteiskuntajärjestelmää ja DDR:ää hallinneita kommunisteja. Kun Saksat yhdistyivät, niin myös DDR:n CDU yhdistyi Länsi-saksan CDU:n.

Olet varmasti myös huomannut, että muun muassa Suomen mediassa on vahva vasemmistoleima. Hälyttävintä on, että määrällisesti pieni ryhmä pystyy vaikuttamaan vahvasti yleiseen mielipiteeseen median välityksellä. Suurin osa toimittajakunnasta tunnustaa vasemmistolaista aatetta joko kokonaan tai osaksi omaa ideologiaa ja se näkyy myös artikkeleissa.

Entäpä sitten muut poliittiset puolueet?

Sosiaali- demokratiassa on aina ollut vahva kommunistinen leima. Tukea, ohjausta ja rahaa toimintaan haettiin Moskovasta tuon tuosta. Neuvostoliitto hajosi, mutta toisen internationaalin tuottama sosialistinen internationaali elää ja voi hyvin, vaikka onkin menettänyt kannatustaan. Tärkein päämäärä ihmiset oikeille paikoille on saavutettu.

Entäpä sitten nykyajan Vihreä liike? Vihreässä liikkeessä on aina ollut ominainen ääriajattelu, joka on vedonnut nuoriin ja varsinkin opiskelijoihin. Liike on muuttunut paljon alun vihreästä liikehdinnästä ja ympäristöaktivismista. Nykyään heidän ideologiaan on tullut hyvin ominainen vasemmistoliberalistinen ote ja keskusta-vasemmistolainen aatemaailma. Ei siis turhaan puhuta puna-vihreistä, vaikka he eivät suoraan ole vasemmistolaisia ovat he silti hyödyllisiä hölmöjä edes auttamaan uusstalinistisia päämääriä. Monien tutkimusten mukaan Vihreät ovat melkein yhtä vasemmistolaisia kuin vasemmisto itsessään ja taistolaisempi kuin vasemmistoliitto.  Miksi vasemmistolaisia on vihreässä liikkeessä niin paljon? Vastaus voi olla hyvin yksinkertainen suorandemokratian takia. Saadakseen oikeat ihmiset puolueen johdossa oikeille paikoille, tarvitaan massaa.

Miten poliittinen islam hyödyttää vasemmistoa?

Saksalaisfilosofi Peter Sloterdijk on arvellut, että poliittinen islam on ”mahdollinen kommunismin seuraaja”, jolla on ”suurellinen maailmankuva” ja kommunismiin verrattavissa oleva taipumus kanavoida tyytymättömyyttä. Eli voimme todeta, että poliittinen islam on uusstalinismin islamilainen muoto.

Yleisenmielipiteen varjolla vasemmisto haluaa auttaa maahanmuuttajia ja pakolaisia, mutta on sinällään jännää, että auttamisen näkyvin muoto kohdistuu juuri Lähi-idän ja Afrikan maista tulleisiin kansalaisiin. Samaan aikaan kiinnostusta ei juuri heru muille pakolaisille, jotka tulevat entisen Neuvostoliitonmaista tai Aasiasta. Toissijaista on myös naisten ja lasten auttaminen, siellä missä apua tarvitaan kipeimmin, eli kriisipesäkkeissä.

Kummallista on, että EU:n ulkorajat ovat auki ja tie Eurooppaan on avoinna kenelle tahansa. Kautta aikain on lähetetty desantteja ja vakoilijoita suurten ihmismassojen seassa, jolloin on paremmat todennäköisyydet päästä valvonnan ohi. Tarvitaan vain julma organisaatio aloittamaan riittävän suuri kriisi, että massat lähtevät pakenemaan ja tässä tehtävässä radikaalit salafistijärjestöt ovat onnistuneet.

Vasemmiston tarkoituksena on ollut jo pitkään tehdä maahanmuuttajista poliittisia kannattajia. Nyt kun tässä tehtävässä on onnistuttu hyvin, niin on aivan luonnollista, että pakolaiset hakevat tukea ”omiltaan”, joihin heidän on helppo samaistua. Toisena tehtävänä on aiheuttaa mahdollisimman paljon sisäistä levottomuutta, jotta tärkeämpi päämäärä on helpompi saavuttaa uusi luokka ja vallan keskittyminen harvojen käsiin.

Byrokraattien joukko on jo valmiina

Vasemmistolaisen uuden ajan suuntaus on ollut hyvin selkeä jo -60-luvulta saakka, jolloin tuotiin valtio-oppiin Milovan Djilasin teoria, jonka mukaan entisissä sosialistisissa maissa nousee uusi hallitseva luokka, poliittiset byrokraatit. Nyt kun vertaa mitä esimerkiksi Suomen historiassa on saatu aikaan, voidaan puhua juuri kyseisestä luokasta, joka pitää valtaa käsissään.

”Valtio tai hallitus työskentelee tuhotakseen täydellisesti ihmisten persoonallisen yksilöllisyyden, niin kansan kuin omien edustajiensakin. Se pyrkii muuttamaan koko valtion virkamiesvaltioksi. Se pyrkii säätämään ja valvomaan joko suoraan tai epäsuorasti palkkoja, asumisolosuhteita, vieläpä henkistä toimeliaisuuttakin. Kommunistit eivät luokita ihmisiä sen mukaan, ovatko he virkamiehiä vai eivät, koska kaikkia henkilöitä pidetään virkamiehinä – vaan sen perusteella, paljonko he saavat palkkaa ja mitä etuoikeuksia he nauttivat. Kollektivisoinnin avulla talonpojastakin asteittain tulee yleisen byrokraattisen yhteiskunnan jäsen.” Djilas Milovan 1957

Suomessa tämä on onnistunut pelottavan hyvin. Vasemmistolainen aate on syvällä ammattiyhdistyksissä, jopa virkamieskoneistossa. Hälyttävintä on, että määrällisesti pieni ryhmä pystyy vaikuttamaan vahvasti yleiseen mielipiteeseen median välityksellä. Puhumattakaan EU:sta tuosta byrokraattien luvatusta maasta, jossa kurkun käyryydellekin on oma direktiivinsä. Käytännössä kaikki ainekset uusstalinisteille on jo valmiina.

Entä sitten EU:n tasolla?

Euroopan parlamentissa ei ole enää olemassa kansallisia puolueita. Euroopan parlamentissa kaikki kansallisten puolueiden ehdokkaat jakautuvat Euroopan parlamentin poliittisiin ryhmittymiin.  Otetaan nyt vain käsittelyyn vahvimmat vasemmistolaiset ryhmittymät, kuten S&D, Greens/EFA ja GUE/NGL nämä ryhmät edustavat 751 paikkaisessa parlamentissa 293:a paikkaa, eli valta kasvaa. Tässä kohtaa hyvä muistuttaa Merkel-kortista ja CDU:sta ja siitä, että hänellä on vahva valta EPP:ssä jolla on 220 paikkaa parlamentissa.

EU-kortit on siis pelattu järkevästi uusstalinistien osalta. Suurena kysymyksenä on, että miksi EU haluaa ottaa vastaan niin paljon pakolaisia juuri niistä maista, jossa varsinkin radikaalilla islamismilla ja jihadismilla vahva kannatus. Vanha sanonta on, että viholliseni vihollinen tekee meistä liittolaiset. Ei ole mikään salaisuus, että poliittisen islamin opit on haettu kommunismista. Tämä epäpyhä allianssi on vaarallinen yhdistelmä, jolla voi olla vielä arvaamattomat seuraukset.

Sodassa ja kriiseissä on aina hyötyjiä. Suuret pakolaismassat tarkoittavat monille pelkästään lisää euroja ja mahdollisuuksia. Uusstalinistit ovat pystyneet hyvin käyttämään kapitalismia hyväksi. Vaikka näennäisesti he vastustavat ihmisten hyväksikäyttöä, mutta he pystyvät käyttämään rahanhimoa hyvin omaksi hyödykseen. Siinä missä yritykset haluaa halpatyövoimaluokan yhteiskuntaan, niin uusstalinisti hyötyy siitä parempana kannatuksena tulevaisuuden vaaleissa. Ironisinta on, että 1933 kansallissosialistit onnistuvat tässä. Nyt sitä samaa yritetään isommassa mittakaavassa, mutta hienostuneemmin.

Rakennetaan kaikessa hiljaisuudessa järjestelmää ja samaan aikaan toisaalla viedään huomio jonnekin muualle, tässä tapauksessa hallitsemattomaan maahanmuuttoon ja siitä seuranneeseen levottomuuteen ja terroriin. Näin saadaan isolla kriisillä huomio pois omista päämääristä ja kruununa tarjotaan jäljempänä mahdollisuutta päästä kriisistä eroon kovilla otteilla, jossa yksinvaltias lupaa hoitaa ”asian”.

EU:n pyrkimys on ollut jo pitkään viedä kohti federalistista yhteiskuntaa, jossa valta on harvoilla ja jäsenmaiden tehtäväksi jäävät täytäntöön panolliset asiat.  Tavoitteena on, että kilpailevia valtioita ei ole, joten päätökset muodostuvat yhden yhteisön sisällä, eikä useamman jäsenvaltion yhteisenä kompromissina, näin valta keskitetään harvojen käsiin. Kuulostaako tutulta? Kyllä myös kommunistinen Neuvostoliitto toimi samalla tavalla. Oliko tämä se unelma, johon liityimme 1995? Kyllä, jos kysyt sitä uuden ajan stalinisteilta.

P.S: Ei tarvita suurta vallankumousta, jossa kuolee miljoonia ihmisiä, vaan joukko hyödyllisiä hölmöjä, aikaa ja toteutuskelpoinen suunnitelma.

Näkökulma 6.12.2017 Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta

5 KOMMENTIT

  1. Todella hieno kirjoitus! Näin rehellistä tilannekuvaa valtavirtamedia ei suostuisi koskaan julkaisemaan -sen nykyinen agenda on totuuden peittely ja kansan harhaanjohtaminen sillä pelko ihmisten todellisuuteen heräämisestä on kova.

  2. Miksei oikeistomedioilla ole kuuluvuutta? Toimittajakoulutuksessahan ne väärät hapatuksen aivoihin pestään. Pitäisi vastata taisteluun samalla mitalla.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.