Vankien taloudelliset etuudet muuttuvat vuoden 2018 alussa

7
Vankien taloudellisten etuuksien maksamista yksinkertaistetaan. Muutokset koskevat lähinnä käyttörahan, toimintarahan ja palkan rahamääriä ja sitä, milloin kutakin etuutta maksetaan. Asetusmuutokset hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 30.11.2017. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Vuoden 2018 alusta lähtien maksetaan käyttörahaa kaikille vankeusvangeille ja tutkintavangeille. Käyttörahaa maksetaan kaikilta rangaistusajaksi luettavilta viikonpäiviltä riippumatta siitä, osallistuuko vanki toimintoihin vai ei. Käyttörahan suuruus on 1,60 euroa päivässä. Käyttörahaa ei makseta valvotussa koevapaudessa eikä ehdollisessa vapaudessa oleville.

Käyttörahan päälle vangeille maksetaan toimintaan osallistumispäiviltä toimintarahaa. Toimintarahaluokkia on kolme. Kaksi alinta on käytössä suljetuissa laitoksissa ja kaksi ylintä avolaitoksissa. Keskimmäistä luokkaa voidaan käyttää sekä avolaitoksessa että suljetussa vankilassa. Toimintarahan suuruus on 3,01 euroa, 4,62 euroa tai 7,35 euroa toimintapäivältä, minkä lisäksi maksetaan käyttörahaa 1,60 euroa päivittäin.

Toimintarahaluokan taso määräytyy ensi sijassa rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden etenemisen perusteella. Kuitenkin myös toimintaan osallistumisen säännöllisyys ja kesto voivat olla perusteita korkeammalle toimintarahaluokalle.

Avolaitospalkkaa maksetaan jatkossa vain muun kuin Rikosseuraamuslaitoksen lukuun tehtävästä avolaitostyöstä. Vankilan lukuun tehtävässä avolaitostyössä saa jatkossa toimintarahaa avovankilapalkan asemesta, joten näiden vankien nettoansiot putoavat. Uudet palkkaluokat ovat 4,70 euroa ja 5 euroa tunnilta. Palkkaa saava vanki ei enää maksa ruoka- ja ylläpitokorvauksia vankilalle.

Ruokarahan suuruus nousee 1.1.2018 lähtien. Se on koko päivältä yhteensä 7,60 euroa. Ruokarahaa maksetaan, jos vankila ei tarjoa vangeille ruokaa eikä hanki asuinosastolla valmistettavien aterioiden raaka-aineita.

Lähde: RiSe

7 KOMMENTIT

  1. VANGIT ei tarvitse mitään näin suuria etuuksia, menee jo rikollisten hyysämiseksi. Vanhukset ei saa ateriaansa noin halvalla! Miksi?

  2. Olen jo vuosia sanonut ,että ostaisimme vankein hoitopalvelut Siperiasta. Olisiko hinta ehkä 10€päivä ?.

  3. Avovankilan palkka muuton on parempi sellaiselle jolla on ulosmitattavaa. Tulevassa toimintarahasta ei voi ulosmitata.

  4. Johtuu siitä että vankilat alkavat olla matu valtaisia. Tottakai heidän hyvinvointiaan pitää parantaa, koska se rasismin peikko muuten nostaa päätään ja suomi haluaa näyttää maailmalle että myös maturosvoista huolehditaan viimesen päälle.

  5. Olisi mielenkiintoista tietää aloitteen tekijä ja asiaa kannattaneet. Salassa suurelta yleisöltä touhutaan tällaista rikollisille ja samalla unohdetaan yhteistä kakkua leiponeet vanhukset ja eläkeläiset. Rehellisyys ei näköjään kannata. Elämme omituisia aikoja.

  6. Osa vangeista tekee ihan arvokasta työtä, esimerkiksi kalusteita täyspuusta ja siitä on maksettava palkkaa, jotta vanki oppii työnteon merkityksen ja motivoituu siihen. Järjettömiä olivat taas nuo Siperia-kommentit. Te ihmiset olette pahansuopuudessanne aivan sairaiksi tulleet.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.